Voffarnas metoder för att folkbilda och fostra det okunniga, inskränkta, obildade svenska folket och för att förgöra sina alternativmedicinska fiender.

Voffarnas-folkbildning
Voffarnas-folkbildning

För att genomföra sin folkbildning så är skrämsel-propaganda/attacker och lögner om tex vitaminer, elektrokolloidalt silvervatten och alt vad alternativmedicin heter, ett mycket, mycket viktigt verktyg för Voffarna.

Voffarna i föreningen VoF (Vetenskap och Folkbildning) – men även andra Voffare – driver långvariga mobbing-kampanjer mot oliktänkande i olika medier för att häckla och förgöra dem som de ser som sina fiender. Främst mot sådana som förespråkar och utövar alternativmedicin och ”övernaturligheter”. Voffarna använder inte talibanpiska mot oliktänkande men de använder sig av metoder som mobbing, förnedring, härskarteknik, förföljning, förminskning, förödmjukelse, brännmärkning, förtal, hets mot folkgrupp (Voffarna utmålar sig som överlägsna andra grupper), attack gm grupptryck och häxjakt. Allt i ”folkbildande” syfte (pådyvla folket sin sanning) för att utplåna alternativmedicinen och allt annat som de klassar som pseudovetenskap.

I denna folkbildning ingår också en tystnadskultur att absolut inte kritisera bl.a läkemedelsindustrins Big Pharma för dess brottsliga förehavanden och deras pillers biverkningar.

Folkbildningstrollen Voffarna vill förmå det okunniga, inskränkta och obildade folket till att sluta köpa vitaminer, mineraler, antioxidanter och elektrokolloidalt silvervatten och sluta anlita alternativmedicinare eftersom allt detta är ett hot mot läkemedelsindustrin Big Pharma. Därför utser skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) Life till årets förvillare 2017 med motiveringen ”Extra tillskott av vitaminer och mineraler är sedan länge känt att vara onödigt för de flesta som äter en någorlunda varierad kost. Life marknadsför ett stort antal sådana produkter med vaga formuleringar. Nyttan av antioxidanter har ifrågasatts i flera studier och nya rön tyder på att de kan öka risken för spridning av cancer” Voffarna tar här i sedvanlig ordning till skrämselpropaganda för att öka tyngden i deras uttalande.  

Man räknar med att var tredje svensk någon gång kommer att drabbas av cancer och inte beror det på vitaminer. En stor anledning är troligtvis för mycket socker/kolhydrater/fröoljor i maten från Big Food vilket skapar metabola sjukdomar, däribland cancer. Detta vill Voffarna inte folkbilda om eftersom läkemedelsindustrin Big Pharma får sina vinster från bl.a. cancerbehandlingar och pga. att Voffgurun Dan Larhammar från skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) är Big Food/sockerindustrins beskyddare.

Dan Larhammar skyller i stället cancerutvecklingen på generna. Han skriver ”Sedan dess har den biologiska forskningen varit inriktad på att förstå syntaxen och vi har gjort enorma framsteg, till exempel i förståelsen av hur cancer uppstår pga. att syntaxen (cellernas funktioner) störts av felaktigheter i den genetiska informationen”. Voffgurun professor Dan Larhammar påstår att cancerökningen beror på genetiska skador. Han nämner i alla fall inga andra orsaker. Enligt senaste rapporten så beror endast 5% av cancerfallen på genetiska skador, 28% på påverkbara orsaker och 66% på ”slumpen?”. Ändå lyfter han fram enbart genetiska orsaker. Vi skulle alltså bli mer genetiskt skadade för varje år som går enligt Voffgurun – eller vad menar han?.

Och han skall vara professor. Man tar sig för pannan men det är en typisk Voffslutsats och det är så Voffarna jobbar. Det mesta tyder istället på att det oftast är skadade mitokondrier i cellen som startar cancerprocessen. Läkemedelsbolagens forskning riktar i stort sett in sig ”enbart” på genteknik och framtagning av individanpassad och skräddarsydda genterapier. Där finns de stora ekonomiska vinsterna att hämta.

