Voffare

Vad är en Voffare

En Voffare är en nedsättande beteckning på någon som tillhör det ryggdunkande elitistiska o akademiska etablissemanget – skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) – eller någon som i handling agerar i enlighet med denna förenings agenda. En förening bestående av skeptiker som utvecklat konsten att förneka och förkasta allt som ogillas, och som har tagit på sig rollen att vara samhällets överhöghet, kunskaps – o åsiktspolis samt åklagare och domare inom främst alternativmedicin men även inom andra områden.

En Voffare ser som sin uppgift att företräda och hjälpa det okunniga, inskränkta och obildade folket/samhället till rätt inställning i de felaktiga föreställningar som Voffarna tycker förekommer (Larhammar/VoF:s beskrivning). Voffarna anser att denna hjälp behövs eftersom pseudovetenskapens anhängare dvs. det obildade och vilseförda folket, är offer för en ovetenskaplig attityd, en som är baserad på känslor och som saknar sakligt stöd. Vi uppfattar dem som vilseledda människor som förlitar sig på enkla men opålitliga ”tumregler” istället för att sätta sig in ordentligt i frågorna. Onekligen verkar det stämma i många fall. Det finns de som tycks ha som tumregel att tro på sådant de önskar vore sant, eller att ta avstånd från vetenskaplig kunskap. Dessa människor verkar vara fångade i sina attityder och kan inte förmås att sätta sig in i sakargumenten”. Därför anser Voffarna att de behövs, annars kan människorna lätt bli lurade. Voffarna inom skeptiker-rörelsen VoF kallar detta för att vara folkbildande. Här Voffarnas uppfostringstaktik ”Hur ska man få dem att fatta?”  

En Voffare är en vetenskapsfanatiker speciellt när Voffaren konfronteras med ”alternativa metoder” och deras rigida världsbild därmed hotas. Voffarna är besatta av att vilja utplåna alternativmedicinen och rensa ut allt som är ett hot mot läkemedelsindustrin Big Pharma och Big Food.

En Voffare är alltid lojal/solidarisk/hängiven gentemot vetenskapen och läkemedelsindustrin Big Pharma – oavsett vad de fabricerar.

Läs om voffarnas tokerier.

Analys av Föreningen VoF (Vetenskap och Folkbildning)

Dan Larhammar anmäld för oredlig fabricering och rapportering av vetenskap/forskning

Professor Dan Larhammar delade ut ”Dödskyss” till läkaren Annika Dahlqvist (LCHF).

Voffarna anser indirekt att nobelpristagaren Otto Warburg var en kvacksalvare

Professor Per Olof Glantz anmäld för oredlighet i forskning.

Barbro Westerholm ordnade så att visselblåsare fick sparken. – VOFFAREN

Dan Larhammar – en utomordentlig fara för den vetenskapliga trovärdigheten.

Ytterligare exempel på hur Larhammar solkar ner och drar vanära över vetenskapen.

Vad sysslar det elitistiska herrefolket Voffarna och skeptiker-rörelsen VoF med?

Kriterierna som bestämmer Voffarnas sanning är också deras akilleshäl

Dan Larhammar

Voffarnas sanning och handlingar bestäms i hög grad av lögnaren VoF-gurun Dan Larhammar i Kungliga Vetenskapsakademien

Voffarnas förvridna vetenskapssyn

Voffarna anser indirekt att läkekonstens fader Hippokrates var en kvacksalvare

Voffarnas mobbning av läkaren Annika Dahlqvist och deras syn på LCHF

Vad vi kan göra för att stärka vårt immunsystem och öka överlevnaden i covid-19 mörkläggs och motarbetas av Voffetablissemanget/media

Voffare och Voffmedia är inte så noga med vetenskaplig evidens o källkritik. Bara det är ”något” som tex alternativa fakta, eller en professor/”expert” som uttalar sig – så är de nöjda.

Voffetablissemanget är inte så noga med om deras sanning baseras på forskningsfusk och manipulerade studier.

Exempel på forskningsfusk som stöds av ett faktaresistent Voff-etablissemang.

Mera forskningsfusk som Voff-etablissemanget stödjer och dess följdverkningar

Voffarnas attack på Alternativmedicinen

Voffarnas metoder för att folkbilda och fostra det okunniga, inskränkta, obildade svenska folket och för att förgöra sina alternativmedicinska fiender.

De svagsinta Voffarnas lögnaktiga skrämselattacker på elektrokolloidalt silvervatten.

Replik från VoF-grundaren professor Sven Ove Hansson ang min nya webbsida ”Voffaren”.

Fakta/kunskapsresistenta Voffare genom århundrandena

Voffare finns även inom media. Har därför skickat ”Dagens fråga” till 43 svenska medieredaktioner. Läs här

Brev till vetenskaps-etablissemanget om återupprättande av förtroendet

Skickat den 2022-06-14 till ca 500 vetenskaps-inflytelserika personer.

Hej!

Om du liksom jag värnar om vetenskapen så uppmanar jag dig härmed att också agera på något sätt för att återupprätta förtroendet för det vetenskapliga etablissemanget.

Detta med anledning av ytterligare exempel på hur professor Dan Larhammar f.d. ordförande för Kungliga Vetenskapsakademien och f.d. ordf. för VoF (Vetenskap och Folkbildning), solkar ner den vetenskapliga trovärdigheten/förtroendet, samt drar vanära över vetenskapen genom förföljelse/mobbing av oliktänkare till VoF. Läs exemplet.

Kommentera här – facebook-gruppen ”Voffaren”

Dela det här: