Voffarnas sanning och handlingar bestäms i hög grad av lögnaren VoF-gurun Dan Larhammar i Kungliga Vetenskapsakademien

Dan Larhammar VoF:s frontfigur – en lögnare och mobbare a la Trump som har lyckats nästla sig in i Kungliga Vetenskapsakademien som dess ordförande och som höjs till skyarna av alla rätt-tänkande Voffsektmedlemmar. Evidens är inget han bryr sig om när han sprider sina lögner. Skandalen i Svenska Akademien och tillsättande av Dan Larhammar i Kungliga vetenskapsakademien är ungefär av samma dignitet.

Larhammar lögnare
Larhammar

Exempel på ljug och fullständig avsaknad av vetenskaplig evidens, är när professor Dan Larhammar från skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) helt ovetenskapligt i det finska TV-programmet ”Varför litar vi inte på vetenskapen?”, påstår i en skrämselattack, att elektrokolloidalt silver i destillerat/avjoniserat vatten utan tillsatser (möjlig maxstyrka vid tillverkning 100 ppm men vanligtvis ca 10 ppm) är ”giftigt”, att det finns bevis för att man kan bli blågrå i huden av det, att det förorsakar bakterieresistens och att silvret ansamlas i kroppen till skadliga nivåer. (Fakta om kolloidalt silver – Läs här och här och här och här).

Dan Larhammars foliehatt

Larhammars foliehatt

Folkbildningstrollet Dan Larhammar är ett utsökt exempel på en foliehatt – dvs enligt VoF:s (Vetenskap o folkbildning) egen definition av foliehatt på Wikipedia”en person som sprider pseudovetenskap och diverse konspirationsteorier. Obefintlig eller bristande källkritik/faktagranskning/bedömning av påståenden – är också utmärkande drag på en foliehatt”. Allt detta gör Voffgurun Dan Larhammar sig skyldig till i TV programmet. Och han ska vara professor. Man tar sig för pannan. Och han tycker det är konstigt att det finns en djupt oroande antivetenskaplig trend i samhället. Man tar sig för pannan igen. VoF-sektens recension av TV-programmet och Voffgurun Dan Larhammars insats lyder ”Det blev en lugn och saklig debatt som visade fram fakta kring riskerna med att konsumera kolloidalt silver och som tog upp orsakerna till varför vissa människor till synes verkar vara helt oemottagliga när det gäller forskningsresultat”. Detta säger Voff-sektens medlemmar trots att inte ett enda bevis presenterades. Man tar sig för pannan ytterligare en gång som nu börjar bli riktigt svettig. Det är så Voffarna jobbar, med skrämseltaktik, lögner och Fake News – likt ryska och kinesiska nättroll.

Vof-troll typ ryska
Voff-troll

Genom att upprepa lögner blir det till slut en etablerad sanning. Voffgurun Dan Larhammar sätter ribban för övriga sektvoffare. Det är minst sagt stötande med alla dessa lögner och underminerar professorers tilltro när de far med osanning. Han bidrar starkt till att sanningen och samhället förfaller. Och han är minst sagt inte ensam. Det är en fråga om yrkesheder att läsare och lyssnare borde kunna lita på professorer. Det kan man inte idag. Därför inrättar regeringen en ny myndighet med uppgift att försöka stävja forskningsfusket. Men det är nog en övermäktig uppgift. Pengarna styr.

Läkemedelslakejen Dan Larhammar

Läkemedelslakejen Dan-Larhammar

Varför ljuger professor Dan Larhammar om en sådan här sak? Anledningen är att el-kolloidalt silver är ett mycket stort ekonomiskt hot mot läkemedelsindustrin Big Pharma dit han själv har kopplingar. När en produkt konkurrerar med registrerade läkemedel, så är skrämselpropaganda ett effektivt sätt att få folk att sluta använda den. Därför skräms läkemedelslakejen Dan Larhammar. Eller finns det några Voffare som har någon annan teori om varför han ljuger, så får ni gärna höra av er. Eller är det någon som tror att han gör det för mänsklighetens bästa eller av medmänsklighet?

Att inte Dan Larhammar har tillstymmelse till skam i kroppen när han blåljuger kanske bevisas av ett citat från honom själv ”Många bedömare har ondgjort sig över den allt mer utbredda bristen på fakta och logik i samhället. Vad är det som gör att många personer kan blåljuga och tillåts komma undan med det? Varför förförs väljarna av bluffar?”

Är det någon som fortfarande undrar över varför vetenskapen idag mer och mer ifrågasätts och då framförallt studier, experter och voffprofessorer?

