Ytterligare exempel på hur Larhammar solkar ner och drar vanära över vetenskapen.

Här ytterligare ett exempel på hur professor Dan Larhammar f.d. ordförande för Kungliga Vetenskapsakademien och f.d. ordf. för VoF (Vetenskap och Folkbildning), solkar ner den vetenskapliga trovärdigheten/förtroendet, samt drar vanära över vetenskapen genom förföljelse/mobbing av oliktänkare till VoF. Larhammar är även anmäld för forskningsfusk. Läs här.

Professor Dan Larhammar och föreningen VoF utsåg läkaren Annika Dahlqvist till ”Årets förvillare” med bl.a. motiveringen ”har under året uttalat sig på ett särskilt ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost (LCHF – min anm.) och sjukdom”. Detta mobbingpris som de kallar folkbildning har påverkat henne mycket negativt i livet. Larhammar benämnde det hela som ”Dödskyssen till Annika Dahlqvist”.

Nu har verkligheten kommit ikapp Larhammar och VoF i och med att den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa) nu slår fast att det finns ett tydligt samband mellan socker och ohälsa. EFSA skriver ”Baserat på risken att utveckla kroniska metabola sjukdomar och karies, bör konsumtionen av tillsatt och fritt socker vara så låg som möjligt”.

Tillsatt socker och fritt socker (men även kolhydrater som ju är socker för kroppen. reds. anm.) ökar risken för bl.a. de metabola sjukdomarna fetma (överflödigt socker lagras som fett i kroppen), typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar som tex höga blodfetter, högt blodtryck, leversjukdom (fettlever) och karies.

Ju mer socker, desto större risk

Det är den slutliga bedömningen i den vetenskapliga genomgången av 32.500 vetenskapliga studier som Efsa gjort.

Till detta skall läggas det faktumet att en cancer inte kan överleva utan socker. Otto Warburg fick Nobelpris 1931 för denna upptäckt. Läs också om att Voffarna indirekt anser att nobelpristagaren Otto Warburg var en kvacksalvare.

Efsa:s fastställande står också i bjärt kontrast till en av VoF:s tidigare ordförande och vetenskapshaverist Martin Rundkvist uttalande i samband med att Socialstyrelsen godkände LCHF som rekommenderad kost för diabetiker ”Men det betyder inte att sådan kost (LCHF) är bättre än de vanliga kostråden för diabetiker (som då bl.a. innehöll upptill 60% kolhydrater/socker – reds. anm.). Och det betyder inte att någon annan kategori av sjuka har nytta av LCHF. Och det betyder därtill inte att man går ner i vikt av LCHF”. Larhammar/VoF försöker befästa rådande paradigm in i absurdum. Larhammar har även (mot betalning får man anta?) stöttat Swedish Nutrition Foundation (SNF) i dess kamp för att bagatellisera sockrets skadeverkningar. Läs mer här.

Men nu är det alltså fastställt än en gång att Larhammar och VoF har fel. De lovar på sin hemsida att göra en pudel om de har fel i något – men än har vi inte sett någon – trots begäran.

Följande Larhammar-citat kan kanske passa bra in i detta sammanhang.

 ”Viljan och förmågan att erkänna och korrigera sina misstag är viktiga egenskaper inom vetenskaplig verksamhet. Och det är viktigt att göra detta medan det fortfarande är möjligt att backa, medans det fortfarande finns någon trovärdighet kvar att försvara”.

Dan Larhammar har också i olika sammanhang beklagat sig djupt över att det finns en djupt oroande antivetenskaplig trend i samhället.

Så om du liksom jag värnar om vetenskapen så uppmanar jag dig att också agera på något sätt för att återupprätta förtroendet för det vetenskapliga etablissemanget.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required