Föreningen VoF (vetenskap och folkbildning)

Riksstyrelsen för VOF

Styrelsen kan nås via riksstyrelsen@vof.se.

Ordförande
ordforande@vof.se
Pontus Böckman
pontus.bockman@vof.se
Malmö. Född 1964. Civilekonom bosatt i Malmö. Ledamot i VoF Skåne samt co-host i den engelskspråkiga podcasten theESP (the European Skeptic Podcast).
Vice ordförandeLina Tebbla
lina.tebbla@vof.se
Malmö. Född 1981. Master i Biomedicin med inriktning immunologi. Jobbar som biomedicinare på Wieslab inom diagnostikavdelningen med att analysera prover från hela världen för att ge understöd åt diagnosticeringsprocessen för läkare. Ordförande i VoF Skåne.
Kassör
kassor@vof.se
Staffan Lückander
staffan.luckander@vof.se
Varberg. Född 1969. Legitimerad sjuksköterska och arbetar med informationssystem, hälsoinformatik och e-hälsa inom Region Halland. Han producerar även elektronisk musik. Ordförande i VoF Göteborg.
SekreterareLotten Kalenius
lotten.kalenius@vof.se
Stockholm. Född 1988. Fil.kand. i kulturvetenskap med inriktning mot filmvetenskap. Lotten jobbar som chefssekreterare och koordinator på Stockholms stads kulturförvaltning.
Webmaster
webmaster@vof.se
Adrian Lozano
adrian.lozano@vof.se
Stockholm. Född 1970. Adrian arbetar som teknikchef, men har ett förflutet som bl.a.gymnasielärare och föreläsare. Administratör i VoFs Facebookgrupp och aktiv i VoF Stockholm
LedamotDan Katz
dan.katz@vof.se
Stockholm. Född 1955. Legitimerad psykolog och psykoterapeut.
LedamotWolfgang Schröder
wolfgang.schroder@vof.se
Smålänning som sedan 2002 bor i Umeå. Född 1958. Professor i Biokemi, som forskar på proteiner involverade i fotosyntesen dessutom just nu studierektor vid Kemiska Institutionen. Speciellt intresserad av frågor som rör Eko trender och GMO. På fritiden geocachar Wolfgang eller fixar med sitt Tanganyika-akvarium.
LedamotCecilia Sahlström
cecilia.sahlstrom@vof.se
Lund. Född 1960. Cecilia har bred erfarenhet: från utbildningskonsult och bokförlagsredaktör till polischef och jazzcaféinnehavare. Numera ägnar hon sin tid åt att vara författare och verksamhetsutvecklare. Sedan unga år har Cecilia varit intresserad av frågor som rör samhälls- och mänsklig utveckling och insåg tidigt värdet av ett kritiskt förhållningssätt. Hon ser sig själv som filantrop med ansatsen “skeptisk intill bevisat”. Idag är hon engagerad i nätverk som arbetar mot hatretorik och s.k. fake news, i sammanhang där fakta och respekt för mänskliga och demokratiska värden är viktiga fundament.
LedamotPer Johan Råsmark
per-johan.rasmark@vof.se
Uppsala. Född 1975. Sedan 2004 fil.dr i fysikalisk kemi, men är för de flesta mer känd som mentalist och trollkarl. Genom sina kunskaper i hur man manipulerar människors tankar, upplevelser och minnen har Per Johan genom åren underhållit och förundrat människor i diverse olika sammanhang, såsom föreställningar, på TV och i VoFs monter på Bokmässan.
LedamotKristina Almby
kristina.almby@vof.se
Uppsala. Född 1985. Efter en fil.kand. i engelska hamnade hon på avvägar och blev läkare. Idag ägnar hon sig åt forskar-AT vid Akademiska sjukhuset, med fokus på hormonella förändringar vid överviktskirurgi. Kristina balkongodlar tomater och förkovrar sig helst via pratradio. Vid sidan av detta är Kristina också en högt uppskattad moderator i VoFs Facebookgrupp.
LedamotMark Personne
mark.personne@vof.se
Sollentuna. Född 1953. Mark har en bakgrund som läkare med specialistutbildning i anestesi och intensivvård. Efter att ha tjänstgjort ett par decennier på olika intensivvårdsavdelningar i Stockholmsregionen växlade han i slutet av 90-talet över till Giftinformationscentralen (GIC), där han sedan varit medicinsk och administrativ verksamhetschef i en period av 13 år. Tjänsten vid GIC avslutades i somras i samband med pension. Mark har dock fortfarande kvar en del uppdrag som föreläsare inom området akuta förgiftningar. De publikationer han har producerat under årens lopp domineras av medicinska artiklar inom klinisk toxikologi.

Your email will not be published. Name and Email fields are required