Dan Larhammar

Professor Dan Larhammar (tidigare med i Vetenskapsrådets Expertgrupp för etik – senare Kungliga Vetenskapsakademiens utredningsledare av forskningsfusk) ”glömmer” allt för ofta det mest grundläggande, nämligen källkritik – att utföra fakta/källgranskning och presentera en vedertagen och accepterad evidensstyrka för sina påståenden. Dan Larhammar refererar i stället ofta till ren o skär pseudovetenskap – dvs referenser som inte uppfyller grundläggande vetenskapliga krav, samt till bedrägliga studier, lögn eller enbart till sin professorstitel eller annan titel som han anser vara Voffgodkänd. Detta förfarande riskerar leda till att allas vår sanning blir baserad på alternativa påhittade fakta/Fake News (lögner) och inte på evidensbaserade fakta. Sådant agerande från professor Dan Larhammar sida spär på den djupt oroande antivetenskapliga trend som finns i samhället. Han solkar ner vetenskapens rykte. Och tyvärr är han inte ensam. Det finns många Voff-professorer och experter som ägnar sig åt detta.

Sådana påståenden från Larhammar (med enbart sin professorstitel som insats) finns det gott om. För att ta ett exempel så påstår Dan Larhammar genom en mångårig konspiratorisk kampanj, att det finns bevis för att man kan bli blågrå genom att inta elektrokolloidalt silver i destillerat/avjoniserat vatten utan tillsatser (möjlig maxstyrka vid tillverkning 100 ppm men vanligtvis ca 10 ppm) – se/lyssna tex här. Övriga Voffare i etablissemanget ger sin guru sitt partiska och okritiska stöd. Här ytterligare ett exempel där hans Voffkollega från Uppsala universitet professor Åsa Melhus påstår/ljuger om samma sak.

Det finns ingen som helst evidens/bevis för att det är på det sättet. Ändå påstår han det i sin skrämselattack. Syftet är som vanligt – att eliminera alla hot som kan hota Big Pharma och hans egen och vetenskapens försörjningskälla (forsknings – bidrag/anslag, jobb, arvoden etc. från Big Pharma) samt få utlopp för sitt folkförakt och sina extrema herrefolksambitioner att förgöra alternativmedicinen.

Evidens

Evidensstyrka anges antingen som stark, måttlig, svag, otillräcklig eller saknas. För Dan Larhammars påstående ovan är evidensstyrkan inte bara otillräcklig utan den tom saknas. Egentligen borde det vara pinsamt för en professor att bete sig på det sättet. Men han har visat otaliga gånger att han inte har någon skam i kroppen. Så för honom är det inga problem. Dan Larhammar och övriga Voffare kan läsa om evidens på SBU:s sida. Vill också tipsa Larhammar om den nya Etikprövningsmyndigheten och Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) samt ”Sveriges universitets-och högskoleförbund (SUHF)” och dess ”Arbetsgrupp för etikfrågor/oredlighetsfrågor/god forskningssed.. Där står mycket matnyttigt. Men han kanske redan har infiltrerat dessa myndigheter som en rådgivande expert?

Svamp kan vara giftigt att förtära – som tex flugsvamp. Men att allmänt varna för all svamp är inte schyst mot vare sig folket eller svampnäringen.

Kolloidalt silver/saltpetersyra dvs silvernitrat kan vara minst sagt skadligt att förtära och man riskerar dessutom att bli blågrå. Men att allmänt varna för allt kolloidalt silver som tex elektrokolloidalt silver i destillerat/avjoniserat vatten utan tillsatser (möjlig maxstyrka vid tillverkning 100 ppm men vanligtvis ca 10 ppm) – som enligt WHO (Världshälsoorganisationen), EU, Kemikalieinspektionen och FDA (USA :s livsmedels – och läkemedelsmyndighet) är okey att sälja och inta – är inte schyst mot vare sig folket eller den näringen. Tvärtom så är det ett djupt ohederligt sätt att argumentera på och absolut inte vetenskapligt. Detta eftersom man omöjligen kan bli blågrå av detta elektrokolloidala silvervatten. Men det är så Larhammar och Voffarna jobbar – blåljuger.

Frågar man Larhammar om bevis för sitt påstående så är det denna typ av svamp-bevisföring han lägger fram. Han försöker alltid blanda bort korten när han vill ljuga och bedra det okunniga, inskränkta och obildade folket/samhället (voffarnas definition av folket) med sina påhittade sanningar/konspirationsteorier.

Voffarna använder samma argumentationsteknik om kolloidalt silver på deras propagandakanal Wikipedia. Det är så Voffarna jobbar. De visar där för övrigt upp en 92 årig man som har drabbats av argyria och blivit blågrå – men naturligtvis inte av el-kolloidalt silver 10 ppm utan av medicinska näsdroppar med minst 30.000 gånger högre koncentration av någon form av silverblandning. Kolloidal betyder – ämne som är finfördelat i ett annat ämne – som i detta fall, silvernitrat i medicinska näsdroppar. Finns säkert 100-tals olika produkter – liksom svamp. Hans höga ålder kanske i stället indikerar på att silver är en hälsosam livstidsförlängare – OBS SISTA MENINGEN ÄR ETT DÅLIGT SKÄMT – MEN VEM VET.

Den vetenskapliga kunskapen är liten/bristfällig om hur vi människor kan påverkas av nanopartiklar som tex olika nanoprodukter, nano-medicin, nano-vaccin (antar att mRNA-vacin för covid är av nanotyp), nanosilver och nanolivsmedel (måste vara märkta inom EU). Man skall absolut inte negligera risker med nanopartiklar – biverkningar som hos vanliga läkemedel och vaccin kan naturligtvis dyka upp i framtiden.

Men av dessa produkter så är det mig veterligen bara nanosilver som Larhammar attackerar och bedriver en långvarig ljug-skrämselkampanj mot, med syfte att utplåna/förbjuda denna produkt från marknaden. Vad kan det bero på? Jo produkten är ett stort hot mot läkemedelshydran Big Pharma eftersom det är en billig alternativ behandlingsmetod som inte går att patentera och tjäna stora pengar på.

Det som talar för el-kolloidalt silver i destillerat/avjoniserat vatten utan tillsatser (möjlig maxstyrka vid tillverkning 100 ppm men vanligtvis ca 10 ppm) är den beprövade erfarenheten. Inga biverkningar har rapporterats trots många års användning av milliontals användare runt om i världen. Silvrets antimikrobiella förmåga har använts under 1000-tals år – se här. (Fakta om kolloidalt silver – Läs här och här och här och här).

Sammanfattningsvis så konstateras att Larhammar är en skam för vetenskapen och att övriga Voffare stöttar honom i vått och tort är inte mycket bättre.

Läs här om etablissemanget ”Silverfiskarna” och ”yxskaftet” Larhammar.

Med allt detta sagt så begär jag härmed att Voffarna/Dan Larhammar infriar sitt löfte att backa när de har fel och publicera en dementi/rättelse. Dessutom en ursäkt från Larhammar för att han har ljugit och vilselett folket – alt presentera vedertagen evidens med hög trovärdighet för sitt påstående att man kan bli blågrå genom att inta el-kolloidalt silver 10 ppm 0,24 Nm stora silverpartiklar (OBS just för denna silverprodukt och inte s.k. evidens för något annat). Min gissning är att han ändå kommer att svara som yxskaftet Larhammar.

Och mycket riktigt. Den 2021-04-27 fick jag ett yxskaftssvar från professor Larhammar bestående av 4 st intetsägande länkar – se här och här och här och här – som inte på något sätt kan bevisa hans konspiratoriska påstående ovan, på annat sätt än att ”svamp” kan vara farligt att förtära. Men det är så Larhammar och Voffarna jobbar/folkbildar och bedrar folket.

Den 2021-06-15 skickar Dan Larhammar ett nytt yxskafts meddelande till mig ”Om du inte kan styrka dina påstående med direkta hänvisningar måste jag därför anta att du bluffar”.

Det han ifrågasätter är om produkten är marknads-godkänd för konsumtion. Detta trots att produkten säljs över hela världen och används av miljontals konsumenter – och trots att jag givit honom länkar (se ovan) som visar att WHO, EU har godkänt produkten för konsumtion (liksom svenska Kemikalieinspektionen har gjort). Vad hans ifrågasättande har med min anklagelse om att han ljuger när han påstår att det finns bevis för att man kan bli blågra av den här produkten framgår inte av hans meddelande. Men det är så Voffar jobbar – försöker blanda bort korten.

I ett annat yxskaftsvar frånsäger sig Larhammar allt ansvar för vad han säger som professor. Han hänvisar i stället till att kontakta hans påhittade falska källor som inte på något sätt visar att man kan bli blågrå av denna produkt. Svaret är ställt till två andra personer som också anklagar Larhammar för att ljuga. Larhammar ljuger och förvränger på flera sätt i detta brev. Han skriver ”Det jag sade i programmet var ”uppenbarligen går att bli förgiftad av för stort intag av silver”. Men det han sa var ”som bevisar att det uppenbarligen går att bli förgiftad (blågrå) av för stort intag av silver”. Men det är så Voffar jobbar – ljuger och förvränger.

Elektrokolloidalt producerat silvervatten är inom EU enligt EU-direktiv en vattenreningsprodukt som är avsedd att drickas. Detta medel är godkänt för att inom unionen produceras och säljas som ett vattendesinfektionsmedel med påståenden om att vätskan eliminerar virus, bakterier, svamp och encelliga parasiter. Vätskan har avdödande effekter på mikroorganismer. Dessa avdödande effekter är bevisade i många vetenskapliga studier.

Avslutar med ett Larhammar citat ” Viljan och förmågan att erkänna och korrigera sina misstag är viktiga egenskaper inom vetenskaplig verksamhet. Och det är viktigt att göra detta medan det fortfarande är möjligt att backa, medan det fortfarande finns någon trovärdighet kvar att försvara”.

Ser framemot en rättelse.

Dela detta:

Your email will not be published. Name and Email fields are required