Ang. stalking, hot, hat, förtal och anmälan mot Larhammar.

Uppsala universitetstidning Ergo har publicerat en artikel om stalking, hot och oredlighetsanmälan mot professor Dan Larhammar. Eftersom Ergo förvägrar ge mig tillfälle att bemöta artikeln så publicerar jag i stället bemötandet på detta sätt.

Bemötande

En av huvudorsakerna till att Larhammar har blivit anmäld för oredlighet i forskning är p.g.a. det faktumet att en professor i dag kan sprida/basunera ut falska påståenden/information enbart med sin professorstitel som insats (typ de två fall som nu ligger hos Förvaltningsrätten) i media, TV eller andra offentliga forum. Detta utan att det efterfrågas källfakta, evidens, evidensstyrka och eventuella bias eller ekonomiska kopplingar som professorn kan ha till påståendet. Media/TV gör därmed inte sitt jobb. Inte heller nämnden NPOF bryr sig. Och inte heller Larhammar som säger sig värna om vetenskapen.

Larhammar rapporterar från sin vetenskapliga litteraturstudie i två TV-program (här och här) – att det finns bevis (= skrämselpropaganda) för att man kan bli blågrå av ”Elektrokolloidalt silver (EKS) i destillerat vatten med en styrka på ca 10 ppm”. Det motsvarar en homeopatisk D5 utspädning. Homeopati dömer Larhammar för övrigt ut som humbug och fullständigt verkningslöst. Han vill även stoppa denna försäljning. Varför han vill stoppa dessa försäljningar (homeopati och EKS) kan man bara spekulera i – och det görs det ju. I TV-programmet där påståendet görs benämns EKS för silvervatten och programmet handlar enbart om detta. Där testas/fastställs innehållet i 5 olika fabrikat av EKS/silvervatten.  

Denna silverlösning (EKS) sålde för övrigt Larhammars förutvarande kollegor på landets apotek under namnet Erce’rhinol (framtaget av läkemedelsbolaget Vitrum). De sålde det som ”ett medel mot influensa samt alla slags infektioner i svalg och näsa”. Dessutom med påståenden att ”Det elektriska kolloidalsilvret är icke giftigt, utan tvärtom bakteriedödande och antiinfektionsmedel av första ordningen”. ”Kan särskilt rekommenderas för barn”. ”Möjliggör ett framgångsrikt bekämpande av alla de baciller som infekterar näsa och svalg och som nästan alltid utgöra orsaken till de så farliga influensasjukdomarna” – skriver Vitrum.

Läkemedelsföretaget Vitrums vetenskapliga EKS
Elektrokolloidalt silver EKS

Det råder stora begreppsförvirringar kring begreppet ”kolloidalt silver” som är ett samlingsnamn för många olika sorter av silverlösningar, på samma sätt som svamp är samlingsnamnet för många olika sorters svampar. EKS och Erce’rhinol i ca D5 utspädning är några av alla dessa olika silverlösningar. Dessa två kan man i praktiken inte bli blågråa av – få argyria. Andra kolloidala silverlösningar i 1000-tals gånger starkare koncentration kan t.ex. vara silvernitrat, silveroxid, silverklorid, silverbromid, silversulfat, silverkadmium, silveracetat, silverkarbonat, läkemedelsprodukter etc. Intar man en del av alla dessa kan man riskera bli blågrå p.g.a. den höga koncentrationen av silver. Alla silverlösningar har olika egenskaper beträffande giftighet och biverkningar som med svamp.

Det är stor skillnad på att påstå att man kan bli blågrå av ”kolloidalt silver” (svamp), vilket man kan, och att påstå att det finns bevis för att man kan bli blågrå av ”elektrokolloidalt silver” (kantareller) eftersom det är en silverlösning som ingår samlingsnamnet ”kolloidalt silver” (svamp). Man måste alltså alltid skilja på dessa begrepp. Det gör inte Larhammar, som dessutom i efterhand hävdar att han i programmen inte har pratat specifikt om EKS (som programmet handlade om) utan enbart allmänt om silver. Ett riktigt, riktigt fulspel på mycket, mycket hög nivå. Att han sen i ett annat sammanhang bekräftat att det ändå var specifikt EKS han pratade om ökar förvirringen ytterligare. Om Larhammar menar att man även kan bli blågrå av att t.ex. äta med silversked så ökar förvirringen till astronomiska mått.

Det är viktigt att det råder konsensus om allt detta, vilket det inte gör, och det är orsaken till att Larhammar känner sig ”stalkad”. En professor vill inte bli ifrågasatt på detta sätt utan vill kunna presentera sin evidenslösa sanning utan invändningar från andra.

