Voffare

Vad är en Voffare

En Voffare är en nedsättande beteckning på någon som tillhör det ryggdunkande elitistiska o akademiska etablissemanget – skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) – eller någon som i handling agerar i enlighet med denna förenings agenda. En förening bestående av skeptiker som utvecklat konsten att förneka och förkasta allt som ogillas, och som har tagit på sig rollen att vara samhällets överhöghet, kunskaps – o åsiktspolis samt åklagare och domare inom främst alternativmedicin men även inom andra områden.

En Voffare ser som sin uppgift att företräda och hjälpa det okunniga, inskränkta och obildade folket/samhället till rätt inställning i de felaktiga föreställningar som Voffarna tycker förekommer (Larhammar/VoF:s benämning). Voffarna anser att denna hjälp behövs eftersom pseudovetenskapens anhängare dvs. det obildade och vilseförda folket, är offer för en ovetenskaplig attityd, en som är baserad på känslor och som saknar sakligt stöd. Vi uppfattar dem som vilseledda människor som förlitar sig på enkla men opålitliga ”tumregler” istället för att sätta sig in ordentligt i frågorna. Onekligen verkar det stämma i många fall. Det finns de som tycks ha som tumregel att tro på sådant de önskar vore sant, eller att ta avstånd från vetenskaplig kunskap. Dessa människor verkar vara fångade i sina attityder och kan inte förmås att sätta sig in i sakargumenten”. Därför anser Voffarna att de behövs, annars kan människorna lätt bli lurade. Voffarna inom skeptiker-rörelsen VoF kallar detta för att vara folkbildande. Här Voffarnas uppfostringstaktik ”Hur ska man få dem att fatta?”  

En Voffare är en vetenskapsfanatiker speciellt när Voffaren konfronteras med ”alternativa metoder” och deras rigida världsbild därmed hotas. Voffarna är besatta av att vilja utplåna alternativmedicinen och rensa ut allt som är ett hot mot läkemedelsindustrin Big Pharma.

Vad sysslar det elitistiska herrefolket Voffarna och skeptiker-rörelsen VoF med? Läs här.

En Voffare är alltid lojal/solidarisk/hängiven gentemot vetenskapen och läkemedelsindustrin Big Pharma – oavsett vad de fabricerar.

Voffare finns även inom media. Har därför skickat denna ”Dagens fråga” till 43 svenska medieredaktioner.

Dagens fråga insänd till media

Skyddar/stödjer media partiskt och okritiskt läkemedelsindustrin Big Pharma?

Det var han Mr. Rockefeller som med sin ekonomiska makt (förmögenhet gm. oljemonopolställning), i början på 1900-talet, kvävde alternativmedicinen genom kostsamma specialskrivna evidensregler som blev lag och gynnade idén att utveckla syntetiska kemiska preparat med medicinska effekter, ta patent på dem och sälja dem dyrt som mediciner under monopolliknade former. Allt för att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt. Big Pharma var fött.

Dessutom såg Rockefeller till att läkarutbildningen inte fick innehålla något om alternativmedicin eller kostens betydelse för hälsan. Och så ser läkarutbildningen ut än idag i Sverige förutom några futtiga timmars undervisning i läkarnas 7-åriga utbildning. Big Food var fött, med lightprodukter, processad mat och sockerstinna livsmedel som följd.

Hippokrates visdom att låta maten vara din medicin och medicinen vara din mat klassades nu som kvacksalveri. 

För att upprätthålla denna ordning så attackerar media i stort sett allt som går emot Mr. Rockerfellers agenda. Ett exempel är när media basunerar ut att läkaren Annika Dahlqvist är ”Årets förvillare” i samband med att hon lanserade LCHF kost med tesen att låta maten vara din medicin. Tex ’Undvik att äta socker/kolhydrater så minskar du risken för sockersjuka’. Hon fick sparken för detta tilltag. Drevet gick och det pågår fortfarande.


Här ytterligare en insänd fråga till media

Kungliga Vetenskapsakademiens ordförande professor Dan Larhammar slutar (har fått sparken?). Kan det möjligtvis bero på att han är anmäld för forskningsfusk (”oredlig fabricering och rapportering av vetenskap/forskning”) till ”Nämnden för prövning av oredlighet i forskning” (Npof) och att utredning pågår? Anmälan har fått ärende nummer dnr 3.2-21/0126.

Detta står i bjärt kontrast till att han nyligen har blivit tilldelad H.M. Konungens medalj för ”förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsen”.

Anmälan handlar om att han oredligt påstår att han har bevis för att man kan bli gråblå (få argyria) av elektrokolloidalt silver (EKS). Vill ni läsa anmälan så kan ni den läsa här.

När skall ni media börja granska?


Tidigare frågor som är skickade till Voffmedia. Läs här.

Vad är Voffmedia läs här.

Kommentera här – facebook-gruppen ”Voffaren”

Dela det här: