Dan Larhammar anmäld för oredlig fabricering och rapportering av vetenskap/forskning

Anmälan till ”Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF)”

Datum: 2021-10-04

Mottagare: Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

Anmälare: Anders Jensen, Göteborg.

Den anmäldes namn: Professor Dan Larhammar

Plats där den anmälde genomförde oredligheten: Uppsala universitet samt Kungliga Vetenskapsakademien.

Beskrivning av den oredliga rapporteringen: Professor Dan Larhammar rapporterar från sin fabricerade forskning att det finns bevis för att man bl.a. kan bli gråblå i huden (få agryria) av elektro-kolloidalt silver i destillerar vatten utan tillsatser (nedan kallat för EKS). Detta är inte sant. Larhammar har heller inte i sin forskning bevisat att man kan uppnå WHO:s NOEL-gränsvärde på 10 gram silver och på så sätt riskera att bli gråblå genom att inta EKS. Han begår denna oredlighet på ett medvetet sätt med uppsåt att skrämmas/skapa rädsla/så tvivel för att på så sätt försöka få stopp på försäljningen av EKS.

Den oredliga rapporteringen framfördes 2017-11-23 av professor Dan Larhammar i TV-programmet ”Varför litar vi inte på vetenskapen? “ Programmet handlar om ”Faktaresistens”.

Larhammar citat: ”det vi vet är att det finns ett antal fallbeskrivningar som de ni just visade som bevisar att det uppenbarligen går att bli förgiftad (bli gråblå) av för stort intag av silver”.

Programledaren citat: ”Här kommer nu vetenskapliga belägg (pekar på Larhammar) från forskare som har forskat i många år” och ”som Dan Larhammar just larmar om på riktigt tråkiga bieffekter (argyria)”. Larhammar medverkade i egenskap av forskare, expert och vetenskapsman.

Underlag som stödjer min anmälan: Länk till TV-programmet https://arenan.yle.fi/1-4080657

Och här första delen ”Silvervatten hot eller bot” https://arenan.yle.fi/1-3797225

I TV-programmet testades 4 st. elektro-kolloidala silvervatten. Det amerikanska innehöll 1,3 mg/ppm silver/liter, Svenska Ionsil innehöll 7,9 mg/ppm silver/liter, det finska innehöll 15,9 mg/ppm silver/liter och ett eget hemmatillverkat innehöll ca 40 mg/ppm (möjlig maxstyrka vid elektrolys-tillverkning verkar vara ca 100 ppm men vanligtvis ca 10 ppm)

Påpekande: Observera. ”Debatten” (där alla debattörerna hade samma åsikt) handlade om ett första/föregående program som testade en silverlösning/silvervatten bestående av EKS i destillerat vatten utan tillsatser. I TV-programmet använder Larhammar ordet silver resp. silvervatten om vartannat vilket leder till en del begreppsförvirringar.

Att programmet handlar om EKS och inget annat bekräftas här också av Larhammar ”det vi diskuterade i programmet var intag av silvervatten för invärtes bruk” Konstaterandet finns att läsa på Uppsala universitets hemsida

Skulle det vara så att ni/nämnden ändå köper att Larhammar ev. försvarar sig med att han inte pratade om EKS utan enbart om silver i största allmänhet så bör han ändå fällas för oredlig rapportering. Att så till den milda grad blanda bort korten är i så fall en extremt oredlig och missvisande rapportering. Ungefär som att påstå att svamp är giftigt och sen föra fram en kantarell som skrämselexempel för att få folk att sluta äta kantareller. Man måste skilja på svamp och svamp och man måste skilja på olika silverlösningar. Det är oredlig rapportering av vetenskap att lyfta fram EKS som ett gift-exempel. Om det finns några etiska riktlinjer för professorer så har han i så fall brutit mot dessa.

Larhammars framlagda bevis för att man kan bli gråblå av EKS

I programmet hänvisar professor Dan Larhammar till ”ett antal fallbeskrivningar” som bevis. Det ena är det kända argyriafallet Rosemary Jakobs som på 50-talet, när hon var 11 år, började ta medicinska näsdroppar CSP (Colloidal Silver Protein). När hon var 14 år blev hon grå i huden.

De ”andra fallen” är baserade på Rosemary Jacobs uttalande i programmet ”Jag har satt upp en webbsida och 20 människor med argyria har tagit kontakt. Alla har druckit silvervatten som de har köpt som kosttillskott”.

