Rättsprocessen mot Larhammar

Professor Dan Larhammar är anmäld för oredlig fabricering och rapportering av vetenskap/forskning. Han påstår från sin forskning att det finns bevis för att man kan bli gråblå av elektrokolloidalt silver (EKS) – vilket inte är sant. Anmälan är gjord 2021-10-04 till – Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof). Ärende Dnr 3.2-21/0126. Beslut har 2023-11-06 ännu ej delgivits från Förvaltningsrätten.

Är du intresserad av att läsa denna anmälan så kan du göra det här.

Länk till ”Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof)”


Professor Dan Larhammar är anmäld än gång för oredlig rapportering av vetenskap/forskning.

Han påstår från sina systematiska litteratur/rapport/meta-studier/analys (forskning), att det är först när ”sockerintaget överstiger energibehovet” som det är skadligt. Detta tvärtemot Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens (EFSA:s) larmrapport som fastställer att – det finns ingen nedre gräns för när skadeverkningarna börjar.

Anmälan är gjord 2023-10-31 till – Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof). Ärende Dnr 3.2-23/0150. Beslut har ännu ej delgivits.

Är du intresserad av att läsa denna anmälan så kan du göra det här.


Your email will not be published. Name and Email fields are required