Fakta/kunskapsresistenta Voffare genom århundrandena

Fakta/kunskapsresistenta Voffare har funnits i alla tider. Många stora vetenskapliga upptäckter har inledningsvis förkastats av det vetenskapliga Voff-etablissemanget, och upptäckarna har ofta förhånats, förtalats, fängslats eller till och med avrättats. I dag är det bl.a. f.d. läkaren Annika Dahlqvist som nutidens Voffare förkastar, förhånar, förtalar, straffas och hängs ut som förvillare för att hon bl.a. ”uttalat sig på ett särskilt ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost och sjukdom”. I juni 2020 lyckades Voffarna se till att Annika Dahlqvist blev av med sin läkarlegitimation. Här är några ytterligare exempel.

Visselblåsaren docent Mats Hansson skickade en skrivelse till Socialstyrelsen 7/12 1981 där han med anledning av risker med läckande kvicksilver från amalgamfyllningar varnade för en ”En hälsofara av utomordentlig betydelse”. Troligen står vi inför en förgiftningskatastrof av mycket stor omfattning” samt en senare skrivelse i tidskriften ”Jordemodern” 1985 som handlar om fosterskadande effekter av kvicksilver”.

Visselblåsare brukar bli bestraffade så också i detta fall. Riksdagsledamoten o f.d. chef för Socialstyrelsen Barbro Westerholm numera riksdagsledamot för liberalerna reagerade med att försöka tysta honom vilket slutade med att han fick sparken från sitt arbete på Lunds universitet. Parallellen till när Semmelweis fick sparken bara för han påstod att mödrar kunde dö i barnsängsfeber pga. att läkare inte tvättade händerna i samband med förlossning – är slående.

Luc Montagnier. Nu tar världens största auktoritet Nobelpristagaren Luc Montagnier bladet ur munnen. Luc Montagnier var tillsammans med Francoise Barré Sinoussi först i världen att finna HIV i en patient 1983. Nobelpriset fick de först 2008. Eftersom Luc Montagnier också lämnat skolmedicinen bakom sig och istället undersöker homeopatins förträffligheter riskerar han att få utstå samma öde som C-vitaminets upptäckare nobelpristagaren Linus Pauling och nobelpristagaren Otto Warburg som upptäckte att en cancer inte kan överleva utan socker/kolhydrater. Dvs stoppas undan av dagens hierarki av ”Voffexperter”.

Neurosedynskandalen inträffade under det tidiga 1960-talet. Den ledde till födseln av 10 000 missbildade barn och ett okänt antal fosters död. Flera länder godkände inte medlet på grund av tveksamheter kring de testresultat som fanns tillgängliga, däribland USA och Frankrike. Medlet hade bl.a. testats på gravida apor men i hög dos (varvid foster dog), och i fel fas av graviditeten. Men beslutande Voffare brydde sig dock inte om sådana petitesser utan medlet blev godkänt för försäljning. Inte förrän 2012 bad Voffarna på företaget som utvecklat produkten, Grünenthal, de drabbade om ursäkt.

Asbetsskandalen har skadat eller dödat hundratals. Voffare inom företaget garanterade och pådyvlade arbetarna att det inte var farligt. Så sent som 1975, två år innan fabriken stängdes satte Voffarna upp meddelanden på anslagstavlan i fabriken där det stod att det inte var någon fara med arbetsmiljön. Euroc, företaget som ägde fabriken i Lomma, ville inte betala skadestånd, vilket facket till en början krävde. Det hade varit att erkänna att man gjort fel. I en intern rapport kallade Voffarna det hela en ”asbestpsykos” som kunde hota företagets framtid.

Enligt ”vetenskap och evidensbaserad” fakta så var DDT bra för hälsan på 60-talet.

DDT var bra
DDT var bra

Dr Ernst Krebs (1911 – 1996) var en amerikansk biokemist som definierade cancer som en ”kronisk metabol sjukdom” och som lanserade ett ”naturligt” sätt att förebygga och bota cancer genom sitt läkemedel Laetrile, som framställdes ur Amygdalin eller Vitamin B17. Högt innehåll av ämnet finns t.ex. i aprikoskärnor. Produkten blev mycket framgångsrik på klinker och bland allmänheten som behandling mot cancer i USA under många år. Men så småningom ingrep Voffare på FDA (USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet) och tvingade Krebs att sluta med tillverkningen. FDA lyckades manipulera ”vetenskapliga” studier för att visa att Laetrile var både farligt och overksamt mot cancer – vilket det inte är/var.

Annika Dahlqvist, har med sin LCHF-kost förbättrat livskvalitet och förlängt livet på tusentals diabetiker och överviktiga. Hon anmäldes dock av två okunniga dietister, som hävdade att hennes kostförslag ”stred mot vetenskap och beprövad erfarenhet” Voffarna fortsatte på den inslagna vägen och de förkastar, förhånar, förtalar, straffar och hänger ut henne som förvillare för att hon bl.a. ”uttalat sig på ett särskilt ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost och sjukdom”. I juni 2020 lyckades Voffarna t.o.m. se till att Annika Dahlqvist blev av med sin läkarlegitimation. Allt för att skydda det svenska okunniga och obildade svenska folket från sådana som henne.

Robert Atkins. På liknande sätt som Yudkin (sockermotståndare/fettförespråkare) förhöll det sig med den amerikanske läkaren som också på 1960-talet lanserade en diet för viktminskning mycket lik dagens LCHF. Han brännmärktes som bedragare och hans diet stämplades som en modefluga från en kvacksalvare. Båda dissidenternas vetenskapliga anseende sköts i sank av etablissemanget med den forskningsfuskande Keys i spetsen. Yudkin hindrades att framträda vid konferenser om nutrition och vetenskapliga tidskrifter refuserade hans artiklar. Återigen en parallell till hur forskare som idag ifrågasätter klimatalarmismen behandlas av det akademiska och politiska etablissemanget.

Dr Erik Enby har forskat och studerat blodet hos kroniskt sjuka människor och funnit att där fanns levande mikrober som ställer till det för hälsan. Detta är väldigt enkelt att konstatera genom att titta på en bloddroppe i mikroskop. Då kan man se hur mikrober, parasiter, amöbor och annat elände simmar omkring i blodet. Voffvetenskapen vägrar dock att ens titta i mikroskopet utan går istället till våldsamma motattacker med skeptiker-rörelsens VoF (Vetenskap o Folkbildning) Voffgurun Dan Larhammar i spetsen och lyckas förmå Socialstyrelsen att dra in hans läkarlegitimation.

Nobelpristagaren Barry Marshall blev grovt hånad i Voffvetenskapliga kretsar för påståendet att en bakterie kunde orsaka magsår. Orsaken till hånet var att Voffarna ansåg att inget liv kan växa i den oerhört sura magsyran. Marshall bevisade sin hypotes genom att inta ett glas laboratorieodlad bakterielösning under bevakning av oberoende läkare. Inom några dagar fick han klinisk magkatarr, ett förstadium till magsår. Efter 2 veckor påbörjade han en antibiotikabehandling och magkatarren försvann. Den vetenskapliga metoden visade att hypotesen var sann.

Andreas Vesalius (1514 – 1564) räknas som grundare av den anatomiska vetenskapen. Före honom hade man mycket diffusa begrepp om hur människokroppen såg ut och fungerade invärtes. Han dissekerade lik och kunde på det sättet skaffa sig ingående kunskaper om människokroppen. Men hans aktivitet fördömdes av kyrkan, och de gamla professorerna inom medicinen kritiserade honom kraftfullt, för att han vågade ifrågasätta de gamla etablerade uppfattningarna. Hans bok ”De humani corporis fabrica libri septem” var emellertid ett anatomiskt mästerverk, där man kunde se hur människans skelett, inre organ som hjärta och kärlsystem, samt musklerna var uppbyggda. Kritikerna hade svårt att hitta motargument, eftersom man vid dissektioner kunde se att alla hans uppgifter stämde.

William Harvey (1578 – 1657) var den förste som kunde presentera en sammanhållen modell för hur hjärta och blodomlopp fungerade. Sedan hans omfattande verk om detta utkom 1628 fick han snart knappt några patienter längre, och alla läkare idiotförklarade honom. Fjorton år senare förklarade Franska Medicinska Akademien, att blodet icke cirkulerar i kroppen, och 44 år senare, 1672, förklarade man att något sådant vore helt omöjligt. De engelska läkarna brydde sig inte ens om att motivera sin åsikt. Detta att blodet skulle cirkulera i kroppen var enligt deras uppfattning bara allt för löjligt att ens diskutera.