Voffetablissemangets metoder för folkbildning och Voffmedias roll.

Det Voffarna inte heller vill folkbilda om är att den största dödsorsaken i vårt land, efter hjärt-kärlsjukdomar och cancer, är kanske vården själv som med ca 100.000 felbehandlingar/vårdskador och kraftfulla mediciner med otaliga biverkningar dödar i förtid ca 4500 (3000 av pillerbiverkningar o 1500 av vårdskador) människor om året i Sverige.

Sedan åtminstone hundra år har Voffarna inom läkemedelsindustrin kidnappat och skaffat sig monopol på västerländsk skolmedicin. Politiker, medicinska auktoriteter och media har varit permanent utsatta för intensiv lobbying och stenhård programmering med snudd på hjärntvätt av läkemedelsindustrins Voffare och dess lakejer. Syftet har varit att diskreditera alla traditionella former av hälsovård som oseriösa, ovetenskapliga, bedrägliga och så vidare. Samtidigt har allmänheten utsatts för kontinuerlig propaganda av folkbildningstrollen Voffarna och Voffmedia med samma syfte och innehåll.

Här Dan Larhammars vision om att hålla rent när det gäller alternativmedicinen ”E-post och Internet kan bli bra redskap för ett framtida effektivare renhållningsarbete, kanske till och med färdiga argument för t ex lärare och journalister på våra hemsidor. Utan att glömma betydelsen av snabba insändare i lokalpressen”. Det är så Voffarna jobbar.

 • Här en uppmaning från skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) som går ut på att diskreditera alternativmedicinen. ”Föreningen Vetenskap och Folkbildning har till syfte att motverka pseudovetenskap. På vår hemsida www.vof.se har ni möjlighet att ta del av information om hur den vetenskapliga metoden fungerar, vilka faror som finns inom exempelvis alternativmedicin samt tips till journalister. Har ni inför kommande reportage frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss”. Mvh, Amira Roula Styrelseledamot, Vetenskap och Folkbildning. Och här en vision om att ”ingen journalist ska behöva uppträda som en okritisk megafon åt kvacksalvare, rutgängare eller självutnämnda vishetslärare”.
 • Voffarna har på ett enväldigt, maktfullkomligt och godtyckligt sätt tagit sig rätten att bestämma vad som är vetenskap resp. pseudovetenskap, kvacksalveri, humbug etc., vad som är sant och inte sant, samt efter eget gottfinnande och domslut bestämma från fall till fall, vilka studier och påståenden som kan accepteras som evidens/bevis. För detta ändamål använder de sig av deras specialanpassade ”vetenskapliga metod” som utesluter alternativmedicinens vetenskapliga metod ”beprövad erfarenhet med systematisk dokumentation”
 • Voffarnas förvridna vetenskapssyn består i att den är specialanpassad för att gynna Big Pharma o Big Food och motverka alternativmedicinen.
 • Voffarna ifrågasätter bevisföring in absurdum. Som bevis accepterar de inte ”beprövad erfarenhet med systematisk dokumentation” såvida det inte gynnar deras egen ståndpunkt som tex att läkemedelsbiverkningar som inte är vetenskapligt bevisade ändå existerar. Men biverkningar från ett av världens giftigaste ämnen, kvicksilver i amalgam, förnekar de existensen av. En typisk Voffslutsats. Men det är så de jobbar.
 • Voffproffesorer och andra Voffexperter med godkänd titel tycks ha fri tillgång till Voffmedia. Där kan de folkbilda (pådyvla folket sin sanning)och hjärntvätta det svenska folket med påståenden helt utan evidens dvs Fake News. Voffmedia bryr sig inte ens om att utföra fakta/källgranskning och ej heller kräver de evidens för experternas påståenden.
 • Voffarna går till hårt angrepp mot personer och grupper som inte delar deras uppfattningar. Det sker i debattartiklar, genom medverkande i TV och radio, diskussioner i webbforum, egna podcasts och tidskrifter.
 • Voffarna ger sig inte i första taget. Slagrutan är ett bra exempel. Voffarna började attackera slagrutan 1993 (förmodligen långt tidigare) och nu 27 år senare så håller de fortfarande på med det.
 • Voffarna infiltrerar överallt. Voffarna är som en cancersvulst med metastaser. De nästlar sig in överallt tom i Kungliga Vetenskapsakademien där Voffarnas guru Dan Larhammar nu är ordförande. 
 • Där har han nyligen arbetat fram en ny strategiplan (antagligen på skattebetalarnas bekostnad) som bl.a handlar om hur Voffarna skall kunna styra regeringen. Detta skall ske genom att förse regering/riksdag med deras vetenskapliga underlag för samhällsdebatt och beslutsfattande. En odemokratisk aktivitet som sprider desinformation i samhället. Voffarna bedriver en omstörtande verksamhet. Han tycks vilja ha en totalitär vetenskapsstyrd Voff-värld utan inblandning från undersåtar/politiker – eller vad menar han?
 • Som kronan på verket – och i samhällets tjänst – utser skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) årligen ”Årets Förvillare” med syftet att sabotera karriärer och skrämma individer med fel tankar till tystnad.  (hittills 11 kvinnor/7 män – det är en mansdominerad styrelse i VoF). Motiveringen till förnedringspriset meddelas bara genom pressen. Föreningen anser inte sina utvalda kättare värda att få ta del av motiveringstexten på annat sätt. Samtidigt utser VoF ”Årets folkbildare” och tilldelar hen en prissumma på 30.000 kr. Strategin är uppenbar. Se här – vi både risar och rosar. Den som dansar efter vår pipa vinner positiva priser. Den som anför orätta tankar bestraffar vi. Således kan man bland årens folkbildare se allt fler TV medarbetare som inrättat sig i ledet.
 • Och här ett erkännande från Årets Förvillare 2009 Annika Dahlqvist att hon tänkte på att ta sitt liv pga. utmärkelsen.
 • Skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) ger även ut en uppfostrings publikation som de kallar för ”Folkvett” vars syfte tycks vara att banka in lite folkvett i folket.
 • Fem forsknings-Voffare från KI vill i en debattartikel i DN 2019-02-16 ha någon form av censur av böcker. De tänker sig hjälpa det obildade svenska folket med att inrätta en instans som skall avgöra om boken är baserad på sann Voffvetenskap eller osann pseudovetenskap, kvacksalveri eller annat humbug. I så fall skulle boken stämplas med varningsflagga. Förslaget är väldigt likt Voffguruns Dan Larhammars nya strategiplan för Kungliga Vetenskapsakademien, som bland annat handlar om att ”hjälpa” regering med vetenskapliga underlag för samhällsdebatt och beslutsfattande, för att på så sätt få regeringen styrd av Voffarnas förvridna vetenskapssyn (genom lobbing och påtryckningar får man anta).
 • Om Voffarna fick bestämma ännu mer så skulle de även censurera kursutbuden hos Studieförbundet Vuxenskolan, ABF och Folkuniversitetet. Voffarna beskriver en del av deras kursutbud om allehanda alternativa hälsometoder som träskplurr och luktar sunk. Genom att ihärdigt ”ligga på” så lyckas de begränsa studieförbundens kursutbud – tex på genom följande påtryckning ”det är fullt möjligt för ett studieförbund att ta ansvar för sitt kursutbud och rensa ut kurser som ger felaktiga besked i frågor som kan avgöras vetenskapligt. Vi har inte gett upp förhoppningen att Studiefrämjandet ska kunna bringas till samma insikt. Till dess så skett får Studiefrämjandet finna sig i att vi och andra fortsätter att kritisera ovetenskapliga inslag i kursutbudet”. Och här Studieförbundens svar.
 • Exempel på Voffarnas raljerande och nedtryckande attityd av studieförbunden och inte minst hälsoterapier  
 • Folkbilldningstrollen Voffarna och de av läkemedelsbolagen betalda Voffkonsulter bevakar systematiskt Wikipedia. De manipulera Wikipedia på ett osmakligt sätt. Voffarna har gjort Wikipedia till sitt propagandaverktyg. Under anonyma alias ägnar de sig åt att ljuga och ständigt redigera inlägg som avviker från deras sanning, så att det som står där överensstämmer med Voffarnas förvrängda vetenskapssyn om alternativmedicinen, dvs att de i huvudsak är pseudovetenskaper, kvacksalveri, humbug etc. Allt för att folkbilda (pådyvla folket sin sanning) och hjälpa det okunniga och obildade svenska folket till rätt åsikt. De vill sanera bort, i deras ögon, obehagliga sanningar. Så här skriver tex Voffarna om Annika Dahlqvist. ”Den här artikeln innehåller inaktuella uppgifter och behöver uppdateras. (2020-06) Motivering: Dahlqvist har blivit av med sin läkarlegitimation efter oseriösa råd om hur man kan förebygga och bota covid-19, se bl.a. denna tidningsnotis. (De låter sensationsjournalistik avgöra vad som skall stå på Wikipedia – red anm) Karin Annika Dahlqvist, född 31 december 1948 i Själevad[1], är en svensk författare, föreläsare och avlegitimerad läkare. År 2009 blev hon utsedd till Dagens Nyheters Favorithäxa.[16] och blev av Föreningen Vetenskap och Folkbildning utsedd till Årets förvillare”. En föga smickrande beskrivning. Och här ondgör sig Lars Bern om Voffarnas Wikipedia aktiviteter när det gäller honom själv.
 • Svenska folket borde kunna lita på myndigheter som tex Livsmedelsverket men Voffarna far där med osanning så det bara osar om det. B.la påstår de helt ovetenskapligt att man tex kan bli blågrå utav elektrokolloidalt silvervatten vilket man inte kan. Detta har bl.a. de tre i silveretablissemanget – Voffgurun professor Dan Larhammar tillika ordförande i Kungliga Vetenskapsakademin, Voffaren professor Åsa Melhus vid Uppsala universitet tillika dess Överste Fuhrinna och Helsingborg Dagblads Fake-News journalist Joakim Björck tillika Elitvoffare, helt lögnaktigt tutat i Livsmedelsverket. Däremot kan man bli blågrå utav andra silverlösningar med större partiklar.
 • Enl Lars Bern” Svenska Livsmedelsverket som domineras av fundamentalister vägrar hårdnackat att erkänna att man i 40 år lämnat fullständigt livsfarliga och ovetenskapliga kostråd till allmänheten. Vi skördar nu de tragiska frukterna av denna totala tondövhet från skolmedicinens sida, bl.a. genom den onödigt höga sjukligheten i Covid-19.
 • Myndighets-Voffarnas hälsoråd i uppfostringssyfte har också bidragit till att svenskarna är kanske en av världens sjukaste folk (i alla fall sett till sjukskrivningar). Livsmedelsverkets rekommendationer att prioritera socker/kolhydrater/fröoljor och lightprodukter (tex det tidigare rådet 6–8 skivor bröd/dag) som energiintag i stället för mättat fett har gett oss metabola sjukdomar som sockersjuka/diabetes, cancer, övervikt/fetma, hjärt/kärlsjukdomar, demens osv. osv. Rekommendationer om fröoljor o kemiska margariner har gett oss inflammationer i hela kroppen osv.osv.
 • Att sänka kolesterolet och bannlysa LCHF för att minska åderförkalkningsrisken har varit en viktig motivering till deras rekommendationer. Detta trots att allt tyder på att det förhåller sig precis tvärtom. De med högst kolesterol lever längst (pga. av immunförstärkande effekter).
 • I Sverige inrättades det 1970 tre Voffprofessurer i näringslära, dels finansierade med statliga medel, dels från Big Food genom organisationen Swedish Nutrition Foundation (SNF), grundad 1961, där Coca-Cola, socker- och margarinindustrin var stora bidragsgivare. Och på den vägen är det. Voffgurun professor Dan Larhammar har kopplingar dit.
 • Voffaren Larhammar i skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning).  bidrog starkt till att Sanna Ehdin blev utnämnd till Årets förvillare 2000. I sann sockeranda kallade han Sanna Ehdins konstaterande ”Socker är en drog som är lika beroendeframkallande som nikotin och heroin” – för en villfarelse. Så talar en sann sockerförespråkare.
 • Professor Dan Larhammar hyllades också i Nordic Sugar tidning Perspektiv nr 2 år 2006.
 • Så det var knappast en tillfällighet att Dan Larhammar var den som inledde kampen mot LCHF med notisen “Dödskyssen mot Dr Annika Dahlqvist”, och att Dan Larhammar var med och skrev under Swedish Nutrition Foundations skrift om sockrets förträfflighet. Voffarna nästlar sig in överallt – som en cancersvulst med metastaser.
 • ”Enligt” Lars Bern. ”När jag som huvudman i Hjärt-Lungfonden föreslog en satsning på att beforska sambanden mellan kost och hälsa avvisades detta av Voff-styrelsen med att sådan forskning skulle skada fondens anseende. Därefter fick jag sparken som huvudman”.
 • Forskare har under lång tid visat att metabol sjuklighet främst orsakas av för mycket socker/kolhydrater och raffinerade omega 6 stinna vegetabiliska oljor. Dessa forskare har allt sedan dess blivit mobbade och utfrysta av Voffarna. De är helt fakta/kunskapsresistenta och fortsätter med en åsnas envishet att hävda att kolesterol och fet kost i form av animaliskt fett är ett hot mot vår hälsa – ”fettfobin” lever vidare.
 • Stora vetenskapliga historiska upptäckter har inledningsvis förkastats av det vetenskapliga Voff-etablissemanget. I dag är det bl.a. f.d. läkaren Annika Dahlqvist som nutidens Voffare förkastar, förhånar, förtalar, straffas och hängs ut som förvillare för att hon bl.a. ”uttalat sig på ett särskilt ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost och sjukdom”. I juni 2020 lyckades Voffarna se till att Annika Dahlqvist blev av med sin läkarlegitimation. Allt för att skydda det svenska okunniga och obildade svenska folket från sådana som henne.
 • För att uppfostra media till att gå i Voffarnas ledband så anordnar Voffarna seminarier dit journalister som vanligen bevakar frågor om vetenskap, kan få komma för att veta vad som verkligen gäller beträffande alternativmedicin. Allt i syfte att misskreditera alternativmedicinen och stötta läkemedelsindustrin Big Pharma. Så hjälper Folkbildningstrollen Voffarna svenskarna till att få ”rätt” information från Voffmedia.
 • Voffarna håller föredrag/föreläsningar/kurser där det klankas ner på alternativmedicinen. Här är det Voffgurun Dan Larhammar från skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning). som håller föredrag.
 • Voffarna håller även föredrag i skolorna så att våra barn blir uppfostrade med rätt Voffsanning.
 • Och här är det Överstefuhrinnan tillika professor Åsa Melhus vid Akademiska sjukhuset i Uppsala (hon förbjöd frågor i samband med en disputation och kallade på vakter för att få tyst på frågeställaren – därav titeln Överstefuhrinnan) som håller ljugföredrag för sina kollegor om det elektrokolloidala silvervattnets förödande konsekvenser. Som bevis har hon med sig en Ionosil-flaska och visar samtidigt upp en bild på Rosemary Jacobs, en kvinna som har fått argyri (en kosmetisk färgförändring), och påstår sedan att Rosemary har fått detta för att hon i sin ungdom skulle ha intagit Ionosil. Det är bara det att Rosemary Jacobs fick argyri på 1950-talet – nästan 50 år innan Ionosil fanns. Ionosil lanserades först år 2001. Det är så Voffarna ljuger och det är så Voffarna jobbar.
 • Voffare som tjänstgör som lakejer och marknadsförare åt läkemedelsindustrin har under många år slängt ur sig skrämsellögner om elektrokolloidalt silvervatten för att få stopp på försäljning av detta då det är ett hot mot läkemedelsindustrin.
 • Däremot silver i amalgam och i vaccin förespråkar de liksom ICA:s karamellfärg E174 som innehåller silver. Homeopat medicin med silver anser de vara helt verkningslöst, men samma koncentration i elektrokolloidalt silvervatten varnar Voffarna för att det kan få förödande konsekvenser. Detta trots att det dricks elektrokolloidalt silvervatten i form av vattenreningsmedel på tex fartyg, sjukhus och av Nasa, för skydd mot tex legionella. Inte ett helt logiskt resonemang och svårt för det svenska folket att ta till sig. Men Voffarna skyr inga medel för att ”folkbilda” (pådyvla folket sin sanning) folket. Det är så Voffarna jobbar.
 • Voffarna inom mediaetablissemanget har alltid mörkat det de anser allmänheten ej bör ta del av – tex läkemedelsbolagens brottsliga verksamhet (världens mest bötfällda bransch), pillerbiverkningar som förorsakar lidande och förtida död för miljontals människor varje år. Dessutom blundar Voffarna för att ca var åttonde besök på akuten beror på oönskade läkemedelseffekter. De har även mörkat all information om hur man kan stärka sitt immunförsvar mot corona viruset. Allt för att skydda det svenska folket från sådan ”skadlig” information. Richard Orange, Malmö-baserad brittisk journalist, rapporterar om Sverige i Daily Telegraph. ” I Sverige, har journalister en starkare ”public information”-roll, och känner ett större ansvar att hjälpa samhället att fungera”. Det är därför som de mörkar. SVT skriver: ”Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen”.
 • I ett öppet brev från 400 läkare o sjuksköterskor protesterar de mot att Voffmedia mörkar information om Covid-19. Att befolkningen överöses med diagram och siffror utan analys och kritisk granskning från media, vilket leder till manipulation. Att Voffmedia ägnar sig mer åt propaganda än objektiv rapportering, att öppna debatter bannlyses, att de censurerar, att de använder krigstermer som “krig”, “osynlig fiende” som måste “besegras”, “vårdhjältar i frontlinjen”, “coronaoffer” och “mördarvirus”. Dessa termer har ytterligare underblåst rädslan men också bidraget till mer lösnummerförsäljning, tittande och klick. Inte blir det bättre av att Voffarna inom WHO går i bräschen och krävt censur för avvikande åsikter
 • Voffgurun Dan Larhammar har som frontfigur i skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) under decennier drivit kampanj mot utpekade läkare som tex Dr Erik Enby och LCHF doktorn Annika Dahlqvist och olika forskare, författare och kulturarbetare. Han går till attack och bedriver långvariga kampanjer mot homeopati och mot Anders Sultans elektrokolloidala silvervatten. Han har bedrivit ett personligt fälttåg mot Vidarkliniken och bidragit till att få den stängd och på så sätt lyckas begränsa valfriheten inom sjukvården – allt för det svenska folkets bästa. Eller kan det vara för Läkemedelsindustrin Big Pharmas bästa?
 • Folkbildningstrollen Voffarna är som statliga ryska och kineska troll. De sprider desinformation. I takt med informationsteknologins utveckling kan falska påståenden få stor spridning. Desinformation används av stater och andra aktörer för att skada sina motståndare. Det är viktigt att syna osanna påståenden och vara källkritisk. Men ryktesspridning är inget nytt. Desinformation är en gammal krigföringsmetod. Detta vet Voffgurun Dan Larhammar.
 • Personer inom skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) skriver också böcker där de misskrediterar andra. Med böckerna som grund håller de kurser på universiteten t ex kursen ”Dålig vetenskap”, som gått i flera olika städer. Där använder sig Voffarna av sina egna föreläsare och sin egen litteratur och där den som exemplifieras får inte tillfälle att ge sin syn på saken. Det är så Voffarna jobbar.
 • Skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) driver även skeptikerpodd där de basunerar ut sina sanningar
 • Voffarna nästlar sig in överallt även internationellt (det är en internationell rörelse). Voffar inom läkemedelsbolagen betalar ofta pengar till tex viktiga organ som Världshälsoorganisationen (WHO) och amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA liksom även den svenska motsvarigheten. Som ”belöning” får man då placera ”sina” experter inom organisationen. Det är sen dessa experter som ofta har ett avgörande inflytande över de bedömningar som görs av såväl WHO, FDA som svenska myndigheter. Voffarna är som cancer metastaser. De nästlar sig in överallt.
 • Voffarna tillskriver gärna personer handlingar och åsikter som inte stämmer och går sedan till attack mot dessa för att håna och misskreditera dessa. De skapar sk. halmgubbar.
 • Voffarna är ofta högt utbildade akademiker med språk o skrivbegåvningar. Därför tar de ofta tillfället i akt att klanka ner på språket som motståndaren använder eller om denne skulle ha dristat sig till att använda sin arbetsgivares posttjänst i form av kuvert etc. Detta får den simple tjuven till att skämmas. Voffarna kan tom kontakta arbetsgivaren och fråga om de står bakom argumentationen som framförs på deras brevpapper eller som ligger i deras kuvert.  Allt för att trycka ner sin motståndare. Har själv blivit utsatt för detta (red anm.)
 • Skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) skriver följande uppmaning till sina medlemmar. ”Många folkbibliotek prenumererar till exempel på Folkvett. (Men inte alla. Om ditt bibliotek inte gör det, så föreslå dem gärna att börja göra det)”.
 • Det är populärt att ha bokrecensioner på VoF:s hemsida. Det går ofta till så att recensenten letar upp en bok som överensstämmer med recensentens negativa syn på ämnet. Själva recensionen handlar sen inte så mycket om en redogörelse för intrycken av boken. Utan recensionen används som täckmantel för att recensenten skall kunna attackera och sprida sin personliga uppfattning i ämnet.
 • Voffarna använder konspirationsteorier för att nå sina syften. Tex att sprida skrämsellögnen att man kan bli blågrå i huden om man intar elektrokolloidalt silvervatten. Samtidigt fördömer Voffarna att konspirationsteorier används – vilket i och för sig är bra.
 • En Voffare arbetar även efter denna deras vision.
  • Se till att universitet, medicinska högskolor och andra högskolor lär ut pålitlig vetenskaplig kunskap (som är Voffgodkänd – red anm.) och motstå frestelsen att släppa in obekräftade påståenden i yrkesutbildningar; dessa institutioner har ett ansvar att hjälpa studenterna att klart kunna skilja mellan vetenskapsbaserad och ovetenskaplig metodologi inom vetenskap och evidensbaserad medicin.
  • Se till att den evidensbaserade medicinens vetenskapliga standard tillämpas utan kompromisser, och att motsätta sig alla försök att göra undantag på ideologiska och kommersiella grunder för vårdformer som kan hota patienters välbefinnande.
 • En Voffare tar sig rätten att agera polis, åklagare och domare för att avgöra vad som är sant eller falskt, fakta eller fantasier.

Voffares personlighet.

En Voffare är dogmatisk – kan inte tänka sig något annat än att dennes egen uppfattning är den korrekta. Voffare är goda lobbyister. En Voffare är ofta nedlåtande, föraktfull och hånfull mot sina motståndare. Att sprida lögner, desinformation, Fake News och konspirationsteorier är en av Voffarnas starkare sida. En Voffare använder sig gärna av historie- och faktaförfalskning – de är faktaförnekare. För Voffarna är skrämselpropaganda ett viktigt verktyg. En Voffare har ofta mycket stora kunskapsbrister inom de ämnesområden som bedöms. Folkbilningstrollen Voffarna är som statliga ryska och kinesiska troll. De sprider desinformation. En Voffare är inte så noga med fakta i sin bevisföring – bara det är nåt. En Voffare bedriver en vilseledande folkbildning. Ett annat väldigt utmärkande drag är att de är Besserwissrar. De uppträder på ett överlägset sätt och låtsas veta och kunna mer än övriga medborgare. En Voffare anser sig företräda folket. En Voffare styrs av storhetsvansinne och deras förvridna vetenskapssyn. En Voffare kräver alltid en vetenskaplig förklaring som baseras på deras förvridna vetenskapssyn. En Voffare anser sig förmer än andra och beter sig på översittaraktigt sätt. En Voffare märker gärna ord och påpekar andras, ofta språkliga, misstag. Karriär och status är viktigt. Att känna grupptillhörighet, meningsfullhet och uppskattning, att ingå i ett etablissemang – typ förening el. dyl. är också viktigt. En Voffare tillhör alltid ett elitiskt etablissemang. Detta etablissemang bidrar till att Voffaren blir extremt fakta/kunskapsresistent, fastlåsta i sitt tankesätt och åsikter. De är vetenskapshaverister. En Voffare är en vetenskapsfanatiker. Ibland säger Voffaren i sitt domslut ”behöver inte motbevisas” ibland ”behöver bevisas” ibland ”behöver inte bevisas” och ibland ”behöver motbevisas” för att kunna fastställa sin sanning. En Voffare ser som sin livsuppgift att attackera alternativmedicinen. En Voffare är ofta arrogant och tillämpar maktens språk på motargument och bevis – dvs tystnad. Sunt förnuft är ofta en bristvara hos en Voffare. Voffarens handlingar drivs inte av för mänsklighetens bästa och inte av goda moraliska aspekter utan mer av en mer egoistisk och självisk syn/agenda. För Voffaren är pengar också en stark drivkraft. En Voffare tycks ha ett extremt behov av att hävda sig, vara betydelsefull, viktigpetter, småpåvar, få uppmärksamhet – synas, briljera, glänsa, utmärka sig, lysa, bravera, göra sig gällande, berömmelse, förhöjd social status, bekräftelse, respekt, och få utlopp för sitt maktbegär.

Allt detta leder i sin tur till prestige. En Voffare kan aldrig erkänna ett fel. Voffaren är rädd för att ett erkännande skulle utplåna Voffarens heder, status och avslöja hens samvete, dåliga moral och etik, samt skamfila hens rykte. En pudel skulle också riskera hens anställning. Eftersom dessa begrepp är bland de värdefullaste en människa har, skulle det vara katastrofalt om de ifrågasattes. Därför är det helt otänkbart att en Voffare skulle erkänna att hens tes är felaktig. Därför är ett erkännande helt otänkbart.

Allt detta gör Voffaren till en särdeles typ, kanske finns det en diagnos för allt detta, varför inte – Voffsyndrom. Måste finnas en psykologisk förklaring också, men det är överkurs för mig och säkert för alla psykologer också?

Detta var bara ett litet axplock på hur Folkbilningstrollen Voffarna i föreningen VoF (Vetenskap och Folkbildning) – men även andra Voffare – arbetar för att folkbilda svenska folket med sin sanning. Med allt detta sagt får man ändå ge en eloge till Voffarna för att de ibland avslöjar skojare, charlataner, bedragare, lycksökare och bondfångare, även om man kan tycka att det är medias sak att göra. Men problemet är att de även dräper den seriösa sidan av alternativa metoder och att de blundar för att det finns många bedrägliga charlataner med ekonomiska intressen bakom studier från läkemedelsbolagen Big Pharma.

Kommentera här – facebook-gruppen ”Voffaren”

Dela det här:

Dela detta:

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required