Replik från VoF-grundaren professor Sven Ove Hansson ang min nya webbsida ”Voffaren”.

2021-04-13

Han skriver:

Hej! Jag hittar bara en mening om mig. Den lyder så här: “Men strategiplanen ligger helt i linje med VoF:s (Vetenskap och Folkbildning) herrefolks-grundare tillika den politiske filosofen och marxisten professor Sven Ove Hansson som tycks ha en vision att det räcker med ett parti och en sanning (som i kommunistiska diktaturer) – ”Det Vetenskapliga Partiet”.”

Här i stort sett allting fel.

1. Jag är inte marxist och har aldrig varit det. Däremot har jag skrivit en bok om Karl Marx, liksom jag har redigerat en bok med texter av John Stuart Mill och skrivit artiklar om Kant och Condorcet. Man kan skriva om en person utan att ansluta sig till en lära som betecknas med den personens namn.

2. Det finns ingen grund för att jag skulle ha en vision om att det skulle räcka med ett parti. Jag är och har alltid varit starkt engagerad anhängare av ett demokratiskt flerpartisystem.

3. Sammankopplingen mellan mig och kommunistiska diktaturer är fullständigt ogrundad. Jag har aldrig varit anhängare av kommunism eller något annat diktatursystem.

MVH / Sven Ove Hanson

Mitt svar:

Hej!

1. Wikipedia är en av VoF:s många propaganda-kanaler. Där skriver Voffarna sin konstruerade sanning och punktbevakar så att ingen annan kan ändra på den. Det är så Voffarna jobbar.

Vetapedia ger ett annat perspektiv på Voffarnas sanning. Där står: ”Med en socialistisk värdegrund kunde Hansson skapa karriär i det socialdemokratiska partiet där han blev känd som vänsterextremistisk marxist. Här byggdes ett nätverk som kom att få stor betydelse för bildandet av VoF (Vetenskap och Folkbildning) där han var dess första ordförande åren 1982-88.

Hanssons ambition med VoF utvecklades i samverkan med den amerikanska marxisten, professor Paul Kurtz och hans uppbyggande av en ny rörelse som skulle ersätta kommunismens fall i väst med något som inte skrämde på samma sätt som kommunism. Planen blev att överta och förvandla humanism till ett gångbart verktyg för att kontrollera samhällets maktcentra. Det har kallats den oblodiga revolutionen”.

En annan kamrat som var med vid uppbyggandet av VoF var maoisten/styrelseledamoten Hans Isaksson. Han gör dock ingen hemlighet av sin politiska hemvist. Man kan följa hans bloggande på Clartébloggen. Lika barn leka bäst.

2. VoF och Hansson vill att alla politiska beslut skall vara evidens-baserade på hans och VoF:s förvridna/förljugna vetenskapliga sanning. Den ger inte utrymme för några andra politiskt avvikande beslut. Så visst tycks visionen finnas om en elitistisk vetenskaplig enpartistat.  

Ett bland många led i denna vision är bildandet av ”Nätverket för evidensbaserad policy” som vill ha denna ordning. Av de 18 personer/marionetter som ingår i nätverket så har 70% kopplingar till ideologen Sven Ove Hansson.

3. Se punkterna ovan. Men rätt skall vara rätt. Därför lägger jag in din dementi i min text – att du förnekar att du är/har varit marxist. Se dementin här.

Mvh

Anders Jensen

Dela detta:

You may also like...

One thought on “Replik från VoF-grundaren professor Sven Ove Hansson ang min nya webbsida ”Voffaren”.

Your email will not be published. Name and Email fields are required