Vad sysslar det elitistiska herrefolket Voffarna och skeptiker-rörelsen VoF med?

Herrefolket Vof
Herrefolket VoF

Voffarna fastställer sin sanning utifrån deras förvridna vetenskapssyn, för att därefter med alla till buds stående medel – även bedrägliga sådana – göra sitt yttersta för att pådyvla folket och samhället denna sin sanning om vad som är sant eller falskt, fakta eller fantasier. För en Voffare finns det bara dessa ytterligheter.

Voffarna är besatta av att vilja utplåna alternativmedicinen och rensa ut allt som är ett hot mot läkemedelsindustrin. De gör detta genom att döma alternativmedicinen som oseriös, ovetenskaplig, bedräglig, pseudovetenskap, kvacksalveri, humbug, stolliga uppfattningar etc. och djupt kunniga och seriösa utövare som skojare och bedragare. Voffarna bedriver en vilseledande folkbildning.

Här Voffguruns tillika f.d. ordförande i VoF (Vetenskap o Folkbildning) Dan Larhammars vision från 1997 om att hålla rent när det gäller alternativmedicinen E-post och Internet kan bli bra redskap för ett framtida effektivare renhållningsarbete, kanske till och med färdiga argument för t ex lärare och journalister på våra hemsidor. Utan att glömma betydelsen av snabba insändare i lokalpressen”. Det är så Voffarna jobbar.

Herrefolket Voffarna

Voffarna vill att politiken ska bli vetenskapligt evidensbaserad. Herrefolket Voffarna inom skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) vill att världen, FN, EU, Sverige, politiker, lagar, myndigheter, skolan osv. styrs av deras storhetsvansinne och deras förvridna vetenskapssyn. Föreningen VoF tycks anse att de är mänsklighetens räddare. Voffarna visar ett folkförakt. Voffarna infiltrerar överallt. Ett skräckexempel med förödande resultat är läkemedel och livsmedelsindustrins fullständiga styrning av politiker i hälsofrågor. Styrningen har gett det svenska folket en metabol pandemi, fetma, högt blodtryck, diabetes, demens, cancer och hjärtkärlsjuklighet osv med ett ofantligt pillerätande och astronomiska vinster för läkemedelsbolagen Big Pharma, och motsvarande astronomiska utgifter för det svenska folket. Dessutom har det gett oss ca 3000 förtida döda i läkemedelsbiverkningar/år (ca 3% av alla döda), ca 110000 vårdskadade/år varav ca 1400 döda/år samt att ca 10% av alla sjukhusbesök beror på läkemedelsbiverkningar. I stället för dödliga läkemedelsbiverkningar så varnar Voffarna för biverkningar av alternativmedicin, vitaminer, kosttillskott och kolloidalt silver där ytterst få biverkningar har rapporterats.

Big Pharma piller
Big Pharma piller

Vi har dessutom på köpet fått en skenande cancerutveckling. Voffgurun Dan Larhammars och läkemedelsindustrins inställning tycks vara att cancerökningen beror på genetiska skador. Vi skulle alltså enligt Voffarna bli mer genetiskt skadade för varje år som går. En typisk ologisk Voffslutsats. Cancer är till stor del en metabol sjukdom (avsevärt större än den genetiska orsaken) och ökningen beror sannolikt på ökat socker/kolhydrat/fröoljeintag. Voffarna skriver ”det finns knappast något område som är viktigare än sjukvården när det gäller att försvara den vetenskapliga kunskapsvägen”.

Här Voffguruns Dan Larhammars nya strategiplan för Kungliga Vetenskapsakademien (förmodligen betald av skattepengar), som bl.a. handlar om att låta herrefolket Voffarna i ännu högre grad ”hjälpa/stödja” regeringen i samhällsdebatt och beslutsfattande med hjälp av Voffarnas ”vetenskapliga fakta”. Herrefolket Voffarna vill på så sätt styra regeringen (genom lobbing och övrig kreativ påverkan får man anta) med deras förvridna vetenskapssyn. Voffguruns strategiplan tycks vara en högervariant av ”vetenskaplig socialism” som var basen i det kommunistiska Sovjetunionen där rättrogna och fanatiska vetenskapsentusiaster tilläts styra allt i enlighet med vetenskapen – dvs ”sanningen”. Det som de ”glömde” var den mänskliga aspekten och vår natur. Och hur det gick med det vet vi alla. Men strategiplanen ligger helt i linje med VoF:s (Vetenskap och Folkbildning) herrefolks-grundare, tillika den politiske filosofen och trolig marxist – professor Sven Ove Hansson. Han tycks ha som en vision att det räcker med ett parti och en sanning (som i kommunistiska diktaturer) – ”Det Vetenskapliga Partiet”. (en beskrivning som han dock protesterar mot- se här).

Skeptiker-rörelsen Vetenskap och Folkbildning (VoF) och dess herrefolks-medlemmar tycks ha som vision att styra riksdag o regering:

  • ”Bekämpa de felaktiga föreställningar (=kunskapspolis – red anm) som förekommer i frågor, som kan avgöras vetenskapligt”.
  • ”Analysera viktiga samhällsfunktioner och politiska beslut och bedöma hur väl de är grundade på objektiva och vetenskapliga fakta”.
  • ”Till dess att varje röstberättigad individ är en fullfjädrad vetenskapligt skolad skeptiker kommer folkvilja och populism ibland att krocka med förhoppningen att politiska beslut fattas på vetenskapliga underlag. Därför är det viktigt att de folkvalda politikerna har adekvata underlag för att fatta sina beslut. Av den anledningen är VoF glada över att vara en av remissinstanserna för den pågående KAM-utredningen”.
  • Folkvett (VoF) tror att med undervisning som är tydligt forskningsbaserad är det lättare för lärare att få ta sitt professionella ansvar”.
  • ”Det är en självklar plikt att granska samhället och framhålla vad som stöder eller strider mot vår vision”.
  • ”En av vetenskapens viktigaste uppgifter i ett modernt samhälle är att förse politikens och samhällsdebattens olika aktörer med en gemensam faktabas”

Problemet är bara att Voffarnas faktabas enbart är baserad på deras förvridna vetenskapssyn. Herrefolket Voffarna inom skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) driver en omstörtande verksamhet (red – anm.).

P.S. På tal om läkemedelsbolagens styrning och makt över myndigheter och politiker så rapporterar SVT Nyheter att myndigheten även har godkänt en klausul som innebär att läkemedelsbolagen klarar sig undan skadeståndskrav om vacciner skulle leda till nya allvarliga biverkningar. Har du förståelse för att det kan väcka starka negativa reaktioner bland folk?

– Ja, till viss del. Men när det å andra sidan är en standardklausul världen över, en klausul som alla avtal innehåller, så måste väl även Sverige rätta in sig i den här strukturen, säger Anders Tegnell, statsepidemolog vid Folkhälsomyndigheten.

”Kunde ni inte avtala bort det? – Nej det gick inte. Ni har inget val här?

– Nej, vi har inte kunnat förhandla bort den klausulen nej. Alternativet hade varit att stå utan pandemivaccin (och nu corona-vaccin – aktieägarna vägrar stå för risken -red anm.) vilket jag inte tycker är ett alternativ”. D.S

Kommentera här – facebook-gruppen ”Voffaren”

Dela det här:

Dela detta:

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required