Voffpersoner

Åsa Melhus – en utomordentlig fara för den vetenskapliga trovärdigheten.

Professor Åsa Melhus ”glömmer” allt för ofta det mest grundläggande, nämligen källkritik – att utföra fakta/källgranskning och presentera en vedertagen och accepterad evidensstyrka för sina påståenden. Åsa Melhus refererar i stället ofta till ren o skär pseudovetenskap – dvs referenser som inte uppfyller grundläggande vetenskapliga krav, samt till bedrägliga studier, lögn eller enbart till sin professorstitel eller annan titel som hon anser vara Voffgodkänd. Detta förfarande riskerar leda till att allas vår sanning blir baserad på alternativa påhittade fakta/Fake News (lögner) och inte på evidensbaserade fakta. Sådant agerande från professor Åsa Melhus sida spär på den djupt oroande antivetenskapliga trend som finns i samhället. Han solkar ner vetenskapens rykte. Och tyvärr är hon inte ensam. Det finns många Voff-professorer och experter som ägnar sig åt detta.

Sådana påståenden från Åsa Melhus (med enbart sin professorstitel som insats) finns det gott om. För att ta ett exempel så påstår Åsa Melhus genom en mångårig konspiratorisk kampanj, att man kan bli blågrå genom att inta elektrokolloidalt silvervatten 10 ppm 0,24 Nm – se/lyssna tex här där hon sprider sina lögner till Läkarsällskapet.

Övriga Voffare i etablissemanget ger sitt partiska och okritiska stöd. Här. ytterligare ett exempel där hennes Voffkollega från Uppsala universitet, professor Dan Larhammar påstår/ljuger om samma sak.

Det finns ingen som helst evidens/bevis för att det är på det sättet. Ändå påstår hon det. Syftet är som vanligt – att eliminera alla hot som kan hota Big Pharma och hennes egen och vetenskapens försörjningskälla (forskningsbidrag, jobb, arvoden etc. från Big Pharma) samt få utlopp för sin extrema besatthet att förgöra alternativmedicinen.

Evidens

Evidensstyrka anges antingen som stark, måttlig, svag, otillräcklig eller saknas. För Åsa Melhus påstående ovan är evidensstyrkan inte bara otillräcklig utan den tom saknas. Egentligen borde det vara pinsamt för en professor att bete sig på det sättet. Men hon har visat otaliga gånger att hon inte har någon skam i kroppen. Så för henne är det inga problem. Åsa Melhus och övriga Voffare kan läsa om evidens på SBU:s sida. Vill också tipsa Melhus om den nya Etikprövningsmyndigheten och Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) samt Sveriges universitets-och högskoleförbund (SUHF) och dess ”Arbetsgrupp för etikfrågor/oredlighetsfrågor/god forskningssed. Där står mycket matnyttigt.

Svamp kan vara giftigt att förtära – som tex flugsvamp. Men att allmänt varna för all svamp är inte schyst mot svampnäringen.

Kolloidalt silver/saltpetersyra dvs silvernitrat kan vara minst sagt skadligt att förtära – man riskerar dessutom att bli blågrå. Men att allmänt varna för allt kolloidalt silver som tex rent elektrokolloidalt metalliskt silver 10 ppm 0,24 Nm i destillerat vatten – som enligt WHO (Världshälsoorganisationen), EU, EPA (USA :s motsvarigheten till Naturvårdsverket som har bedömt att det är okey att sälja och inta, och FDA (USA :s livsmedels – och läkemedelsmyndighet) som har godkänt kolloidalt silver som kosttillskott – är inte schyst mot vare sig folket eller den näringen. Tvärtom så är det ett djupt ohederligt sätt att argumentera på och absolut inte vetenskapligt eftersom man omöjligen kan bli blågrå av detta elektrokolloidala silvervatten. Men det är så Åsa Melhus och Voffarna jobbar – blåljuger.

Frågar man Åsa Melhus om bevis för sitt påstående så är det denna typ av svamp-bevisföring han lägger fram. Hon försöker alltid blanda bort korten när hon vill ljuga och bedra det okunniga, inskränkta och obildade folket/samhället (VoF-voffarnas definition av folket) med sina påhittade sanningar/konspirationsteorier.

Voffarna använder samma argumentationsteknik om kolloidalt silver på deras propagandakanal Wikipedia. Det är så Voffarna jobbar. De visar där för övrigt upp en 92 årig man som har drabbats av argyria och blivit blågrå – men naturligtvis inte av el-kolloidalt silver 10 ppm 0,24 Nm utan av medicinska näsdroppar med minst 30.000 gånger högre koncentration av någon form av silverblandning. Kolloidal betyder – ämne som är finfördelat i ett annat ämne – som i detta fall, silvernitrat i medicinska näsdroppar. Finns säkert 100-tals olika produkter – liksom svamp. Hans höga ålder kanske i stället indikerar på att silver är en hälsosam livstidsförlängare – OBS SISTA MENINGEN ÄR ETT DÅLIGT SKÄMT – MEN VEM VET.

Den vetenskapliga kunskapen är liten/bristfällig om hur vi människor kan påverkas av nanopartiklar som tex olika nanoprodukter, nano-medicin, nano-vaccin (antar att mRNA-vacin för covid är av nanotyp), nanosilver och nanolivsmedel (måste vara märkta inom EU). Man skall absolut inte negligera risker med nanopartiklar – biverkningar som hos vanliga läkemedel och vaccin kan naturligtvis dyka upp i framtiden.

Men av dessa produkter så är det mig veterligen bara nanosilver som Åsa Melhus attackerar och bedriver en långvarig ljug-skrämselkampanj mot, med syfte att utplåna/förbjuda denna produkt från

marknaden. Vad kan det bero på? Jo produkten är ett stort hot mot Big Pharma eftersom det är en billig alternativ behandlingsmetod som inte går att patentera och tjäna stora pengar på.

Det som talar för el-kolloidalt silver 10 ppm 0,24 Nm är den beprövade erfarenheten. Inga biverkningar har rapporterats trots många års användning av milliontals användare runt om i världen. Silvrets antimikrobiella förmåga har använts under 1000-tals år – se här. (Fakta om kolloidalt silver – Läs här och här och här och här).

Sammanfattningsvis så konstateras att Åsa Melhus är en skam för vetenskapen och att övriga Voffare stöttar henne i vått och tort är inte mycket bättre.

Läs här om Åsa Melhus och etablissemanget ”Silverfiskarna

Med allt detta sagt så begär jag härmed att Åsa Melhus backar från sitt påstående och publicera en dementi/rättelse. Dessutom en ursäkt från Åsa Melhus för att hon har ljugit och vilselett folket – alt presentera vedertagen evidens med hög trovärdighet för sitt påstående att man kan bli blågrå genom att inta el-kolloidalt silver 10 ppm 0,24 Nm stora silverpartiklar (OBS för denna silverprodukt och inte s.k. evidens för något annat). Min gissning är att han ändå kommer att svara som ett yxskaft – om hon nu överhuvudtaget bryr sig.

Avslutar med ett Larhammar citat ” Viljan och förmågan att erkänna och korrigera sina misstag är viktiga egenskaper inom vetenskaplig verksamhet. Och det är viktigt att göra detta medan det fortfarande är möjligt att backa, medan det fortfarande finns någon trovärdighet kvar att försvara”.

Ser framemot en rättelse.

Anders Jensen


Dela detta:

Your email will not be published. Name and Email fields are required