Vad vi kan göra för att stärka vårt immunsystem och öka överlevnaden i covid-19 mörkläggs och motarbetas av Voffetablissemanget/media

Faktaresistent Vof etablissemang
Faktaresistent Vof etablissemang

Nu i dessa coronatider har läkaren Annika Dahlqvist och många andra alternativare med referens till bl.a. de 10000-tals studier som finns om vitaminer, mineraler och kostens centrala betydelse för vårt immunförsvar, och de framgångsrika försök som gjorts i andra länder på covidpatienter, föreslagit intravenöst C-vitamin, D-vitamin, selen, LCHF kost och kolloidalt silver som behandlingsmetod mot corona.

Läs här och här och här och här om framgångsrika behandlingar mot covid-19

Voffmedias roll – de fyras gäng: Björn Olsen, Malin Lerfelt, Anna Bäsén och Michael Syrén.

Ett sådant förslag är rena tändvätskan för Voffetablissemanget som gick till omedelbar attack med förnyade krav på indragning av Annika Dahlqvists läkarlegitimation. Voffprofessorn i infektionssjukdomar Björn Olsen gick till attack med Voffmedias hjälp och uttalandena ”Ska hon ta livet av folk? Det är det hon gör. C-vitamin det är ju som att spruta syra i blodet – det kan bli våldsamma skador” och ”Det här är oetiskt, det är skamligt, det är oanständigt. De ska inte blanda in corona med sån jävla skit”. På tex sjukhuset i Volda i Norge används intravenöst C-vitamin med extremt goda resultat mot infektion och på kliniken Riordan i USA har de hittills under en 40-års period injicerats 90.000 doser C-vitamin som cancerbehandling. Och han ska vara professor? Samtidigt beklagar sig Voffarna ständigt för att det finns en djupt oroande antivetenskaplig trend i samhället. Man tar sig för pannan. Det är ju han som föredrar att låta patienterna dö framför att prova tex C-vitamin. Det är så Voffarna jobbar.

Malin Lernfelt (liberal ledarskribent) hängde på med Voffmedias hjälp och går i sin ledarartikel till frontalangrepp mot läkaren Annika Dahlqvist som hon anklagar för kvacksalveri och för att berika sig på detta förslag. Hon kräver också att hennes läkarlegitimationen dras in. Och till sist lyckades Voffarna även med detta. I juni 2020 blev Annika Dahlqvist av med sin läkarlegitimation. De som denna gång startade drevet var Voffmedia Expressen med dess Voffjournalister Anna Bäsén och Michael Syrén. Och de skall vara professionella stjärnjournalister. Och Anna Bäsén har tom. fått utmärkelsen ”Årets Folkbildare”. Man häpnar när man hör alla dessa fakta/kunskapsresistenta ”Voffexperter” som går i läkemedelsbolagens ledband – men sådana är Voffarna – och så jobbar de.

Om övriga hälsopreparat som tex D-vitamin säger Björn Olsen ”det finns inga som helst belägg för naturläkarnas skydds- och stridskur” och ”Det här är ett djävulskt oetiskt exploaterande av människor som är i en väldigt utsatt situation. Det är charlatanism och borde vara förbjudet!” och ” Det här är sån charlatanism så att jag blir tokig!” Det han tydligen inte vet är att myndigheter i flera länder som tex England, Irland, Israel och Skottland rekomederar/ordinerar befolkningen att ta D-vitamin för att skydda sig mot covid-19. Se här och här  Vilken värld lever Voffprofessorn Björn Olsen i – kan man fråga sig?

Voff-medias mörkläggning

Vad vi kan göra för att stärka vårt immunsystem och öka överlevnaden i covid-19 rapporteras det inte om i Voffmedia. Kina som i stort sett tycks stoppat smittan sägs använda sig av bl.a C-vitamin. Ingen vet med säkerhet eftersom Voffare, Voffmedia och Voffmyndigheter mörklägger och censurerar. Anledningen är att läkemedelsindustrin Big Pharma har hjärntvättat Voffarna med att man inte kan påverka sitt immunsystem i någon större omfattning. De har dessutom lyckats förmå Voffmyndigheterna och tex Facebook till att förbjuda påståenden om att kosttillskott kan hjälpa mot tex Covid-19. Att som alternativmedicinare hävda/påstå att ett livsmedel/kosttillskott (tex C-vitamin) kan förebygga, bota eller behandla en sjukdom är olagligt. Medicinska påståenden får enbart göras när det gäller läkemedel.

Media mörkläggning
Media mörkläggning

Denna Vofftmedia-mörkläggning, tillsammans med bristande vårdrutiner, är sannolikt en stor anledning till att våra äldre dör som flugor av corona. Ca 70% av de corona-avlidna är äldre än 70 år och bor på äldreboenden eller har hemtjänst. De flesta har dragit på sig någon form av metabol sjukdom såsom diabetes-2, fetma, högt blodtryck, cancer, demens, njursjukdomar, hjärtkärlsjuklighet, en rad autoimmuna sjukdomar och ett nersatt immunsystem – orsakad av näringsfattig/undermålig och skadlig socker/kolhydratrik-kost, samt ett för stort intag av piller. Corona infektionen är droppen som gör att de dör.

Dessa metabola sjukdomar är en metabol pandemi. Sedan förra sekelskiftet har vår värld drabbats av en snabbt växande metabol sjuklighet som idag orsakar ca 40 miljoner förtida dödsfall årligen (ca. hälften av alla dödsfall) och nästan halva jordens befolkning är mer eller mindre sjuka.

Ytterligare ett elände som kan liknas vid en pandemi är att år 2050 beräknas 9.5 miljoner människor årligen dö av antibiotikaresistens. och ca 8 miljoner dör av luftföroreningar.

Alternativmedicin är mer att se till att inte bli sjuk än att bota, skapa balans för att kunna bibehålla hälsa och förebygga sjukdom – att förekomma, att ta i tu med obalanser. Skolmedicinen kallar det för prevention inom primärvården men ägnar sig inte mycket åt det. De ägnar sig mest åt att släcka bränder genom pillerförskrivningar.

Kommentera här – facebook-gruppen ”Voffaren”

Dela detta:

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required