Analys av Föreningen VoF (Vetenskap och Folkbildning)

Faktaresistent Vof etablissemang
Faktaresistent VoF-etablissemang

Föreningen Vetenskap och Folkbildning som bildades 1982, är en förening som utgör en svensk gren av den internationella, ryggdunkande, elitistiska o akademiska etablissemanget skeptikerrörelsen. Föreningen har idag ca 2800 vetenskapsfanatiska medlemmar. Dessa medlemmar och övriga sympatisörer kallas nedsättande för Voffare. Föreningen Vetenskap och Folkbildning säger sig ha som syfte att främja ”folkbildning om vetenskapens metoder och resultat”. Enligt föreningen gör de det genom att företräda och hjälpa det okunniga, inskränkta och obildade folket/samhället till rätt inställning i de felaktiga föreställningar som föreningen tycker förekommer. Föreningen anser att denna hjälp behövs eftersom pseudovetenskapens anhängare dvs. det obildade folket, är offer för en ovetenskaplig attityd, en attityd som är baserad på känslor och som saknar sakligt stöd. ”Föreningen uppfattar dem som vilseledda människor som förlitar sig på enkla men opålitliga ”tumregler” istället för att sätta sig in ordentligt i frågorna”. Föreningen tycker därför att de behövs, annars kan människorna lätt kan bli lurade. Föreningen kallar detta för att vara folkbildande. Här Voffarnas uppfostringstaktik ”Hur ska man få dem att fatta?”

Särskilt tar föreningen som sin folkbildnings-uppgift att bekämpa de felaktiga och ogrundade föreställningar som de tycker förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt. Det gör föreningen genom att fastställa/basera sin sanning utifrån deras ensidiga vetenskapssyn, och från att inga övernaturligheter existerar samt av läkemedel/livsmedelsbolagens (Big Pharma/Big Food) allenarådande sanning. Föreningen och dess sympatisörer är Big Pharmas/Big Foods lakejer och nyttiga idioter.

Åsiktspolisen Vof
Åsiktspolisen VoF

Föreningen har på ett enväldigt, maktfullkomligt och godtyckligt sätt tagit på sig att vara samhällets överhöghet, kunskaps – o åsiktspolis, åklagare, domare samt rätten att förneka och förkasta allt som ogillas inom främst alternativmedicin men även inom andra områden. De har också tagit sig rätten att enväldigt och efter eget gottfinnande och domslut, bestämma från fall till fall, vilka studier och påståenden som kan accepteras som evidens. Föreningen, medlemmar och dess sympatisörer gör sen sitt yttersta för att pådyvla folket och samhället denna sin sanning – inkl. med bedrägliga metoder – om vad som är sant eller falskt, fakta eller fantasier, vetenskap eller pseudovetenskap. För föreningen finns det bara dessa ytterligheter. Föreningen kallar detta för att vara folkbildande.

Föreningens ensidiga vetenskapssyn består i att den är specialanpassad för att gynna Läkemedelsindustrin Big Pharma o Livsmedelsindustrin Big Food och motverka alternativmedicinen.

Om föreningen

Voffforskare vetenskap
Voffforskare – vetenskap

Föreningen försöker granska vilka vetenskapligt grundade argument som finns för eller emot kontroversiella fenomen och metoder i samhället. För det ändamålet används den ”vetenskapliga metoden”. Det är en metod som är baserad på ”vetenskaplig evidens” och måste vara test/mätbar.

Det är en metod som inte fångar det otestbara/omätbara/övernaturliga – som tex läkemedelsbiverkningar som inte är vetenskapligt bevisade och som tex kvicksilverbiverkningar från amalgam. I denna metod måste det finnas en tillfredsställande teori som förklarar hur fenomen fungerar, vilka regelbundna mönster de följer eller varför de framträder för oss som de gör. En mätare med visare är för föreningen en väldigt viktig sanningssägare.

Voffares sanningssägare
Voffares sanningssägare

Den seriösa alternativmedicinen baserar sin kunskap mer på ”beprövad erfarenhet med systematisk dokumentation”. Det är en metod som även fångar det otestbara/omätbara/övernaturliga – som tex läkemedelsbiverkningar och kvicksilverbiverkningar från amalgam.

Föreningen säger sig vilja verka som ett nätverk för att sprida konsumentupplysning om vetenskaplig metod bland medlemmarna och till allmänheten. Detta görs genom att infiltrera likt en cancersvulst med metastaser. Föreningsmedlemmar nästlar sig in överallt som tex i Kungliga Vetenskapsakademien, Sjukvårdsmyndigheter, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Läkarkåren, Universiteten, Forskarsamhället, Media osv. osv. osv.

Föreningen gör detta för att medborgarna skall välja att rätta sig efter föreningens sanning. Föreningen vill utplåna alternativmedicinen och rensa ut allt som är ett hot mot läkemedelsindustrin. Föreningen gör detta genom att döma alternativmedicinen som oseriös, ovetenskaplig, bedräglig, pseudovetenskap, kvacksalveri, farlig, humbug, stolliga uppfattningar etc. och djupt kunniga och seriösa utövare som skojare och bedragare. Föreningen bedriver en vilseledande folkbildning.

Här f.d. ordförande i VoF (Vetenskap o Folkbildning) Dan Larhammars vision om att hålla rent när det gäller alternativmedicinen E-post och Internet kan bli bra redskap för ett framtida effektivare renhållningsarbete, kanske till och med färdiga argument för t ex lärare och journalister på våra hemsidor. Utan att glömma betydelsen av snabba insändare i lokalpressen. Föreningen bedriver en vilseledande folkbildning.

Föreningen säger sig även vilja sprida kunskap om de svårigheter och risker som är förknippade med att använda enskilda observationer för att dra generella slutsatser om verkligheten. För det ändamålet använder föreningen lögner, skrämsel-taktik/propaganda/attacker och Fake News vilka är mycket effektiva metoder för att sprida rädsla och folkbilda det okunniga, inskränkta och obildade folket till rätt inställning (föreningens sanning).

Föreningen säger sig vara ansluten till den politiska demokratins principer och är partipolitiskt obunden. Det hindrar dock inte skeptikerföreningen från att ha som mål att deras ensidiga vetenskapssyn – skall styra världen, FN, EU, Sverige, politiker, lagar, myndigheter, skolan osv. Föreningens f.d. ordförande Professor Dan Larhammar har en strategiplan för hur detta skall kunna genomföras i Sverige. Planen handlar om att bidra med vetenskapliga underlag för samhällsdebatt och beslutsfattande. Föreningen har därutöver också bland annat följande visioner:

Ett samhälle där beslut (endast – red. anm.) baseras på evidens från deras ensidiga vetenskapsmetod, förnuft och ett kritiskt tänkande”.

Analyserar viktiga samhällsfunktioner och politiska beslut och bedöma hur väl de är grundade på objektiva och vetenskapliga fakta” Och agera därefter får man anta (red. anm.).

”Till dess att varje röstberättigad individ är en fullfjädrad vetenskapligt skolad skeptiker kommer folkvilja och populism ibland att krocka med förhoppningen att politiska beslut fattas på vetenskapliga underlag. Därför är det viktigt att de folkvalda politikerna har adekvata underlag för att fatta sina beslut. Av den anledningen är VoF glada över att vara en av remissinstanserna för den pågående KAM-utredningen”.

Folkvett (VoF) tror att med undervisning som är tydligt forskningsbaserad är det lättare för lärare att få ta sitt professionella ansvar”.

”Det är en självklar plikt att granska samhället och framhålla vad som stöder eller strider mot vår vision”.

En av vetenskapens viktigaste uppgifter i ett modernt samhälle är att förse politikens och samhällsdebattens olika aktörer med en gemensam faktabas”

Detta kanske låter bra men problemet är bara att föreningens faktabas är baserad på deras ensidiga vetenskapssyn och alltför mycket forskningsfusk och manipulerade studier. Dessutom är föreningens sanning/faktabas när det gäller hälsofrågor helt styrd av läkemedelsindustrin Big Pharma och Big Food. Det går helt enkelt inte att lita på föreningens ”faktabas”. Ett exempel är föreningens sanning/faktabas som de fått från det matmedicinska komplexet Big Pharma och Big Food som fullständigt styr över våra hälsofrågor. Ett exempel är Larhammar som i maskopi med Big Food, använder sig av sitt forskningsfusk som faktabas. Larhammar är anmäld för detta forskningsfusk. Se här

Föreningen tycks ha valt en högervariant av ”vetenskaplig socialism” som var basen i det kommunistiska Sovjetunionen där rättrogna och fanatiska vetenskapsentusiaster tilläts styra allt i enlighet med vetenskapen – dvs ”sanningen”. Det som de ”glömde” var den mänskliga aspekten och naturen. Och hur det gick med det vet vi alla. Men strategiplanen ligger helt i linje med VoF:s (Vetenskap och Folkbildning) herrefolks-grundare, tillika den politiske filosofen och trolig marxist – professor Sven Ove Hansson. Han tycks ha som en vision att det räcker med ett parti och en sanning (som i kommunistiska diktaturer) – ”Det Vetenskapliga Partiet”. Föreningen driver en omstörtande verksamhet som är avsedd att gynna dem själva (tex forskningspengar och arvoden) och det matmedicinska komplexet Big Pharma/Big Food som föder dem.

Sven Ove Hansson protesterar dock mot den här beskrivningen. Han skriver ”Jag är inte marxist och har aldrig varit det” Se hans protestbrev här.

Föreningen VoFs Vetenskap och Folkbildning herre-världs-vision
Föreningen VoFs Vetenskap och Folkbildning herre-världs-vision

Föreningen utger också tidskriften Folkvett och utser Årets folkbildare och Årets förvillare.

Som kronan på verket – och i samhällets tjänst – utser skeptiker-föreningen årligen mobbing-utmärkelsen ”Årets Förvillare”. Dess syftet är att sabotera karriärer och skrämma individer med fel tankar till tystnad.  (hittills 12 kvinnor/7 män – det är en mansdominerad styrelse i VoF). Motiveringen till förnedringspriset meddelas bara genom pressen. Föreningen anser inte sina utvalda kättare värda att få ta del av motiveringstexten på annat sätt. Samtidigt utser föreningen VoF ”Årets folkbildare” och tilldelar hen en prissumma på 30.000 kr. Strategin är – se här – vi både risar och rosar. Den som dansar efter vår pipa vinner positiva priser. Den som anför orätta tankar bestraffar vi. Således kan man bland årens folkbildare se allt fler TV o mediamedarbetare som inrättat sig i ledet. Det är viktigt för VoF att få ut sitt budskap.

Förr i tiden kunde de som framförde felaktiga tankar bli avrättade. I dag nöjer sig föreningen med att försöka tysta och undanröja oliktänkande genom mobbing, förnedring, härskarteknik, förföljning, förminskning, förödmjukelse, brännmärkning, förtal, hets mot folkgrupp (Voffarna utmålar sig som överlägsna andra grupper), mediadrev, fake news, propaganda, häxjakt, lögner och genom att förhåna, förtala och som sagt var bestraffa och hänga ut utvalda som förvillare.

Voffarna inom VOF betraktar sig som ”Högstående övermänniskor” överlägsna ”undermänniskorna”- det okunniga, inskränkta och obildade folket.

Voffmobbare
Voffmobbare

Vetenskap – pseudovetenskap och föreningens sanning

Föreningen VoF använder följande definition för vetenskap och pseudovetenskap:

Vetenskap är det systematiska sökandet efter sådan kunskap som inte beror på den enskilda individen, utan som envar skulle kunna återfinna eller kontrollera. Pseudovetenskap är utsagor som inte är baserade på vetenskap men som framförs på ett sådant sätt att de skall ge intryck av att vara vetenskapligt grundade”.

Föreningens sanning baseras på att övernaturligheter inte existerar. Allt inom alternativmedicinen som inte går att fastställa och mäta med deras ensidiga vetenskapssyn är pseudovetenskap.

En fulländad VoF medlem är alltid ateist. Föreningen tar starkt (lite oklart hur starkt) avstånd från allt religiöst och övernaturligt och stämplar det hela som pseudovetenskap. Föreningen och dess medlemmar har ändock och motsägelsefullt, en uttalad övernaturlig pseudovetenskaplig tro på att Big Bang ”sandkornet”/kvarkar kom från ingenstans – vilket föreningen anser vara en logisk slutsats.

Voffarnas Big Bang teori
Voffarnas Big Bang teori

Föreningen har också en motsägelsefull pseudovetenskaplig tro på att läkemedelsbiverkningar som inte är vetenskapligt bevisade ändå existerar.

Föreningens sanning bestäms också i mycket hög grad av det oerhört mäktiga matmedicinska industriella komplexet ”Läkemedelsindustrin/Big Pharma” och ”Livsmedelsindustrin/Big Food”. Allt ”vetenskapligt” som basunerar ut därifrån är sanning för föreningen, medlemmarna och dess sympatisörer.  De är komplexets nyttiga idioter, lakejer (ofta betalda sådana) och marknadsförare. Föreningens förvridna vetenskapssyn består i att den är specialanpassad för att gynna detta komplex och motverka alternativmedicinen.

Voffarnas våta dröm

Voff-etablissemangets företrädare läkaren Mats Reimer ogillar att politiker lägger sig i sånt som han anser kan avgöras med Voffarnas vetenskapsmetod. Dan Larhammar har en vision om att styra riksdag o regering med Voffarnas ensidiga vetenskapssyn. Likaså Voffgrundaren Sven Olof Hanson med sina marxistiska kopplingar och gillandet av en enpartistat ((en beskrivning som han dock protesterar mot – se här) och Voffarnas ensidiga vetenskapssyn. De tycks alla vilja ha en totalitär vetenskapsstyrd Voff-värld utan inblandning från undersåtar/politiker. i frågor som kan avgöras vetenskapligt.

