En Voffare är en nedsättande beteckning på någon som tillhör det elitistiska och ryggdunkande akademiska etablissemanget – skeptikerrörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) – eller någon som i handling agerar i enlighet med denna förenings agenda. En förening bestående av skeptiker som utvecklat konsten att förneka och förkasta allt som ogillas, och som har tagit på sig rollen att vara samhällets överhöghet, kunskaps- och åsiktspoliser samt åklagare och domare, särskilt gentemot ”alternativ hälsa” men även över andra områden.

Voffarnas ensidiga och fanatiska stöd för utvalda aktörer som Big Pharma och Big Food kan bäst beskrivas som ”vetenskaplig selektivitet” – dvs. cherry picking för att försöka bevisa sina förutbestämda slutsatser. Ett hyckleri och omoraliskt beteende av högsta rang. Rörelsens frontfigur och f.d ordförande är industri/sockerlobbyisten Professor Dan Larhammar – tidigare ordförande för Kungliga Vetenskapsakademien.

Larhammar har som sagt var ägnat sig åt forskningsfusk genom cherry-picking, och hävdar i sin forskningsrapport att socker inte är skadligt om man inte överkonsumerar det (förutom karies och för mycket läsk till barn). Detta står i extremt skarp kontrast till Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA), som i sin larmrapport fastslår att det inte finns någon säker nedre gräns för sockrets skadeverkningar. Han är för övrigt anmäld två gånger för oredlig rapportering av forskning – se här och här.

Föreningen VoF (Vetenskap o Folkbildning) och dess anhängare

En Voffare ser sig själv som överlägsen andra människor och anser det vara sin plikt att uppfostra det okunniga, inskränkta, vilseförda och obildade folket till rätt inställning. (VoF:s/Larhammars beskrivning).

Voffarna anser att dessa – pseudovetenskapens anhängare – är offer för en ovetenskaplig attityd, baserad på känslor och utan sakligt stöd.Vi uppfattar dem som vilseledda människor som förlitar sig på enkla men opålitliga ”tumregler” istället för att sätta sig in ordentligt i frågorna” och ”Dessa människor verkar vara fångade i sina attityder och kan inte förmås att sätta sig in i sakargumenten”. Därför anser Voffarna att de behövs, annars kan människorna lätt bli lurade. Voffarna inom skeptiker-rörelsen VoF kallar detta för att vara folkbildande. Här Voffarnas uppfostringstaktik ”Hur ska man få dem att fatta?”  

En Voffares rigida världsbild

En Voffare är vetenskapsfanatiker, särskilt när det gäller ”alternativa metoder” som hotar deras rigida världsbild. 

Voffarna är besatta av att vilja utplåna alternativmedicin och rensa ut allt som är ett hot mot det matmedicinska komplexet Big Pharma och Big Food.

En Voffare är alltid lojal och hängiven gentemot det matmedecinska komplexet oavsett vad de fabricerar. En Voffare skulle aldrig kritisera komplexet.

En Voffare baserar sin sanning på att övernaturligheter inte existerar och förkastar allt som inte kan mätas eller testas enligt deras snäva och ensidiga vetenskapsmetod. De kallar allt detta för pseudovetenskap. Deras metod missar det otestbara, omätbara och övernaturliga – som till exempel Big Bang, medvetandets ursprung, många läkemedelsbiverkningar och kvicksilverbiverkningar från amalgam.

Paradoxalt nog accepterar de ändock dessa fenomen som vetenskap (förutom kvicksilverbiverkningar från amalgam), trots att allt borde klassificeras som pseudovetenskap enligt deras egna definitioner eftersom fenomenen inte alltid är mät och upprepningsbara.

Föreningen VoF (Vetenskap o Folkbildning) och deras sanning.

Voffarna har också tagit sig rätten att enväldigt och godtyckligt avgöra, från fall till fall, vilka studier och påståenden som ska accepteras som evidens.

Föreningen VoF, dess medlemmar och sympatisörer gör sen allt i sin makt för att påtvinga folket och samhället denna sin sanning – ofta med bedrägliga metoder – om vad som är sant eller falskt, fakta eller fantasier, vetenskap eller pseudovetenskap. För VoF existerar endast dessa ytterligheter. VoF kallar detta för folkbildning.

Voffarnas historiska synder

En Voffare avskyr politisk inblandning i frågor som de anser kan avgöras med deras snäva och ensidiga vetenskapsmetod. Vi får aldrig glömma förintelsen, och vi får heller inte förbigå Voff-läkares och forskares synder, inklusive rasbiologi, tvångssteriliseringar, lobotomi, kvicksilveramalgam, psykremisser, kariesexperiment, neurosedyn, Macchiarini, auktoritära läkare med storhetsvansinne, Semmelweis, narkolepsi, viruslaboratorier (som Wuhan), DDT, GMO o.s.v. o.s.v., och inte minst läkemedelsindustrin Big Pharma och dess Voff-lakejer som med bedrägliga metoder fullständigt styr vården idag – t.ex. genom statinbehandlingar. Huruvida Voffarna tycker att det var fel av politiker att ingripa vet vi inte. Vi kan bara gissa – förutom när det gäller tandläkare där vi vet att de är starkt emot avskaffandet av amalgam. Vi får aldrig glömma hur det kan gå när vetenskapen får för stort inflytande.

Voff-läkarnas/forskares agerande när det gäller t.ex.: Rasbiologi – se här. Tvångssteriliseringar – se här. Lobotomi – se här. Kariesexperiment – se här. Kvicksilveramalgam – se här och här.

VoF:s och voffarnas auktoritära ambitioner

VoF och voffarna har som mål att med deras sanning och faktabas, styra världen, FN, EU, Sverige, politiker, samhällsdebatt, lagar, myndigheter, skolan, individen osv, allt för att de ”rätta” besluten skall tas.

Detta kanske låter bra men problemet är bara att deras faktabas och vetenskapssyn är baserad på alltför mycket forskningsfusk och manipulerade studier. Voffarnas så kallade sanning är starkt påverkat av det forskningsfuskande matmedicinska komplexet Big Pharma och Big Food som i mycket hög grad styr vår hälsa. Det går helt enkelt inte att lita på voffarnas ”faktabas”. Ett exempel är sockerlobbyisten Larhammar som i sin cherry picking använder sig av en falsk och opålitlig ”vetenskaplig” faktabas i sin oredliga rapportering av vetenskap. Larhammar är anmäld för detta forskningsfusk. Se här

Föreningen VoF (Vetenskap o Folkbildning) och voffarnas metoder för att tysta oliktänkande.

En Voffare försöker alltid tysta oliktänkande genom mobbning, förnedring, härskarteknik, tystnad, mediadrev, förföljelse, fake news, propaganda, häxjakt, förtala och andra aggressiva metoder.

Det kanske mest uppseendeväckande i detta sammanhang är professor Dan Larhammar uttalande i ett mejl till mig (red. för denna sida). Han skriver ”Flera internationella organisationer, inklusive UNESCO, är nu verksamma för att stävja den typ av förtal, hat och hot mot forskare som du ägnar dig åt”.

De använder sig också av att cancellera personer genom att hänga ut utvalda som ”Årets förvillare” – t.ex. läkaren Annika Dahlqvist (LCHF) – se här och här. Se även professor Dan Larhammars utdelade ”Dödskyss” till Annika Dahlqvist.

En Voffare gör allt för att tysta och undanröja kritiker/oliktänkande. Voffarna tycks vilja ha en totalitär vetenskapssstyrd Voff-värld utan inblandning från kritiker, undersåtar och politiker.

Det allra senaste är enligt Larhammar att motverka så kallad ”Falsk balans” d.v.s. att ge oproportionerligt stort utrymme för kritiker/oliktänkande etc i förhållande till Voffarnas sanning. Eller som Voffarna säger ”Det är en självklar plikt att granska samhället och framhålla vad som stöder eller strider mot vår vision”. Och visionen är som sagt var en totalitär vetenskapssstyrd Voff-värld.

Läs om voffarnas tokerier.

Ang. stalking, hot, hat, förtal och anmälan mot Larhammar.

Analys av Föreningen VoF (Vetenskap och Folkbildning)

Dan Larhammar anmäld för oredlig fabricering och rapportering av vetenskap/forskning

Professor Dan Larhammar delade ut ”Dödskyss” till läkaren Annika Dahlqvist (LCHF).

Voffarna anser indirekt att nobelpristagaren Otto Warburg var en kvacksalvare

Professor Per Olof Glantz anmäld för oredlighet i forskning.

Barbro Westerholm ordnade så att visselblåsare fick sparken. – VOFFAREN

Dan Larhammar – en utomordentlig fara för den vetenskapliga trovärdigheten.

Ytterligare exempel på hur Larhammar solkar ner och drar vanära över vetenskapen.

Vad sysslar det elitistiska herrefolket Voffarna och skeptiker-rörelsen VoF med?

Kriterierna som bestämmer Voffarnas sanning är också deras akilleshäl

Dan Larhammar

Voffarnas sanning och handlingar bestäms i hög grad av lögnaren VoF-gurun Dan Larhammar i Kungliga Vetenskapsakademien

Voffarnas förvridna vetenskapssyn

Voffarna anser indirekt att läkekonstens fader Hippokrates var en kvacksalvare

Voffarnas mobbning av läkaren Annika Dahlqvist och deras syn på LCHF

Vad vi kan göra för att stärka vårt immunsystem och öka överlevnaden i covid-19 mörkläggs och motarbetas av Voffetablissemanget/media

Voffare och Voffmedia är inte så noga med vetenskaplig evidens o källkritik. Bara det är ”något” som tex alternativa fakta, eller en professor/”expert” som uttalar sig – så är de nöjda.

Voffetablissemanget är inte så noga med om deras sanning baseras på forskningsfusk och manipulerade studier.

Exempel på forskningsfusk som stöds av ett faktaresistent Voff-etablissemang.

Mera forskningsfusk som Voff-etablissemanget stödjer och dess följdverkningar

Voffarnas attack på Alternativmedicinen

Voffarnas metoder för att folkbilda och fostra det okunniga, inskränkta, obildade svenska folket och för att förgöra sina alternativmedicinska fiender.

De svagsinta Voffarnas lögnaktiga skrämselattacker på elektrokolloidalt silvervatten.

Replik från VoF-grundaren professor Sven Ove Hansson ang min nya webbsida ”Voffaren”.

Fakta/kunskapsresistenta Voffare genom århundrandena

Voffare finns även inom media. Har därför skickat ”Dagens fråga” till 43 svenska medieredaktioner. Läs här

Brev till vetenskaps-etablissemanget om återupprättande av förtroendet

Skickat den 2022-06-14 till ca 500 vetenskaps-inflytelserika personer.

Hej!

Om du liksom jag värnar om vetenskapen så uppmanar jag dig härmed att också agera på något sätt för att återupprätta förtroendet för det vetenskapliga etablissemanget.

Detta med anledning av ytterligare exempel på hur professor Dan Larhammar f.d. ordförande för Kungliga Vetenskapsakademien och f.d. ordf. för VoF (Vetenskap och Folkbildning), solkar ner den vetenskapliga trovärdigheten/förtroendet, samt drar vanära över vetenskapen genom förföljelse/mobbing av oliktänkare till VoF. Läs exempel här.

Dela detta: