Voffarnas mobbning av läkaren Annika Dahlqvist och deras syn på LCHF

Annika-Dahlqvist
Annika-Dahlqvist

I överensstämmelse med Hippokrates devis ”låt maten vara din medicin och medicinen vara din mat” och nobelpristagaren Otto Warburgs upptäckt att en cancer inte kan överleva utan socker/kolhydrater så lanserade Läkaren Annika Dahlkvist dieten LCHF.

Mobbningen av Annika Dahlqvist

LCHF är ett stort hot mot Big Pharma o Big Food. Anledningen är förstås att LCHF-kostens positiva hälsoeffekter (bl.a. på diabetes/sockersjuka) hotar det oerhört mäktiga och lönsamma matmedicinska industriella komplexet ”Läkemedelsindustrin/Big Pharma” och ”Livsmedelsindustrin/Big Food”.

Big Pharma 1
Big Pharma 1

Därför gör Voffarna allt i sin makt för att stoppa läkaren Annika Dahlqvist och LCHF. Hon har bl.a. hävdat att maten påverkar vår hälsa, immunsystemet och en cancers utveckling allt i samstämmighet med Hippokrates och Warburgs upptäckter. Sådana källfakta biter dock inte på en kunskaps/faktaresistent Voffare. De vet alltid bäst och bryr sig inte om sådana torftiga referenser. Det är så Voffarna jobbar. En Voffare anser indirekt att Hippokrates och Warburg var kvacksalvare och skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) kan därför slå fast att kvacksalvaren Annika Dahlqvist ”har under året uttalat sig på ett särskilt ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost och sjukdom”. Bl.a. därför utsåg Voffarna henne till årets förvillare 2009. Primärvårdschefen Lennart Moberg och personalchefen Harald Englund gav henne sparken med förbud att jobba inom primärvården i Västernorrland. Motiveringen var att hon gjort uttalanden som inte är förenliga med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

Faktaresistent - kunskapsresistent Voffare
Faktaresistent – kunskapsresistent Voffare

Många andra Voffare startade också ett drev med krav på att hennes läkarlegitimation skulle dras in. Och till sist lyckades Voffarna även med detta. I juni 2020 blev Annika Dahlqvist av med sin läkarlegitimation. En läkare får enligt Sjukvårdsmyndigheterna bara använda kunskap som denne fått i sin utbildning och där ingår inte Hippokrates och nobelpristagaren Warburgs upptäckter. Punkt slut och en stark varning till alla andra läkare som ens tänkt tanken på att yttra något liknande. Voffarna är som en cancersvulst med metastaser. De nästlar sig in överallt som tex i Sjukvårdsmyndigheter, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, läkarkåren, forskarsamhället, media osv. osv. osv.

På skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) hemsida kan man läsa att Annika Dahlqvist skulle ha yttrat ”Den som äter en kost med mycket fett får enligt henne inte cancer” Uttalandet bidrog till hennes mobbing-utmärkelse som Årets förvillare 2009. Detta måste ha skrivits av en hjärndöd Voffare. Det fattar väl vem som helst att det inte hjälper att äta mycket fett för att undvika att få cancer om man tex röker eller blivit utsatt för en atombomb. En solklar Voffmisstolkning (som det finns gott om). Det är så Voffarna jobbar.

Annika Dahlqvist har även uttalat skepticism om vaccination mot svininfluensan genom uttalandet ”Vi som äter den här kosten har en gemensam erfarenhet av att vi inte blir sjuka (immunsystemet stärks). Vi får inga infektionssjukdomar”. För detta uttalande belönade Voffarna i skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) henne med årets förvillarpris 2009. Att vaccinationerna sen orsakade narkolepsi bland 100-tals unga (och förmodligen äldre också) där staten fick gå in och betalade skadestånd gav henne rätt i hennes skepticism. Liksom även att av 18 miljoner beställda doser (för 1,3 miljarder kronor) på tveksamma grunder, så fick staten skrota 6,5 miljoner doser.

Idag kan vi konstatera att ca 50% av de avlidna och de som hamnar på intensiven av Coronaviruset, lider av nedsatt immunsystem orsakad av undernäring och metabola sjukdomar som fetma, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, njursjukdomar osv. Så visst spelar en onyttig kost baserad på socker/kolhydrat/fröoljor stor roll.

De faktaresistenta Voffarna när det gäller socker/kolhydrater och LCHF kost

Voffguruns Dan Larhammar påstående ”Den självklara vägen till minskad vikt är förstås att se till att kaloriintaget är mindre än kaloriförbränningen” är inte så enkel och självklar som han påstår. Det som faktaresistenta Voffare inte har förstått är att det är skillnad på kalori och kalori beroende på var den kommer ifrån. Överkonsumtion av kalorier från socker/kolhydrater leder för de flesta – förr eller senare beroende på ämnesomsättningen – till mer fettökning än samma överkonsumtion av kalorier från fett. Detta beror på att socker/kolhydrater orsakar högre nivåer av det fettbildande hormonet insulin än vad fett gör. Inlagring av fett blir därför större av socker/kolhydrater än av fettintag. Den självklara vägen till minskad vikt är förstås då att se till att så mycket som möjligt av kaloriintaget kommer från fett dvs LCHF kost. Fett skapar dessutom snabbt en mättnadskänsla och man äter mindre. En win – win situation uppstår. Detta till skillnad mot socker/kolhydrater som skapar ett sötsug och snabbt en ny hungerkänsla (pga. att blodsockret åker upp och ner) vilket gör att man äter ännu mer.

Köpeprofessorn Dan Larhammars koppling till organisationen Swedish Nutrition Foundation SNF och sockersjuka

Green-washing
Green-washing

Att VoF:s (Vetenskap och Folkbildning) frontfigur professor Dan Larhammar endast bryr sig om kaloriintaget har sin förklaring i att han stöder den av Coca-Cola och sockerindustrin penningstödda organisationen Swedish Nutrition Foundation SNF. Köpeprofessorn Dan Larhammar (en professor som uttalar sig eller bara satt sitt namn på rapporten/studien utan att ha medverkat i den, men får betalt för att göra det) var en av dem som skrev under SNF:s rapport som bagatelliserade sockrets negativa påverkan. Den falska rapporten medförde förmodligen att ännu fler drabbades av sockersjuka/diabetes.

Voffarna nästlar sig in överallt – som en cancersvulst med metastaser.

Att apotekaren Dan Larhammar har denna positiva inställning till socker kan också ha sitt ursprung i att rörsockret kom till Sverige som ett sällsynt och dyrbart läkemedel – något gott och välgörande. 1500- och 1600-talens läkare definierade sockret som en verksam substans. Socker och honung användes flitigt i vården av sjuka fram till 1900. Sockret var då apotekarens viktigaste vara och apoteket var dåtidens sötsaksbod där man i apotekskärl och vackert snidade träformar stöpte marsipan, även kallad ’hjärtsocker för sjuka’.

På 1900-talet tillverkades socker av svenska sockerbetor. Det gav billigt socker i riklig mängd. Nu skulle sockret bli vardagsmat i ett modernare kosthåll. Näringsfysiologer intygade kalorivärdet och nya kostnormer fick spridning under 1900 talet och så är det än i dag. Socker marknadsfördes som vårt billigaste näringsämne, en basvara för hushållet, och konsumtionen slår rekord. Nu börjar svenska folket äta närmare 50 kg per person och år. Hemkonservering var tidens ideal. Kafferep med hembakta kakor var mönstret för folkligt umgänge och boken Sju sorters kakor med svenska husmödrars egna favoritrecept blev en succé. Barnen fick upp till 20 procent av sin dagliga energi från sockret (trots att det i läkarböckerna fram till sekelskiftet 1900 stod att sockret var direkt giftigt för barn) och för första gången börjar arbetarklassen äta mer socker än förmögnare hushåll i samhället. På biografer och i media gjordes reklam för hur nyttigt socker var. Sedan dess är det är organisationen Swedish Nutrition Foundation SNF och Voffgurun Dan Larhammar som försöker upprätthålla sockrets förträfflighet.

Swedish Nutrition Foundation SNF
Swedish Nutrition Foundation SNF

Och cancern har sedan dess stadigt ökat. Voffarna påstår att ökningen beror på genetiska skador. Vi blir alltså mer genetiskt skadade för varje år som går enligt Voffarna. En typisk Voffslutsats. Men det är så de jobbar.

Ca 50% av svenska folket är överviktiga och enligt livsmedelsverket så innebär övervikt och fetma en ökad risk för att drabbas av olika sjukdomar, till exempel typ 2-diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter och hjärt- och kärlsjukdomar. Fetma ökar också risken för vissa cancerformer, till exempel bröstcancer och prostatacancer. Livsmedelsverket 24 sep. 2019.

Då är väl kopplingen till Annika Dahlqvist uttalanden inte så tokiga om att LCHF maten kan påverka sjukdomar. Men det har inte kunskaps/faktaresistenta Voffare fattat.

En annan sak som Voffarna tycks ha svårt att ta till sig är att man kan få sockersjuka/diabetes om man intar för mycket socker/kolhydrater. De kunskapsresistenta Voffarna har heller inte fattat att om man drar ner på sockret/kolhydrater till ett minimum så kan sockersjukan/diabetesen reverseras och i bästa fall så behöver man inget extra insulin. Allt i enlighet med Hippokrates kunskaper ”Låt maten vara din medicin”.

Vetenskapshaveristen VoF:s (Vetenskap o Folkbildning) tidigare ordförande Martin Rundkvist.

Skeptiker-rörelsen VoF:s (Vetenskap o Folkbildning) tidigare ordförande Martin Rundkvist har dock sent omsider tagit till sig Socialstyrelsen bedömning ”ordination av LCHF-kost till diabetiker överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet” Men där slutar Voffaren Martin Rundkvists insikt. Han skriver ”Men det betyder inte att sådan kost är bättre än de vanliga kostråden för diabetiker. Och det betyder inte att någon annan kategori av sjuka har nytta av LCHF. Och det betyder därtill inte att man går ner i vikt av LCHF”.  Det kallar jag för en vetenskapshaverist.

Kommentera här – facebook-gruppen ”Voffaren”

Dela det här:

Dela detta:

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required