Ignaz Semmelweiss (1818 – 1865) började undersöka orsakerna till barnsängsfeber, trots stort motstånd från sina överordnade. Dödligheten bland mödrarna på hans förlossningsklinik i Wien låg på över 11 %, men sedan han lyckats förmå läkarna att tvätta sina händer ordentligt, innan de tog hand om de födande kvinnorna (efter att t.ex. ha genomfört en obduktion) sjönk dödligheten till omkring 2 %. Man skulle nu kunna tro, att Semmelweiss blev en hjälte inom medicinen, men i stället motarbetades han av det medicinska etablissemanget, som ansåg att det inte fanns något ”vetenskapligt stöd” för hans åsikter (om att det fanns något skadligt ämne som överfördes från liken till barnaföderskorna). Han uteslöts ur Läkarsällskapet och dog utblottad på ett mentalsjukhus. Det tog också många år innan hans upptäckt fick genomslag i den kliniska verksamheten. Flera tusen nyförlösta kvinnor avled alltså under de följande åren, trots att man egentligen visste hur dödligheten skulle kunna nedbringas.

James Lind (1716 – 1794) Botemedlet mot skörbjugg (tog miljoner liv) C-vitamin var känt av europeiska myndigheter redan 1535. Men på grund av dåtidens Voffares arrogans och brist på intresse, så kom det att ta ytterligare mer än 200 år innan kunskapen började tillämpas! Men än i dag vägrar Voffarna att erkänna C-vitaminets förträfflighet för olika åkommor.

Dr Josef Goldberger (1874 – 1929) Pellagra (spetälska) en tämligen okänd sjukdom som ger sår på huden och slemhinnorna, diarré, mentala störning liknande schizofreni – och slutligen död. Redan år 1914 hade Dr Josef Goldberger visat, att pellagra hade samband med kosten – och att man kunde förebygga sjukdomen genom att äta lever eller jäst. Men han mötte hårt motstånd från fakta/kunskapsresistenta Voffläkare som vägrade ta till sig detta. Först på 1940-talet erkände de fakta/kunskapsresistenta Voffläkaretablissemanget pellagra som en sjukdom förorsakad av brist på vitamin B3. Tusentals plågades och dog i onödan pga. av denna Voffmentalitet.

Nobelpristagaren Otto Warburg (1883 – 1970) Redan 1924 visade han i sin forskning att en cancer inte kan överleva utan socker/kolhydrater. Än idag så blockerar Voffetablissemanget denna upptäckt. De ser i stället till att rekommendera vanlig socker/kolhydratkost till cancerpatienter och på sjukhusen ges synnerligen kolhydratrik näringslösning, eller kolhydratspäckad sjukhusmat som formligen göder cancern. Allt för att läkemedelsbolagen skall få fortsätta sälja sina cellgifter.

Alla de ”udda” idéer som inte accepteras av den etablerade vetenskapen beror enligt Voffarna ”på att de allra flesta har haft fel”. Vidare ”Att bland dagens misstrodda forskare leta fram dem vars idéer är hållbara är en mycket svår uppgift” Och ”I de allra flesta fall när forskare lägger fram teorier som kollegerna inte tror på blir detta inte uppmärksammat utanför forskarsamhället. Man blir inte uppmärksammad av debattörer och utnämnd till en ”ny Galileo” om man lägger fram en avvikande teori om muskelproteinernas funktionssätt eller om mekanismerna i en kemisk reaktion. Det blir man däremot lätt om man påstår sig kunna bevisa att människan överlever döden, att slagrutan fungerar eller att den biologiska evolutionen inte har ägt rum. Skillnaden är att i det senare fallet får människor sina omhuldade föreställningar bekräftade”. ”För att bli en ny Galieo räcker det inte att vara illa sedd. Man måste dessutom ha rätt när de allra flesta forskare har fel. Vilket är betydligt svårare att åstadkomma”.

Det finns många fler historiska fall genom århundradena– se här

Kommentera här – facebook-gruppen ”Voffaren”

Dela det här:

Dela detta:

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required