Som en motpol till Larhammars pseudovetenskapliga påståenden kan kanske denna video från BBC nyhetsrapportering vara relevant. Handlar om studier på kolloidalt silver och dess påverkan på antibiotikaresistenta bakterier.

Här ytterligare ett exempel av propagandaführern Dan Larhammars konspirationer

I det här föredraget påstår Larhammar först att ”i Sverige är ju vi försiktiga med kolloidalt silver eftersom det finns risk för biverkningar”. Min (red) analys. Han tar här för givet att hans historiskt förda skrämselpropaganda och konspirationsteorier har gett god effekt – och det har det säkerligen gjort, speciellt inom det etablissemang (inkl. media) som han tillhör. Men han ger som vanligt inga belägg för sina påståenden. Medlemsantalet i facebook-gruppen Kolloidalt silver 2.0 har trots Larhammars ansträngningar ökat till 55.000 medlemmar. Sen för konspiratören Larhammar fram sin skrämselattack och säger att ”det finns risk för biverkningar bl.a. kan det finnas en risk att det går över i livmodern och för kvinnor som är gravida skulle det kunna innebära risk för fostret. Det verkar också så att kolloidalt silver inlagras i vävnader (underförstått livmodern bl.a.)”. Och som vanligt ger Larhammar inte tillstymmelse av belägg/evidens för sina påståenden i detta ämne.  

VoF propaganda
VoF propaganda

För att sprida denna skrämselpropaganda och dessa konspirationsteorier så använder han sig av en väldig utstuderad, obehaglig och ohederlig manipulativ argumentationstaktik. Förutom att han ljuger och sprider fake news så använder konspiratören Larhammar gärna de konspiratoriska orden, finns risk, kan finnas, skulle kunna, verkar också/som osv.osv.osv.. Allt för att sprida tvivel och konspirationsteorier. För att få extra tyngd i sin argumentation tar han gärna till att någon/något känsligt som befinner sig i en särskild utsatt svag position – som han tror folk ömmar för – kan tänkas bli drabbad, eller att personen själv eventuellt kan bli drabbad av något elände. Kan vara foster, död, naturen, havet , ambulanser som inte kommer fram – ja allt möjligt.

Antibiotika – och apoteksmannen Larhammar skriver: ”Min oro när det gäller användningen av silverprodukter gäller inte i första hand risken för förgiftning, jag är mer bekymrad över risken för spridning av resistens mot silver. Det skulle riskera att göra silverlösningar oanvändbara vid behandling av svåra brännskador”.

Kväljningar
Kväljningar

En väldig obehaglig manipulativ och slemmig argumentationsteknik som folk tyvärr går på – det är ju en professor som talar. Jag får faktiskt kväljningar.

Den kunskapen – att folk går på lögner – använder Dan Larhammar regelbundet. I samband med något han ogillar säger han i föredraget (speglandes sig själv – han har sagt det i andra sammanhang också) ”Det är beklämmande för att det är alltid några som går på det här”. Men som sagt detta är konspiratören Larhammars signum att använda sig av denna argumentationskunskap när han sprider sina lögner, fake news, skrämselpropaganda och konspirationsteorier. Han vet att för varje gång han framför lögnen så är det alltid några som går på det han säger – Usshh.

Det är bara att gratulera propagandaführern Dan Larhammar. Hans argumentationsteknik för att skapa rädsla är ett mycket effektivt sätt för honom att nå sina syften. Här den tyske språkvetaren Viktor Klemperers analys efter att ha studerat Tredje rikets språk. ”Ord kan verka som små, små doser av arsenik. De slukas obemärkt, de verkar inte ha någon betydelse, men efter en tid visar sig giftets verkningar.” Propagandaführern Dan Larhammar vet detta. Han ägnar sig åt att att sprida felaktigheter, missuppfattningar och rena lögner i syfte att så tvivel hos allmänheten.

Dan Larhammar speglar sig
Dan Larhammar speglar sig

Vidare så ondgör han sig i föredraget om studier som publicerats på sajter med alltför bristfällig granskning av sakkunnig expertis. Han säger ”det medför också att en del information är otillförlitlig och en del av detta hittas då av allmänna journalister som skriver om det och blåser upp det fast det inte har tillräcklig grund” Min (red) analys: Ytterligare en exakt spegelbild av hur propagandaführern Dan Larhammar själv jobbar.

