Vad är en voffare?

Voffare

En Voffare är en nedsättande beteckning på någon som tillhör det ryggdunkande elitistiska o akademiska etablissemanget – skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) – eller någon som i handling agerar i enlighet med denna förenings agenda. En förening bestående av skeptiker som utvecklat konsten att förneka och förkasta allt som ogillas, och som har tagit på sig rollen att vara samhällets överhöghet, kunskaps – o åsiktspolis samt åklagare och domare inom främst alternativmedicin men även inom andra områden.

VoF:s (Vetenskap och Folkbildning) egen definition på vad som utmärker en Vofforskare ”vi skiljer oss från majoriteten forskare i det att vi anstränger oss lite mera för att avfärda felaktiga och stolliga uppfattningar”.

En Voffare ser som sin uppgift att företräda och hjälpa det okunniga, inskränkta och obildade folket/samhället till rätt inställning i de felaktiga föreställningar som Voffarna tycker förekommer. Voffarna anser att denna hjälp behövs eftersom pseudovetenskapens anhängare dvs. det obildade och vilseförda folket, är offer för en ovetenskaplig attityd, en som är baserad på känslor och som saknar sakligt stöd. Vi uppfattar dem som vilseledda människor som förlitar sig på enkla men opålitliga ”tumregler” istället för att sätta sig in ordentligt i frågorna. Onekligen verkar det stämma i många fall. Det finns de som tycks ha som tumregel att tro på sådant de önskar vore sant, eller att ta avstånd från vetenskaplig kunskap. Dessa människor verkar vara fångade i sina attityder och kan inte förmås att sätta sig in i sakargumenten”. Därför anser Voffarna att de behövs, annars kan människorna lätt bli lurade. Voffarna inom skeptiker-rörelsen VoF kallar detta för att vara folkbildande. Här Voffarnas uppfostringstaktik ”Hur ska man få dem att fatta?”  

En Voffare är en vetenskapsfanatiker speciellt när Voffaren konfronteras med ”alternativa metoder” och deras rigida världsbild därmed hotas. Voffarna är besatta av att vilja utplåna alternativmedicinen och rensa ut allt som är ett hot mot läkemedelsindustrin.

Vad sysslar det elitistiska herrefolket Voffarna och skeptiker-rörelsen VoF med? Läs här.

Kommentera här – facebook-gruppen ”Voffaren”

Dela det här: