Voffare och Voffmedia är inte så noga med vetenskaplig evidens o källkritik. Bara det är ”något” som tex alternativa fakta, eller en professor/”expert” som uttalar sig – så är de nöjda.

Voffarnas bristande-etik o källkritik
Voffarnas bristande-etik o källkritik

Voffarna klagar ständigt på att det finns en djupt oroande antivetenskaplig trend i samhället. Att denna trend finns är dock inte så konstigt då en Voffare och inte heller Voffmedia är så noga med trovärdigheten i bevisen för sina påståenden. Voffarna o Voffmedia ”glömmer” allt för ofta det mest grundläggande nämligen källkritik, att utföra fakta/källgranskning och presentera evidensstyrka för sina påståenden. Styrkan på trovärdighet/vetenskaplig evidens graderas i – stark, måttlig, låg, otillräcklig, saknas. Voffarna och Voffmedia refererar ofta istället till ren o skär pseudovetenskap – dvs referenser som inte uppfyller grundläggande vetenskapliga krav och till bedrägliga studier, lögn eller enbart till en professorstitel eller annan titel som anses vara Voff/media-godkänd. Bara det är något som stöder Voffarens förvridna vetenskapssyn eller ekonomiska syfte så är Voffaren nöjd. Det är så Voffarna arbetar. Detta riskerar leda till att allas vår sanning blir baserad på alternativa fakta (lögner) och inte på evidensbaserad fakta.

Voffmedia ”granskar” gärna alternativmedicinen och vitaminer i synnerhet (men ”aldrig” läkemedelsindustrin) och presenterar oftast negativt vinklade påståenden som förvandlas till ”spännande” slutsatser och feta rubriker som ska locka till klick, läsande och tittande. Voffmedia låter oftast bara en part komma till tals. Som här tex, där fem motståndare till kolloidalt silver får oemotsagda sprida sin propaganda.

Förslag: Det borde vara lag på att professorer, media och andra samhällsföreträdare som påstår något, samtidigt måste presentera källfakta, evidens och dess vedertagna styrka samt granskarnas eventuella bias/partiskhet och ekonomiska kopplingar till påståendet.

Evidens, källkritik och alternativa fakta
Evidens, källkritik och alternativa fakta

Evidens, källkritik och alternativa fakta

Ett expertutlåtande har i sig inget bevis/evidensvärde ang. huruvida ett påstående är sant eller inte. Därför blir ofta expertutlåtanden rena Fake-News men som ändå riskerar att bli till en sanning ju fler gånger det upprepas. Voffexperter sprider ofta pseudovetenskap (dvs utsagor som inte är baserade på vetenskap men som framförs på ett sådant sätt att de skall ge intryck av att vara vetenskapligt grundade) och alternativa fakta (beskriver något som fakta trots att det står i strid med vad som framgår av tillgängliga källor).

Ett exempel på egna alternativa fakta och pseudovetenskap är när professor Dan Larhammar ordförande i Kungliga Vetenskapsakademien tillika Voffarnas Guru, i finsk TV  påstår helt utan godtagbar vetenskaplig evidens och källkritik, att man av elektrokolloidalt silver i destillerat/avjoniserat vatten utan tillsatser (möjlig maxstyrka vid tillverkning 100 ppm men vanligtvis ca 10 ppm) kan bli blågrå, att det är ”giftigt”, att det förorsakar bakterieresistens och att silvret ansamlas i kroppen.

Han ljuger och vilseleder här å det grövsta. Han refererar till egna alternativa fakta och egna åsikter med endast sin professorstitel som insats och referens. När man tittar på programmet så är det ett måste (annars tror man att det är sant det han säger) att ha i åtanke att faktum är att det inte finns en enda studie med godtagbar evidens eller fallbeskrivning som visar att det han påstår om elektrokolloidalt silver i destillerat/avjoniserat vatten utan tillsatser (möjlig maxstyrka vid tillverkning 100 ppm men vanligtvis ca 10 ppm) är sant. Betänk också att det i USA finns ett hundratal tillverkare och miljontals användare (Larhammar kallar det för enstaka användare). Hade det varit sant det Larhammar ljuger om så skulle stämmningsansökningarna duggat tätt i USA – men igen ansökan hittills. Lögn och Fake-News med andra ord eftersom han inte informerade om att det var hans personliga åsikt utan faktaunderlag. – Fakta om kolloidalt silver Läs här och här

Varför har då så få kritiska röster höjts mot alla galenskaper som Voffaren Larhammar sprider? Svaret ger Dan Larhammar från skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) själv, när han skriver om Årets förvillare 2000 ”En förklaring är säkert att de media hon (Sanna Ehdin) valt för att tjäna sitt levebröd saknar sakkunskap för att göra en kritisk granskning. Journalister och redaktioner är ofta förbluffande godtrogna när det gäller naturvetenskapliga och medicinska påståenden eftersom de saknar träning att ifrågasätta denna typ av information. Dessutom har Ehdins doktorstitel i immunologi säkert bidragit till att imponera på journalister – den finns alltid med i presentationerna av henne”. Dan Larhammar vet allt detta och använder den kunskapen extremt mycket själv.

Ännu ett bevis på hur Voffaren Larhammar speglar sig själv i sina uttalanden. Folkbildningstrollen Voffarna är som statliga ryska och kinesiska troll. De sprider desinformation. Det är så Voffarna jobbar.

Här en illustration/metafor på hur en Voffare ofta jobbar:

Svampälskaren: Svamp är bland det godaste som finns.
Yxskaftet Voffaren Dan Larhammar: Nää, svamp är livsfarligt. Det kan man dö av.
Svampälskaren: Ja men det finns många goda svampar som inte är giftiga utan rent av hälsosamma.
Yxskaftet Voffaren Dan Larhammar: Det finns bevis för att man kan dö av svamp – så de så. Ingen tvekan om den saken. Och jag är professor bara så du vet.
crazy Professor

Det är så Voffare jobbar – blandar bort korten.

Kommentera här – facebook-gruppen ”Voffaren”

Dela det här

Dela detta:

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required