Larhammar skriver indirekt på Uppsala universitets hemsida (se länken ovan), att han i sin forskning forskningsgranskat de studier som ligger till grund för hans uttalanden i programmet.

Motargument

 • Larhammars bevis har en evidensstyrka som är mindre än otillräcklig. Evidens saknas helt. Dvs fake news/info.
 • Det är känt att silvernitratet i näsdropps-produkten var i en styrka uppemot 230 000 ppm.  

Silvernitrat (silver löst i saltpetersyra), även känt som lapis, är en silversaltprodukt som uppvisar starkt toxiska, färgande och frätande egenskaper och kan ge en gråblå missfärgning av huden. Kan ej jämföras med ca 10 ppm starkt EKS (rent silver i destillerat vatten) som man absolut inte kan bli gråblå av.

 • En webbsida och kontakter med utgivaren uppfyller inte kravet på vetenskaplig evidens.
 • På frågan hur stor är risken att bli gråblå svarar Larhammar ”Det är väldigt svårt att säga. För det finns inte så väldigt mycket information” – (uttalande baserat på hans forsknings- granskning). Rätt svar hade varit: Med referens till WHO och dess NOEL kalkyl så finns det ingen praktisk risk. Hur kan man då påstå detta – frågar sig vän av ordningen?

Övriga motargument mot påståendet att man kan bli gråblå av EKS

WHO har satt NOAEL (No observed adverse effect level/den dos som inte ger minsta biverkning) till 10 gram silver under en livstid. Om en människa dagligen intar 7,8 teskedar (ca 390 mikrogram silver) 10 ppm EKS under 70 år så har personen fått i sig 10 gram.

I WHO:s kalkyl utgår de ifrån att allt intaget silver lagras i kroppen. Men kroppen tycks ha ett mycket effektivt skydd/spärr/elimineringsprocess mot de silverjoner man dricker, närmare bestämt negativa klorjoner (HCI) i magsyran och blodet. De bildar silverklorid som är mycket svårlösligt och tycks vara skälet till att 90-99% av allt silver hamnar i toaletten inom ett dygn. Andra reaktioner, som t.ex. att bilda likaledes svårlöslig silversulfid vid kontakt med proteiner, är också en bidragande utrensningsfaktor.

WHO i NOAEL dokumentet ovan, konstaterar dock att elektro-kolloidalt silver rensas ut till 99% på 24 timmar. Men som sagt – de har inte tagit hänsyn till detta i sin NOEL kalkyl.

Resterande 1-10% elektro-kolloidalt silver som kan nå ut till cellerna, räcker inte på långa vägar för att ge en person argyria. Det krävs avsevärt större mängder silver för att nå WHO:s NOEL gräns på 10 gram. Det är därför det mig veterligen inte finns några dokumenterade fall av argyria från EKS. Larhammar har heller inte kunnat presentera någon sådan studie från hans forskningsgranskning. Hans påstående om argyria är bara oredlig Fake news.

Här några uttalanden från ett av Larhammars föredrag ”Vad är fakta och vad är Fake news”. Citat ”Det är beklämmande för att det är alltid några som går på det här”.

Vidare så ondgör han sig i föredraget om studier som publicerats på sajter med alltför bristfällig granskning av sakkunnig expertis. Han säger ”det medför också att en del information är otillförlitlig och en del av detta hittas då av allmänna journalister som skriver om det och blåser upp det fast det inte har tillräcklig grund”.

Här ytterligare ett citat från Larhammar publicerat på Uppsala universitets hemsida: ”Många bedömare har ondgjort sig över den alltmer utbredda bristen på fakta och logik i samhället. Vad är det som gör att många personer kan blåljuga och tillåts komma undan med det? Varför förförs väljarna av bluffar? ”

Här tre studier/rapporter som visar/informerar om att elektrokolloidalt silver utsöndras till 90-99%.

U.S. Environmental Protection Agency – National Center for Environmental Assessment.

Studien ”Dartmouth Toxic Metals Research Program”

En annan studie/rapport av metallurgexperten Roger Altman.

Och här EU:s NOAEL nivå “Recently, for Ag-NP (silvernanopartiklar) (for rats) NOAEL was observed, based on a 90 day oral exposure of 30 mg/kg bodyweight/day; this assessment was based on signs of liver toxicity.” Detta innebär motsvarande 3 liter (10 mg/liter) 10 ppm starkt KS per kilo kroppsvikt. Överfört på människa innebär det att en 70 kilo tung person kan då, utan minsta biverkning, konsumera 210 liter KS per dag utan att det skulle ge några biverkningar.