Om alternativa covid behandlingar som tex C-vitamin säger han ”det måste finnas bevis innan det marknadsför”. Lite senare i föredraget informerar han om lovande resultat för en reumatikermedicin som har provats – naturligtvis utan bevis innan den marknadsförs. Min analys: Motstridig argumentation så det förslår. För övrigt så finns det bevis för att C-vitamin hjälper. Hans självkännedom verkar vara obefintlig. Det är ju ingen ordning på hans hjärnceller – trots att det är hans forskningsområde.

Förslag: Det borde vara lag på att professorer och andra samhällsföreträdare som påstår något, samtidigt måste presentera källfakta, evidens och dess vedertagna styrka. Som nu är far de med desinformation och fake news så det bara osar om det. En annan positiv bieffekt av förslaget torde då bli att Larhammar skulle bli arbetslös.

Vetenskapsrådets expertgrupp

Dan Larhammar från skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) är eller har varit med i Vetenskapsrådets expertgrupp för frågor om oredlighet i forskningen, och då bl.a. visat intresse för terminologin inom ämnet. Han är med där för att stärka forskningens trovärdighet och tillförlitlighet. För Larhammars TV framträdande och föredrag ovan, torde följande termer passa in – uppsåt att bedra allmänheten, ohederlighet, omoral och dubbelmoral.

Voffgurun Dan Larhammar har också satt mobbribban för övriga Voffare genom att bedriva häxjakt och sprida lögner om många alternativare bl.a. LCHF läkaren Annika Dahlqvist. Han har bl.a. spridit lögnen att hon avrått från vaccination mot svininfluensan. Han skriver 2009-11-20 ”Dödskyss till LCHF-läkaren Annika Dahlqvist” som ”avrådde från vaccination mot svininfluensan”. Detta bidrog till att professorn Dan Larhammar och övriga Voffansvariga 2009-12-29 oförtjänt belönade henne med förnedringspriset ”Årets Förvillare”. Dan Larhammar häxjakt ledde sedermera till att hon blev av med sin läkarlegitimation 2020.

Voff-mobbare
Voff-mobbare

Hon har dock – enl. egen utsago – aldrig avrått från vaccinering. Däremot var hon kritisk till beslutet om massvaccinering mot svininfluensan. En viss skillnad. Att hon dessutom fick rätt i sin kritik med Narkolepsi och annat elände pga. vaccineringen är en annan historia.

Mer om Annika Dahlqvist: – se här

I en ledarartikel i skeptiker-rörelsen VoF (Vetenskap o Folkbildning) framförs följande:

”En sak kan vi lova er. Folkvettsredaktionen känner sig inte kränkt om vi blir emotsagda. Vi backar, kollar fakta och om vi har fel så publicerar vi självklart en rättelse. Det är så man gör som skeptiker. Fakta och källkritik är A och O för oss, men alla kan givetvis göra fel eller missa information. Det viktigaste är att man är tillåtande i diskussioner och står för sina eventuella misstag”.

Därför har jag nu kontaktat VoF (Vetenskap o folkbildning) och bett om en rättelse beträffande Dan Larhammars lögnaktiga påståenden. Vi får se vad de svarar.

Läs här om etablissemanget:Silverfiskarna

För den som seriöst vill läsa allt om kolloidalt silver kan göra det här och här

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skriver

Tro inte på rykten, Var påläst. ”Det bästa skyddet mot falsk information och fientlig propaganda är att vara källkritisk”. Detta gäller i högsta grad för allt som Dan Larhammar basunerar ut.

Kommentera här – facebook-gruppen ”Voffaren”

Dela det här:

You may also like...

One thought on “Voffarnas sanning och handlingar bestäms i hög grad av lögnaren VoF-gurun Dan Larhammar i Kungliga Vetenskapsakademien

 1. Maria Isaksson

  oktober 15, 2021 at 8:08f m

  Men hur kan ni jämföra honom med Trump?
  Trump är ingen lögnare. Det är mainstream medias lögn om honom.
  Kallar ni Trump för lögnare är ni likadana som herr Larhammar själv!

  Permalink  ⋅ Svara
  • Author

   Anders Jensen

   oktober 19, 2021 at 1:15e m

   Alla amerikanska presidenter ljuger. Washington Post har under 4 år samlat över 20 000 påståenden/yttranden från Donald Trump som enligt tidningen varit ”felaktiga eller vilseledande”. Alla är nog inte lögner och som du säger media ljuger också om detta, men kvantiteten som återstår gör att han har fått epitetet ”lögnare”.

   Permalink  ⋅ Svara

Your email will not be published. Name and Email fields are required