Kriterierna som bestämmer Voffarnas sanning är också deras akilleshäl

Voffarnas Big Bang teori
Voffarnas Big Bang teori

En äkta/fulländad/fullkomlig Voffare är alltid ateist men har dock en tro på att universum skapades av ingenting (Big Bang ”sandkornet”/kvarkar kom från ingenstans) vilket de tycker är en naturlig ståndpunkt.

En äkta Voffare tror inte på Gud eller något annat övernaturligt. En Voffares sanning är därför att allt som inte kan bevisas existera med deras förvridna vetenskapssyn är pseudovetenskap, kvacksalveri, humbug etc.

Övernaturligheter existerar

Voffarnas akilleshäl är förmodligen, att de ändå motvilligt, i det fördolda, för sig själv, tvingas konstatera att övernaturligheter ändå existerar. Till exempel att Big Bang ”sandkornet”/kvarkar kom från någonstans. Detta någonstans är övernaturligt (sådant som verkar finnas men ej exakt går att förklara eller bevisa). Likaså förnekar de men tvingas ändå konstatera att de själva ägnar sig åt pseudovetenskap när de påstår att Big Bang ”sandkornet”/kvarkar kom från ingenstans. Detta eftersom de inte vetenskapligt kan bevisa detta med deras förvridna vetenskapssyn.

Anledningen till att Voffarna ändå så envist försöker hålla fast vid sin osammanhängande och ologiska sanning är att om de skulle acceptera övernaturligheter i sin vetenskap, så skulle hela deras vetenskap riskera att rasa samman. Voffaren och tillika f.d. styrelseordförande i VoF (Vetenskap o Folkbildning) Jesper Jerkert har därför följaktligen fastställt att ”Vetenskapen är så beskaffad att hänvisningar till övernaturligheter aldrig kan eller får förekomma”. Det är detta fastställande som ligger till grund när Voffarna pådyvlar folket och samhället sin sanning om vad som är sant eller falskt, fakta eller fantasier.

Övernaturligheter
Övernaturligheter

En Voffares sanning bestäms också i hög grad av det oerhört mäktiga matmedicinska industriella komplexet ”Läkemedelsindustrin/Big Pharma” och ”Livsmedelsindustrin/Big Food”.

En Voffare är deras nyttiga idioter, lakejer och marknadsförare – ofta betalda sådana. Allt ”vetenskapligt” som Big Pharma o Big Food basunerar ut är sanning för en Voffare.

Kommentera här – facebook-gruppen ”Voffaren”

Dela det här:

Dela detta:

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required