EKS är inom EU enligt EU-direktiv en vattenreningsprodukt som är avsedd att drickas. Detta medel är godkänt för att inom unionen produceras och säljas som ett vattendesinfektionsmedel med påståenden om att vätskan eliminerar virus, bakterier, svamp, mikroorganismer och encelliga parasiter.

Risker med nanoteknik

Den vetenskapliga kunskapen är liten/bristfällig om hur vi människor kan påverkas/skadas av nanopartiklar som tex i olika kroppsvårdsprodukter, medicin, vaccin (mRNA-vaccin för covid är av nanotyp), kolloidalt silver och EKS, livsmedel, nanopartiklar vid förbränning, antibakteriell beläggning, livsmedelsförpackningar, kimrök, kläder, husgeråd, sportartiklar, leksaker, elektronik och bilvårdsprodukter. Man skall absolut inte negligera risker med nanopartiklar – tvärtom. Måste tas på mycket stort allvar. Biverkningar som hos vanliga läkemedel och vaccin kan säkerligen förekomma eller dyka upp i framtiden. Påtala gärna risker med nanopartiklar men inte med lögnen att man kan bli blågrå.

Men av dessa produkter så är det mig veterligen bara EKS som Larhammar attackerar så hårt och bedriver en långvarig ovetenskaplig skrämselkampanj mot, med uppsåtet att försöka stoppa försäljningen av denna produkt. Vad Larhammar och VoF har för syfte med att försöka stoppa försäljningen av EKS kan man bara spekulera om – och det görs det ju. 

Larhammar påstår i programmet att EKS kan lagras till skadliga nivåer så att man riskerar att bli gråblå.

Citat: ”Det kan också vara så att det finns en individuell variation så att vissa individer löper en större risk att lagra in silver i kroppen och i huden och det där är väldigt svårt att veta i förväg och det är därför det är dumt att utsätta sig eller sina medmänniskor för risken att få de här komplikationerna och biverkningarna”.

Min anm.: Som ovan visats i studier så utsöndrar kroppen silver till 90-99%. De 1-10% som ev. lagras räcker inte på långa vägar för att riskera bli gråblå av EKS. Men visst – Larhammar har rätt. Det mesta lagras i kroppen. Blodprov på en EU medborgare visar att vi alla har minst ett 50-tal kemikalier i blodet. Men EKS lagringen är inte så skadlig att man kan bli gråblå.

Larhammars skrämsel-uppsåt ”det är dumt att utsätta sig för risken”.

Enligt Läkemedelsföretaget Vitrum (senare Kabi) som under vetenskapliga former tog fram EKS, och som apotekaren Larhammars före detta kollegor sen sålde på landets alla Apotek fram tom 1940/50-talet – så ger det inga biverkningar – man kan inte bli gråblå. Se bild längre ner i dokumentet.

Argyria kan uppstå bland annat av starka medicinska silverprodukter som tex näsdropps-produkten ovan och som visades i TV-programmet, eller av att man tex framställt egentillverkade produkter, ofta med salt i. Då har man tillverkat silversaltet silverklorid – en silverförening som består av förhållandevis väldigt stora partiklar kring 200 nm i storlek. På nätet finns också tex kolloidalt silver med upp till tex 40.000 ppm. Vid fel användning och ett alldeles för högt intag av denna produkt kan dessa också tänkas ge biverkan argyria vilket bevisligen också har hänt. Men alla dessa är helt andra produkter än 10 ppm EKS. De är tillverkade genom att lösa silver i saltpetersyra eller mekaniskt mala ner silver till små silverpartiklar eller genom att tillsätta salt. Vid sådana tillverkningsmetoder kan man få lösningar med 100-tusentals ppm silver.

Storleken sägs också ha betydelse. EKS innehåller ca 70% silverjoner och uppåt (ju mer desto bättre). Det är jonerna som är den aktiva substansen för eliminering av virus, bakterier, svamp, mikroorganismer och encelliga parasiter. Silvernitrat innehåller ca 20% silverjoner, silveratomer och resten silverpartiklar och då ofta i större kluster på 200-1000 nm som påstås ha en benägenhet att lättare kunna fastna i vävnader och orsaka argyria. Silverjoners storlek är 0,24 nm och en silveratom 3 nm. Det kanske även kan bildas kluster I EKS – vad vet jag. Men i så fall i mycket mindre omfattning.

I det första programmet fick en silverdrickare läsa och kommentera en studie som skulle visa att av EKS kunde man bland annat bli gråblå. Silverdrickaren svarade ”Då jag läst igenom denna artikel så det första jag såg var att definitionen av kolloidalt silver var ”silver i en vätska” och vilken vätska pratar man om då? Pratar de om saltpetersyra eller pratar de om vatten? Så fortsätta läsa den här artikeln blir ju lite konstigt när man inte vet vad de menar helt enkelt. Och då är det svårt att ta ställningen till den”. De studier som Larhammar har presenterat i sin forskningsgranskning på Uppsala universitets hemsida, är också av samma typ. Är det en saltpeterlösning på 100 tusentals ppm eller är det en EKS-lösning på 10 ppm? Vill påstå att det finns ingen studie som visar att någon har blivit gråblå av EKS – utan det är en fabricering av Larhammar.

Om EKS skriver Läkemedelsverket: Kolloidalt silver består av 99,999% vatten och motsvarar en homeopatisk D5-utspädning.

För homeopatiska preparat, som Larhammar också driver en mångårig kampanj emot för att få bort från marknaden, påstår han minst sagt motsägelsefullt, att homeopatiska preparat är helt verkningslösa och saknar någon som helst effekt. Att det är pseudovetenskap.

Han säger också ”att det är oetiskt att påstå att något har effekt trots att det saknas evidens”

Men i nästa andetag så påstår han i programmet att EKS är minst sagt giftigt.

Citat: ”bevisar att det uppenbarligen går att bli förgiftad” och ”Det är väldigt svårt att säga hur stor risken är för det finns inte så särskilt mycket information”.

Min anm.: EKS är enligt flertal källor inte giftigt. Det ingår i Larhammars oredliga uppsåt att i skrämselpropaganda påstå att EKS är giftigt. I andra sammanhang som tex läkemedel talar man om ev. biverkningar såvida det inte rör sig om en regelrätt förgiftning. 

WHO har satt ett NOEL värde som anger riskfritt intag. Så det borde inte vara svårt för Larhammar att säga hur stor risken är.

Lite information – Ja – men ändå påstår Larhammar att det finns bevis för att man kan bli gråblå av EKS.

Till Larhammars försvar kan sägas att man kan ju påstå att allt är giftigt tom. vatten. Man dör om man sätter i sig 7 liter vid ett och samma tillfälle. Men det är ett ganska oredligt påstående för att bevisa att vatten är giftigt.

Så här skriver Läkemedelsföretaget Vitrum (senare Kabi) som under vetenskapliga former tog fram EKS, och som apotekaren Larhammars före detta kollegor sen sålde på landets alla Apotek fram tom 1940/50-talet. Se bild.

Elektrokolloidalt silver på alla Apotek

”det är ett medel mot influensa samt alla slags infektioner i svalg och näsa” ”Erce’rhinol heter det nya vetenskapligt framställda medlet” ”Det elektriska kolloidalsilvret är icke giftigt, utan tvärtom bakteriedödande och antiinfektionsmedel av första ordningen” ”kan särskilt rekommenderas för barn” ”möjliggör ett framgångsrikt bekämpande av alla de baciller som infekterar näsa och svalg och som nästan alltid utgöra orsaken till de så farliga influensasjukdomarna” ”Fås på alla apotek”

Så här skriver Dartmouth Toxic Metals om silver: ”Till skillnad från andra metaller som bly och kvicksilver så är silver inte giftigt för människan”.

I TV-programmet så säger Professor i toxikologi Kirsi Vähäkangas vid Östra Finlands Universitet att rent metalliskt silver är giftigt för människor och djur.

Silver i ren form som tex i silvermatskedar och i EKS är enl. tex Giftinformationscentralen inte giftigt. Du kan slicka på en silversked kontinuerligt hela livet eller dricka så mycket el-kolloidalt silvervatten du orkar få i dig utan att riskera bli gråblå.

Min anm. Vetenskapen har en del att reda ut. Är silver giftigt eller inte?

Larhammar påstår i programmet att EKS kan orsaka antibiotikaresistens.

