Rättsprocessen mot Larhammar

Professor Dan Larhammar är anmäld för oredlig fabricering och rapportering av vetenskap/forskning. Han påstår från sin forskning att det finns bevis för att man kan bli gråblå av elektrokolloidalt silver (EKS) – vilket inte är sant. Anmälan är gjord 2021-10-04 till – Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof). Ärende Dnr 3.2-21/0126. Beslut har ännu ej delgivits.

Är du intresserad av att läsa denna anmälan så kan du göra det här.

Länk till ”Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof)”

Your email will not be published. Name and Email fields are required