På tal om ”stalking” så var en annan huvudorsak till att Larhammar blev anmäld, det faktumet att VoF (Vetenskap och Folkbildning) med Larhammar i spetsen ”stalkade” och delade ut mobbingpriset ”Årets förvillare” samt Larhammars ”dödskyss” till läkaren Annika Dahlqvist (LCHF) – se här. Planenligt resulterade detta i att hon blev cancellerad och av med sin läkarlegitimation. Man kan inte alltid vända andra kinden till och låta professorer härja fritt.

När det gäller evidens så har Larhammar under ett antal år gjort ”systematiska litteraturstudier” i en mängd vetenskapliga publikationer och sen systematiskt dokumenterat resultatet i form av en länksamling. Det kallar jag för forskning. Den nya vetenskapliga kunskapen som Larhammar har presenterat är att det finns bevis för att man kan bli blågrå av EKS (kantareller), vilket jag kallar jag för ”oredlig rapportering” av vetenskap eftersom det inte är sant. Det står heller ingenstans i Larhammars referenser (länksamling) att man kan bli blågrå av EKS i en ca. D5 utspädning.

Däremot står det i hans länksamling att man kan bli blågrå av andra men 1000-tals gånger starkare silverlösningar (svamp) – vilket man kan bli. Så påståendet i Ergoartikeln att jag/anmälaren skulle mena ”att det inte finns några bevis för att silverintag kan leda till sjukdomen argyria” – den är helt felaktigt. Det jag har hävdat är att man inte kan bli blågrå av EKS (kantareller).

I Ergo artikeln påstår Larhammar att argyria är en sjukdom. Även detta är en oredlig skrämselrapportering då det inte är en sjukdom. Det är en ofarlig biverkan som man inte blir sjuk av. Men naturligtvis – vem vill bli blågrå?

I TV-programmet presenterades Dan Larhammar som expert (på det som avhandlades – EKS), forskare, vetenskapsman, professor och ”medlem i föreningen VoF (Vetenskap o Folkbildning där han har varit ordförande och även bedrivit skrämsel-propaganda mot EKS – min anm.). Larhammar var förnöjsam med denna presentation men tillrättavisade programledaren med att han tjänstgjorde vid Uppsala och inte Stockholms universitet.

I Ergo säger sig Larhammar bara ha ”kommentera inslaget”, ”svarat på frågor”, ”diskussion”, ”gett en bild av forskningsläget” och i sin inlaga till Förvaltningsrätten kallar Larhammar det hela för att han ”kommenterade och sammanfattade andra forskares publikationer” (”systematiska litteraturstudier”(forskning) – min anm.).

Jag kallar det hela för ”oredlig rapportering av vetenskap”. Detta eftersom Larhammar inte deklarerade att det var hans personliga uppfattning/åsikt som han delgav. Då får man automatiskt utgå ifrån att det var en rapportering av vetenskap från professor Larhammars forskning. Det skall heller inte vara möjligt att skylla på någon annan i flera led. En lögn blir till sist en etablerad sanning om man inte gör någonting åt det. Enl. definition i Lagen (2019:504) 2 § så avses med rapportering både publicering och andra typer av offentliggöranden. Så rapportering kan ske på flera/många olika sätt.

Här kan ni läsa anmälan angående den oredliga rapporteringen. Ärende Dnr 3.2-21/0126

Här kan ni läsa överklagan till Förvaltningsrätten. Målnummer 5447-22

Här ytterligare en professor som är anmäld för oredlig rapportering. Ärende Dnr 3.2-22/0120

Och här kan ni läsa om överklagan till Förvaltningssrätten. Målnummer 1540-23

Larhammar säger sig även ha blivit hotad av mig. Det är ett fullständigt grundlöst påhitt. Jag har inte hotat honom på något sätt. Tvärtom, så är jag emot alla former av hot och hat och tycker inte att det hör hemma i ett demokratiskt meningsutbyte.

Det mest uppseendeväckande i detta sammanhang är att Larhammar i ett mejl till mig skriver ”Flera internationella organisationer, inklusive UNESCO, är nu verksamma för att stävja den typ av förtal, hat och hot mot forskare som du ägnar dig åt”. Larhammar/VoF gör allt för att tysta och undanröja kritiker/oliktänkande.

Larhammars agerande urholkar trovärdigheten och förtroendet för professorer/forskare och andra. Vi måste alla värna vetenskapen.

Anders Jensen

Göteborg

Bloggen/krönikor Voffaren.se – webbplatsen med ett journalistiskt ändamål för att informera, kritisera och väcka debatt.

Dela detta:

Comments are closed.