Vi får aldrig glömma förintelsen. Sak samma med Voffläkares/forskares synder/agerande/utövande när det gäller rasbiologi, tvångssteriliseringar, lobotomi, kvicksilveramalgam – psykremisser, kariesexperiment, neurosedyn, auktoritära överhetsläkare med storhetsvansinne, narkolepsi och nu läkemedelsindustrin Big Pharma och dess Vofflakejer som fullständigt styr vården idag. Huruvida ovan nämnda Voffare – Mats Reimer – även tycker att det var fel av politiker att lägga sig i dessa områden vet vi inte. Vi kan bara gissa. Vi får aldrig glömma – hur det kan gå när vetenskapen får för stort inflytande.

Voff-läkarnas/forskares agerande när det gäller: Rasbiologi – se här. Tvångssteriliseringar – se här. Lobotomi – se här. Kariesexperiment – se här. Kvicksilveramalgam – se här.

Läs om voffarnas tokerier.

Analys av Föreningen VoF (Vetenskap och Folkbildning)

Dan Larhammar anmäld för oredlig fabricering och rapportering av vetenskap/forskning

Professor Dan Larhammar delade ut ”Dödskyss” till läkaren Annika Dahlqvist (LCHF).Voffarna anser

indirekt att nobelpristagaren Otto Warburg var en kvacksalvareProfessor Per Olof Glantz anmäld för oredlighet i forskning

Barbro Westerholm ordnade så att visselblåsare fick sparken. – VOFFAREN

Dan Larhammar – en utomordentlig fara för den vetenskapliga trovärdigheten.

Ytterligare exempel på hur Larhammar solkar ner och drar vanära över vetenskapen.

Vad sysslar det elitistiska herrefolket Voffarna och skeptiker-rörelsen VoF med?

Kriterierna som bestämmer Voffarnas sanning är också deras akilleshäl

Dan LarhammarVoffarnas sanning och handlingar bestäms i hög grad av lögnaren VoF-gurun Dan Larhammar i Kungliga Vetenskapsakademien

Voffarnas förvridna vetenskapssynVoffarna anser indirekt att läkekonstens fader Hippokrates var en kvacksalvare

Voffarnas mobbning av läkaren Annika Dahlqvist och deras syn på LCHF

Vad vi kan göra för att stärka vårt immunsystem och öka överlevnaden i covid-19 mörkläggs och motarbetas av Voffetablissemanget/media

Voffare och Voffmedia är inte så noga med vetenskaplig evidens o källkritik. Bara det är ”något” som tex alternativa fakta, eller en professor/”expert” som uttalar sig – så är de nöjda.

Voffetablissemanget är inte så noga med om deras sanning baseras på forskningsfusk och manipulerade studier.

Exempel på forskningsfusk som stöds av ett faktaresistent Voff-etablissemang.

Mera forskningsfusk som Voff-etablissemanget stödjer och dess följdverkningar

Voffarnas attack på Alternativmedicinen

Voffarnas metoder för att folkbilda och fostra det okunniga, inskränkta, obildade svenska folket och för att förgöra sina alternativmedicinska fiender.

De svagsinta Voffarnas lögnaktiga skrämselattacker på elektrokolloidalt silvervatten.

Replik från VoF-grundaren professor Sven Ove Hansson ang min nya webbsida

”Voffaren”.Fakta/kunskapsresistenta Voffare genom århundrandena

Voffare finns även inom media. Har därför skickat ”Dagens fråga” till 43 svenska medieredaktioner. Läs här

Brev till vetenskaps-etablissemanget om återupprättande av förtroendet

Skickat den 2022-06-14 till ca 500 vetenskaps-inflytelserika personer.Hej!Om du liksom jag värnar om vetenskapen så uppmanar jag dig härmed att också agera på något sätt för att återupprätta förtroendet för det vetenskapliga etablissemanget.Detta med anledning av ytterligare exempel på hur professor Dan Larhammar f.d. ordförande för Kungliga Vetenskapsakademien och f.d. ordf. för VoF (Vetenskap och Folkbildning), solkar ner den vetenskapliga trovärdigheten/förtroendet, samt drar vanära över vetenskapen genom förföljelse/mobbing av oliktänkare till VoF.

Kommentera här – facebook-gruppen ”Voffaren”

Dela det här:

Dela detta:

Your email will not be published. Name and Email fields are required