Voffare

Vad är en Voffare

En Voffare är en nedsättande beteckning på någon som tillhör det överlägsna och ryggdunkande elitistiska o akademiska etablissemanget – skeptikerrörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) – eller någon som i handling agerar i enlighet med denna förenings agenda. En förening bestående av skeptiker som utvecklat konsten att förneka och förkasta allt som ogillas, och som har tagit på sig rollen att vara samhällets överhöghet, kunskaps – o åsiktspolis samt åklagare och domare inom främst alternativmedicin men även inom andra områden. Rörelsens frontfigur är Professor Dan Larhammar – f.d. ordförande för Kungliga Vetenskapsakademien – som för övrigt är anmäld två gånger för oredlighet i forskning – se här och här.

Föreningen VoF (Vetenskap o Folkbildning) och dess anhängare.

En Voffare ser sig som överlägsen andra människor och ser som sin uppgift att företräda och hjälpa det okunniga, inskränkta och obildade folket/samhället till rätt inställning i de felaktiga föreställningar som Voffarna tycker förekommer (VoF:s/Larhammars beskrivning). Voffarna anser att denna hjälp behövs eftersom pseudovetenskapens anhängare dvs. det obildade och vilseförda folket, är offer för en ovetenskaplig attityd, en som är baserad på känslor och som saknar sakligt stöd. Vi uppfattar dem som vilseledda människor som förlitar sig på enkla men opålitliga ”tumregler” istället för att sätta sig in ordentligt i frågorna” och ”Dessa människor verkar vara fångade i sina attityder och kan inte förmås att sätta sig in i sakargumenten”. Därför anser Voffarna att de behövs, annars kan människorna lätt bli lurade. Voffarna inom skeptiker-rörelsen VoF kallar detta för att vara folkbildande. Här Voffarnas uppfostringstaktik ”Hur ska man få dem att fatta?”  

En Voffare är en vetenskapsfanatiker speciellt när Voffaren konfronteras med ”alternativa metoder” och deras rigida världsbild därmed hotas. Voffarna är besatta av att vilja utplåna alternativmedicinen och rensa ut allt som är ett hot mot det matmedicinska komplexet Big Pharma och Big Food. En Voffare är alltid lojal/solidarisk/hängiven gentemot dessa oavsett vad de fabricerar. En Voffare baserar sin sanning på att övernaturligheter inte existerar. Allt inom alternativmedicinen som inte går att fastställa och mäta med deras ensidiga vetenskapsmetod (som inte fångar det otestbara/omätbara/övernaturliga – som tex Big Bang, många läkemedelsbiverkningar och kvicksilverbiverkningar från amalgam) är pseudovetenskap. Förlåt – Big Bang accepterar Voffarna som vetenskap trots att det knappast är upprepningsbart.

Föreningen VoF (Vetenskap o Folkbildning) och deras sanning.

Voffarna har också tagit sig rätten att enväldigt och efter eget gottfinnande och domslut, bestämma från fall till fall, vilka studier och påståenden som kan accepteras som evidens. Föreningen VoF, medlemmar och dess sympatisörer gör sen sitt yttersta för att pådyvla folket och samhället denna sin sanning – inkl. med bedrägliga metoder – om vad som är sant eller falskt, fakta eller fantasier, vetenskap eller pseudovetenskap. För föreningen VoF finns det bara dessa ytterligheter. Föreningen VoF kallar detta för att vara folkbildande.

En Voffare ogillar att politiker lägger sig i sånt som de anser kan avgöras med deras ensidiga vetenskapsmetod. Vi får aldrig glömma förintelsen. Sak samma med Voffläkares/forskares synder/agerande/utövande när det gäller rasbiologi, tvångssteriliseringar, lobotomi, kvicksilveramalgam – psykremisser, kariesexperiment, neurosedyn, auktoritära överhetsläkare med storhetsvansinne, Semmelweis, narkolepsi, viruslaboratorium (typ Wuhan), DDT, GMO o.s.v. o.s.v. och inte minst läkemedelsindustrin Big Pharma och dess Vofflakejer som fullständigt styr vården idag. Huruvida Voffarna tycker att det var fel av politiker att lägga sig i vet vi inte. Vi kan bara gissa. Vi får aldrig glömma – hur det kan gå när vetenskapen får för stort inflytande.

Voff-läkarnas/forskares agerande när det gäller t.ex.: Rasbiologi – se här. Tvångssteriliseringar – se här. Lobotomi – se här. Kariesexperiment – se här. Kvicksilveramalgam – se här och här.

Voffarna har som mål att med deras faktabas, styra världen, FN, EU, Sverige, politiker, samhällsdebatt, lagar, myndigheter, skolan, individen osv, så att de ”rätta” besluten tas. Detta kanske låter bra men problemet är bara att föreningens faktabas/vetenskapssyn är baserad på alltför mycket forskningsfusk och manipulerade studier. Ett exempel är föreningens sanning/faktabas som de fått från det matmedicinska komplexet Big Pharma och Big Food som fullständigt styr över våra hälsofrågor. Det går helt enkelt inte att lita på föreningens ”faktabas”. Ett exempel är Larhammar som i maskopi med Big Food, använder sig av sitt forskningsfusk som faktabas. Larhammar är anmäld för detta forskningsfusk. Se här

Föreningen VoF (Vetenskap o Folkbildning) tystar oliktänkande.

En Voffare försöker alltid tysta och undanröja oliktänkande genom mobbing, förnedring, härskarteknik, förföljning, förminskning, tystnad, förödmjukelse, brännmärkning, förtal, hets mot folkgrupp (pseudovetenskapens anhängare dvs. det obildade och vilseförda folket), mediadrev, fake news, propaganda, häxjakt, lögner och genom att förhåna, förtala, cancellera och hänga ut utvalda som ”Årets förvillare” – t.ex. Annika Dahlqvist (LCHF) – se här och här. Se även professor Dan Larhammars utdelade ”Dödskyss” till Annika Dahlqvist.

Det kanske mest uppseendeväckande i detta sammanhang är professor Dan Larhammar f.d. ordförande för VoF (Vetenskap och Folkbildning) och f.d. Kungliga Vetenskapsakademiens ordförandes uttalande i ett mejl till mig (red. för denna sida). Han skriver ”Flera internationella organisationer, inklusive UNESCO, är nu verksamma för att stävja den typ av förtal, hat och hot mot forskare som du ägnar dig åt”. En Voffare gör allt för att tysta och undanröja kritiker/oliktänkande. Voffarna tycks vilja ha en totalitär vetenskapssstyrd Voff-värld utan inblandning från kritiker, undersåtar och politiker. Det senaste är enligt Larhammar att motverka så kallad ”Falsk balans” d.v.s. att ge oproportionerligt stort utrymme för kritiker/avvikande evidens etc i förhållande till Voffarnas sanning. Eller som Voffarna säger ”Det är en självklar plikt att granska samhället och framhålla vad som stöder eller strider mot vår vision”. Och visionen är som sagt var en totalitär vetenskapssstyrd Voff-värld.

Läs om voffarnas tokerier.

Professor Dan Larhammar är anmäld än gång för oredlig rapportering av vetenskap/forskning.

Invandring

Ang. stalking, hot, hat, förtal och anmälan mot Larhammar.

Analys av Föreningen VoF (Vetenskap och Folkbildning)

Dan Larhammar anmäld för oredlig fabricering och rapportering av vetenskap/forskning

Professor Dan Larhammar delade ut ”Dödskyss” till läkaren Annika Dahlqvist (LCHF).

Voffarna anser indirekt att nobelpristagaren Otto Warburg var en kvacksalvare

Professor Per Olof Glantz anmäld för oredlighet i forskning.

Barbro Westerholm ordnade så att visselblåsare fick sparken. – VOFFAREN

Dan Larhammar – en utomordentlig fara för den vetenskapliga trovärdigheten.

Ytterligare exempel på hur Larhammar solkar ner och drar vanära över vetenskapen.

Vad sysslar det elitistiska herrefolket Voffarna och skeptiker-rörelsen VoF med?

Kriterierna som bestämmer Voffarnas sanning är också deras akilleshäl

Dan Larhammar

Voffarnas sanning och handlingar bestäms i hög grad av lögnaren VoF-gurun Dan Larhammar i Kungliga Vetenskapsakademien

Voffarnas förvridna vetenskapssyn

Voffarna anser indirekt att läkekonstens fader Hippokrates var en kvacksalvare

Voffarnas mobbning av läkaren Annika Dahlqvist och deras syn på LCHF

Vad vi kan göra för att stärka vårt immunsystem och öka överlevnaden i covid-19 mörkläggs och motarbetas av Voffetablissemanget/media

Voffare och Voffmedia är inte så noga med vetenskaplig evidens o källkritik. Bara det är ”något” som tex alternativa fakta, eller en professor/”expert” som uttalar sig – så är de nöjda.

Voffetablissemanget är inte så noga med om deras sanning baseras på forskningsfusk och manipulerade studier.

Exempel på forskningsfusk som stöds av ett faktaresistent Voff-etablissemang.

Mera forskningsfusk som Voff-etablissemanget stödjer och dess följdverkningar

Voffarnas attack på Alternativmedicinen

Voffarnas metoder för att folkbilda och fostra det okunniga, inskränkta, obildade svenska folket och för att förgöra sina alternativmedicinska fiender.

De svagsinta Voffarnas lögnaktiga skrämselattacker på elektrokolloidalt silvervatten.

Replik från VoF-grundaren professor Sven Ove Hansson ang min nya webbsida ”Voffaren”.

Fakta/kunskapsresistenta Voffare genom århundrandena

Voffare finns även inom media. Har därför skickat ”Dagens fråga” till 43 svenska medieredaktioner. Läs här

Brev till vetenskaps-etablissemanget om återupprättande av förtroendet

Skickat den 2022-06-14 till ca 500 vetenskaps-inflytelserika personer.

Hej!

Om du liksom jag värnar om vetenskapen så uppmanar jag dig härmed att också agera på något sätt för att återupprätta förtroendet för det vetenskapliga etablissemanget.

Detta med anledning av ytterligare exempel på hur professor Dan Larhammar f.d. ordförande för Kungliga Vetenskapsakademien och f.d. ordf. för VoF (Vetenskap och Folkbildning), solkar ner den vetenskapliga trovärdigheten/förtroendet, samt drar vanära över vetenskapen genom förföljelse/mobbing av oliktänkare till VoF. Läs exemplet.

Kommentera här – facebook-gruppen ”Voffaren”

Dela det här: