Professor Dan Larhammar delade ut ”Dödskyss” till läkaren Annika Dahlqvist (LCHF).

Vetenskap o Folkbildning (VoF)/Dan Larhammar, f.d. ordförande för Kungliga Vetenskapsakademien delade 2009 ut mobbingpriset (cancelled-pris) ”Årets förvillare” till sockermotståndaren och läkaren Annika Dahlqvist (LCHF) med motiveringen ”Skälet är att hon under året uttalat sig på ett särskilt ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost och sjukdom”.

Detta mobbingpris som Voffarna kallar folkbildning har påverkat henne mycket negativt i livet. Larhammar benämnde det hela som ”Dödskyssen till Annika Dahlqvist”. Hon förespråkar att socker/kolhydrater till stor del ersätts av fett i kosten s.k. LCHF kost. Detta för att minska risken för metabola sjukdomar som t.ex. fetma, typ 2-diabetes/sockersjuka hjärt-kärlsjukdomar, åderförkalkningar, inflammationer, cancer, demens, Alzheimer, höga blodfetter, högt blodtryck, leversjukdom (fettlever) och karies m.fl.

Trots att denna motivering står i VoF:s pressmeddelande 2009-12-28 så förnekar Larhammar att det var skälet till utmärkelsen. Larhammar/VoF har 2010-02-24 ändrat/korrigerat/kompletterat (VoF kallar det för förtydligande) denna motivering till ”Annika Dahlqvists kampanj för LCHF-kost (lite kolhydrat hög fetthalt) påverkade inte alls vårt beslut att utse henne till Årets förvillare.” och menar i stället att huvud-skälet var hennes uttalanden om cancer och vaccinationer, trots att de skälen nämndes först i andra och tredje hand. Att en jury i efterhand ändrar/korrigerar/kompletterar motiveringen för en pristagare torde vara väldigt ovanligt.

(VoF)/Larhammar har även påstått i motiveringen (de hade läst skvallerpressen) att Annika Dahlqvist skulle ha sagt att hon rekommenderade att folk inte skulle vaccinera sig, men har nu korrigerat till att det var hon som valt att inte vaccinera sig.

Men det är mer i VoF:s/Larhammars utmärkelsemotivering som behöver rättas. T.ex. att hon skulle ha sagt att ’äter man LCHF så får man inte cancer’. Det borde t.o.m. en Voffare som Larhammar fatta att detta kan hon inte ha sagt. Man kan ju självklart tex få cancer om man röker trots att man äter LCHF.

För övrigt så fanns det fog för vaccinationsvarningen. Vaccinet Pandemix orsakade många narkolepsifall (de har nu stämt svenska staten på 363 miljoner kr.) som förstörde många ungas liv. Läkemedelsverket rekommenderade alla att vaccinera sig men ändrade sig till slut när det gällde barn. Att kosten påverkar risken att få cancer finns det också fog för. Otto Warburg fick Nobelpris 1931 för bl.a. upptäckten att en cancer inte kan överleva utan socker. Så varför fick Annika Dahlqvist förvillarpriset?

VoF/Larhammar förvillar.

Dahlqvist är också skeptisk till kvicksilver i vaccin (varierade mellan 50 – 2500 ppm. Minimal mängd enligt Larhammar). (Används idag ytterst sällan p.g.a. hälsorisker). För att i Larhammars ”förvillarmotivering” understryka att Dahlqvist har fel, och att kvicksilver i vaccin tvärtom är ofarligt, så använder VoF/Larhammar jämförelsen med amalgam där de framhåller att ”det finns en utbredd kvicksilverskräck i det svenska samhället som har historiska rötter i de grupper som, sannolikt felaktigt, ansåg sig skadade av amalgam i tänderna”. (Att det skulle vara sannolikt att ett av världens giftigaste ämne inte skulle ge några biverkningar verkar inte alls sannolikt – red. anm)

För att stödja sin tes om att amalgamets ofarlighet så slänger VoF/Larhammar med en referens som passar deras syfte, där det påstås att man blir friskare av amalgam. Det är så VoF/Larhammar arbetar när de skall bevisa en sak. Bara det är något som stödjer deras tes så är de nöjda. Om det är sant eller inte bryr de sig inte om. Knappast seriöst. Det är ovetenskapligt att påstå något sådant när evidensstyrkan är otillräcklig eller saknas. För övrigt så är professor emeritus Per-Olof Glantz i detta amalgam-sammanhang, anmäld för sin oredliga rapportering ”av sina systematiska litteraturstudier”, där han påstår att läckande kvicksilver från amalgam inte ger några biverkningar – se här. Glantz oredligheter har fått extremt stora och allvarliga följdeffekter/konsekvenser för samhället, forskningen, historiebeskrivningen och hälsan. 

Larhammars referens

VoF)/Larhammar har även i efterhand lyft fram motiveringen att ”Hon har förespråkat kolloidalt silver mot influensa”. Men som en förmildrande omständighet mot denna försyndelse borde det vägas in det faktumet att läkemedelsföretaget Vitrum (senare Kabi) under vetenskapliga former tog fram elektrokolloidalt silver mot influensa. En produkt utan biverkningar upplyste de om. Apotekaren Larhammars före detta kollegor sålde sen det på landets alla Apotek fram tom 1940/50-talet. Om Vitrum/Kabis läkemedelstillstånd fortfarande gäller är höjt i dunkel – eller?

Larhammars apoteksprodukt

När det gäller elektrokolloidalt silver (10-100 ppm) (rent silver är inte giftigt till skillnad mot kvicksilver) påstår Larhammar däremot skrämselaktigt och oredligt att det kan ge biverkningar i form av blågrå hud (argyria). Larhammar är i detta sammanhang anmäld för sin oredliga rapportering ”av sina systematiska litteraturstudier” – se här). Anmälan är gjord till – Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof). Dnr 3.2-21/0126. Det är verkligen inte lätt att hänga med i Vof/Larhammars förvirrande/ologiska och ovetenskapliga utsvävningar.

Larhammars ”Dödskyss”.

Larhammar benämnde mobbing-utmärkelsen som ”Dödskyssen”. Mobboffret Annika Dahlqvist övervägde enligt henne själv att ta sitt liv. Larhammar menade dock inte bokstavligen talat detta, utan avsåg hennes karriär som läkare. Och mycket riktigt, utmärkelsen och alla drev därefter ledde till att hon fick sparken och sedermera blev av med sin läkarlegitimation. Det blev även läkaren Erik Enby 2007 efter en Larhammarinsats. Larhammar har också lyckats eliminera den alternativa vårdinrättningen Vidarkliniken i Järna. Stora framgångar för Larhammar. Det är bara att gratulera. Och en klar signal till andra att hålla sig i skinnet!

Larhammar friskriver sig dock från allt ansvar. I sin inlaga till förvaltningsrätten i mål nr 5447-22 så försvarar sig Larhammar med att ”hon lämnade in sin läkarlegitimation på eget initiativ” (OBS. Detta mål har ingenting med Annika Dahlqvist att göra så varför Larhammar lämnade denna kommentar där är höjt i dunkel). Och detta har ju Larhammar faktiskt rätt i. På samma sätt som de som hoppade från tornen i New York 11/9 2001 så hade terroristerna inget som helst ansvar för att de hoppade. De kunde faktisk ha valt att stå kvar. Det var helt och hållet deras eget beslut att hoppa. Så där bör Larhammar få en eloge till sin klarsynta friskrivning. Men det gör honom ändå till en fulländad mobbare. Denna hänsynslöshet/likgiltighet delar han med många psykopater. Antar att agerandet/cancelled-kulturen överensstämmer med professorers uppförande-codex – eller? Att det är Ok att skattepengar (i form av Larhammars lön) går till sådan verksamhet?

Anledningen till Larhammars utdelade ”Dödskyss”.

Att sockermotståndaren och LCHF-grundaren Annika Dahlqvist fick förvillarpriset och ”Dödskyssen” har nog sin grund i att sockerförespråkaren Dan Larhammar stödjer sockerlobbyn Swedish Nutrition Foundation (SNF) i deras arbete med att förminska och bagatellisera sockrets skadeverkningar på hälsan. Dödskyssen tycks vara ett led i hans SNF-arbete. Sponsorer till SNF (och Larhammar) är socker/livsmedelsindustrin som t.ex. Coco Cola, Nordic Sugar, Fazer, Unilever (Big Food). Ca 4 av 5 studier som SNF och dess professorer/forskare använder sig av som underlag för att förminska sockrets skadeverkningar är bekostade av Big Food.

Sockerlobbyn SNF och dess forskare fastslår i sin partiska sockerrapport 2006 att Några övriga direkta samband mellan sockerarter och risk för sjukdom (förutom karies) eller beroende har inte visats på människa och är inte heller grund för den Nordiska Näringsrekommendationer (NNR2004)” (Inte ens diabetes/sockersjuka – red. anm.) (I SNF:s styrelse och nutritionsråd sitter det forskare som är med och påverkar Livsmedelsverkets näringsrekommendationer). Larhammar protesterar inte utan håller tyst med.

2014 fastslår SNF i sin nya sockerrapport under avsnittet ”Socker och sjukdom” att det råder stor samsyn om att ”Det huvudsakliga motivet till att begränsa intaget av tillsatt socker är enligt de officiella kostrekommendationerna att minska risken för ett för lågt intag av näringsämnen och kostfiber från kosten”. (Inte risken för metabola sjukdomar – red. anm.)

Larhammar skriver i sin del av rapporten att ”När vanlig mat ”ersätts” med sötsaker kan det över tid leda till näringsbrist och karies”. Han skriver ingenting om att det kan leda till andra sjukdomar än karies. Vidare skriver han. Först när sockerintaget överstiger energibehovet får man ett energiöverskott som kan leda till viktuppgång vilket kan orsaka kostrelaterad sjukdom såsom typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom”. Larhammar påstår här helt felaktigt och ovetenskapligt, att det är en förutsättning att sockerintaget överstiger energibehovet för att man överhuvudtaget skall riskera att få en sjukdom/eller förstadium till sjukdom (förutom karies) av socker.

Vidare påstår socker-etablissemanget i rapporten att ”Däremot har socker inte några bevisade unika fetmabildande egenskaper jämfört med andra energigivande näringsämnen”. Detta stämmer ju inte heller. Man kan ju tex få fettlever av socker.

Socker och kolhydratstinna livsmedel orsakar också höga nivåer av blodsocker och det ’fettbildande hormonet insulin’. Denna förhöjda fetmabildande egenskap är också unik för socker/kolhydrater. (Larhammar kallar insulin för ett hungerhämmande hormon).

Larhammar förespråkar socker.

Sockerlobbyn med Larhammar förespråkar/förordar genomgående socker framför fett i denna rapport. De skriver upprepat – typ – det är fett som i första hand orsakar fetma vilket sen är en förutsättning/riskfaktor för att en metabol sjukdom som t.ex. typ-2 diabetes/sockersjuka skall kunna utvecklas. Socker KAN dock vara en BIDRAGANDE orsak till denna process OM det sker en överkonsumtion. Så därför rekommenderar de att särskilt barn – om de överkonsumerar – skall minska sitt intag av sockersötade drycker. Så långt kan sockerlobbyn sträcka sig. Larhammar använder rekomendationen till att visa att de visst inte är partiska. Vidare skriver de ”I dagsläget har dock för få studier publicerats (30.000 st. – red.anm.) för att kunna dra någon slutsats avseende sockerintag och uppkomst av hjärt-kärlsjukdom respektive relaterade metabola riskfaktorer. Risken för hjärt-kärlsjukdom kan dock antas öka om intaget av sockerarter leder till övervikt eller åtföljs av ett ökat intag av mättat fett som bidrar till förhöjda blodnivåer av LDL-kolesterol”.

Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa) larmrapport.

Nu har dock den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa) (Trots ihärdigt motstånd under många decennier från sockerlobbyn/Big Food) släppt sin larmrapport 2022 om att det finns ett tydligt samband mellan socker och ohälsa (även kolhydratstinna livsmedel som ju är socker för kroppen borde granskas på samma sätt – reds. anm.). Efsa skriver ”Baserat på risken att utveckla kroniska metabola sjukdomar och karies, bör konsumtionen av tillsatt och fritt socker vara så låg som möjligt”. D.v.s ju mer socker, desto högre risk för ohälsa/sjukdomar!

Det finns alltså ingen nedre gräns för när skadeverkningarna börjar.

Ska bli spännande att se om rapporten leder till några förändringar av kostråden i samband med nya kostrekommendationer från Livsmedelsverket nu i sommar. Kan undra om Larhammar nu ger upp och gör en pudel och ber Annika Dahlqvist om ursäkt. Skulle dock inte tro det.

Varför existerar sockerlobbyn/Larhammar.

Varför Big Food:s sockerlobby SNF och dess köpta forskare/professorer som Larhammar – sen decennier tillbaka – valt att inte som Efsa gå ut med denna larmrapport, utan i stället gjort allt för att förminska och bagatellisera sockrets skadeverkningar på hälsan, kan man bara spekulera i. En orsak är naturligtvis att Larhammar och övriga forskare/professorer fått ersättning från Big Food via SNF för att skriva denna lobbyrapport. Hade de valt att försöka larma, på samma sätt som Efsa gjort, så hade de säkerligen omgående fått sparken och blivit ersatta av mer lojala forskare/professorer. Eller så hade SNF inte publicerat rapporten.

En annan övergripande orsak är naturligtvis Big Food:s vinsthunger som inte skyr några medel. VoF/Larhammar stödjer alltid Big Pharma och Big Food i vått och tort.

Ytterligare en anledning kan vara att Larhammar kanske drömmer om att hans forskning skall resultera i ett piller mot sockersug/beroende (fetma) och ge honom ära, berömmelse och rikedom. Då passar det sig inte med konkurrens i form av LCHF-kost – där utövarna oftast går ner i vikt.

En annan anledning varför SNF och dess forskare/professorer som t.ex. Larhammar inte varnar för ’Ju mer socker, desto högre risk för ohälsa/sjukdomar!’ som Efsa gör, beror på att de stödjer 1900-talets mest betydelsefulla forskningsfusk som sockerindustrin (Big Food) finansierade. De betalade forskare – liksom idag av t.ex. SNF – för att i studier framhålla att det var fettet som gav fetma och hjärtkärlproblem och inte socker.

En grupp forskare genomförde nyligen en omfattande granskning av dokument från Sugar Research Foundation. De uppdagade då att stiftelsen på 1960- och 1970-talen betalade forskare för att publicera recensioner som bagatelliserade sockrets koppling till hjärtsjukdomar och istället lade skulden på fett (på samma sätt som sockerlobbyn Swedish Nutrition Foundation (SNF) gör än idag). Läs mer här och här.

Larhammar stödjer århundradets forskningsfusk.

Det var USA:s ledande nutritionist Ancel Keys som visade 1954 att ju högre fett/kolesterol-konsumtion desto fler hjärtinfarkter. Men Keys hade bara valt ut 6 av 20 länder där statistiken stödde hans tes. När fler länder togs med försvann sambandet. Men skadan var redan skedd. Sockermotståndarna /fettförespråkarna förlorade och USA:s och hela västvärlden inkl. Sveriges officiella kostråd blev fr.o.m. 1977 att minska på animaliska mättade fetter i maten. Fettet blev ersatt av socker/kolhydrater och raffinerade/inflammationsskapande omega 6 stinna vegetabiliska/kemiska oljor. Processad industrimat o lightprodukter med socker introducerades i stor skala. Många märktes med Livsmedelsverkets nyckelhålsmärkning. Något som symboliserade ”nyttig” fettfattig kost. Följden blev att idag så är nästan halva jordens befolkning mer eller mindre sjuka i metabola sjukdomar. Fuskets efterlevnad skördar idag globalt ca 40 miljoner förtida dödsfall per år (ca. hälften av alla dödsfall).

Läkemedelsindustrin (Big Pharma) – hakade på med statiner som sänker kolesterolet i blodet trots att människor med ett måttligt förhöjt blodkolesterol är de som lever längst – se här och här. Big Pharma hakade även på med insulinpreparat för att människor skulle kunna fortsätta äta socker. Kolesterol är ett livsnödvändigt ämne och är mycket viktigt för t.ex. immunsystemet.

Dessa preparat kom med tiden att bli historiens mest sålda och lönsammaste (nu har dock covidvaccin tagit över förstaplatsen). Idag lär 900 000 svenskar stå på statiner till glädje för främst Big Pharmas ägare och dess chefer med bonuslön. Astra Zenecas vd Pascal Soriot lön inkl. resultatbonus 2021 var 177 miljoner (till mycket stor del skattepengar). Läkemedelsindustrins totala globala vinst/år torde uppgå till uppskattningsvis minst 2500 miljarder kr/år. (Där ligger privat skola och vård i lä.). I en intervju ger dock Soriot uttryck för att ”det är irriterande att vara underbetald jämfört med kollegor i motsvarande position”.

Sammanfattningsvis.

Sammanfattningsvis så är det inte så konstigt att sockerförespråkarna Larhammar/VoF valde att ge sockermotståndaren Annika Dahlqvist förvillarpriset.

Dan Larhammar solkar ständigt ner den vetenskapliga trovärdigheten/förtroendet, samt drar vanära över vetenskapen. Denna gång genom det felaktiga och ovetenskapliga påståendet att, först när ”sockerintaget överstiger energibehovet får man ett energiöverskott som kan leda till viktuppgång vilket kan orsaka kostrelaterad sjukdom såsom typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom”.

Sanningen är att det finns ingen nedre gräns för när sockrets skadeverkningarna börjar.

Så om du liksom jag värnar om vetenskapen så uppmanar jag dig att också agera på något sätt för att återupprätta förtroendet för det vetenskapliga etablissemanget. Om inte förr så i alla fall när du blir pensionär och kan tala fritt utan att drabbas av jobbkonsekvenser.

Följande Larhammar-citat kan kanske passa bra som avslutning i detta sammanhang.

 ”Viljan och förmågan att erkänna och korrigera sina misstag är viktiga egenskaper inom vetenskaplig verksamhet. Och det är viktigt att göra detta medan det fortfarande är möjligt att backa, medan det fortfarande finns någon trovärdighet kvar att försvara”.

Dela detta:

Your email will not be published. Name and Email fields are required