Citat: ”finns en stor risk att det här förorsakar resistens hos bakterier och kanske också virus så är alla jag känner ense om att man måste avråda alla för användning av silver på det här sättet” och ”det som är högst riskabelt med silvervatten att det kan bidra till resistens mot bakterier och det här är ju redan ett oerhört stort bekymmer vid medicinska behandlingar att vi inte har tillräckligt kraftfulla antibakteriella medel och nu riskerar det här att bli ännu värre om man fortsätter använda silver då ökar också bakterieresistensen mot det. Och det här med resistens mot antibakteriella medel det är ett av de största hoten mot mänskligheten. Bakterieresistensen sprider sig från land till land och det här är ett mycket stort bekymmer inom vården”.

Min anm. Larhammar säger inte liten risk, eller risk utan ”stor risk” med ett oredligt uppsåt att skrämmas för att använda EKS. Hur har han kommit fram till att den är stor?

Misstanken om antibiotikaresistens tycks baseras på silver­nitrat och inte på EKS 10 ppm.

Larhammar säger ”om man fortsätter använda silver då ökar också bakterieresistensen mot det”.

Vetenskapen är långt ifrån eniga om den risken. Tvärtom så finns det studier på att EKS kan öka antibiotikans effekt tusenfalt. Det finns även studier som visar att EKS dödar antibiotikaresistenta bakterier.

Jag tror tom. att det finns fler studier som stödjer denna synergi o turboeffekt än vad det finns studier som visar att det finns risk för antibiotikaresistens.

Han avslutar med lite extra skrämselpropaganda angående bakterieresistens ”ett av de största hoten mot mänskligheten” Det är ju sant men jag vill nog påstå att man inte kan beskylla EKS för den uppkomna situationen. Det är inte bara jag som reagerar på denna skrämselpropaganda. Så även tex herrarna som Larhammar bemöter på Uppsala universitets hemsida – se länk tidigare i texten.

Som ett exempel på motsatsen av vad Larhammar påstår angående bakterieresistens så kan följande få tjäna som exempel.

Se här och här och här och här och här

Den 4 augusti 2008 uttalade sig infektionsexperten Dr David Weber i en artikel i Los Angeles Times och menade att han inte var övertygad om att eventuell silverresistens skulle innebära något stort problem. Det beror på det sätt som silverjoner dödar bakterier på. Ett antibiotiskt preparat dödar en bakterie genom att påverka bakterien på ett specifikt sätt – oftast genom att hindra bakterien att dela sig. Silver påverkar mikroorganismerna på ett betydligt med bredspektralt sätt, lite grann som att kasta en bomb mot bakterierna, säger Dr Weber. Fragment från denna bomb träffar viktiga punkter på bakterien som till exempel hela dess andningsmekanism. Detta gör det, enligt Dr Weber, betydligt svårare för bakterier att utveckla resistens gentemot silver.

För att förminska betydelsen av EKS så säger Larhammar följande:

Citat: ”Men sen finns det förstås enskilda anhängare till användning av silver”

Min anm: Larhammar kallar uppskattningsvis 10 miljoner användare bara i USA och kanske 100.000 tusen i Sverige och säkert några miljoner i övriga värden för enskilda (enstaka) anhängare). Larhammar har ett oredligt uppsåt att förminska betydelsen av produkten.

Larhammar påstår i programmet att EKS är pseudovetenskap.

I programmet presenteras Larhammar som att ”Han är också medlem i föreningen VoF som har varnat för kolloidalt silver”.

Larhammar säger ”VoF möter en lång rad pseudovetenskapliga påståenden i alla möjliga sammanhang”.

Programledaren frågar ”Och då ser ni alltså det här silvervattnet som pseudovetenskap?”

Larhammar svarar ”Ja eftersom det marknadsförs med påståenden som inte är underbyggda”.

Min anm: Är tex påståendet/rekommendationen ”Hjälper mot influensa samt alla slags infektioner i svalg och näsa” pseudovetenskap? Påståendet är hämtat från Läkemedelsföretaget Vitrum (senare Kabi) som under vetenskapliga former tog fram EKS. Apotekaren Larhammars före detta kollegor sålde sen EKS på landets alla Apotek fram tom 1940/50-talet. Se bild nedan. Sen kom penicillinet och tog över.

Skulle Larhammar och hans apotekskollegor göra ett sådant hälsopåstående som sina företrädare eller någon annan i sin marknadsföring, så skulle hen göra något olagligt. Sådana påstående är idag olagliga.

Läkemedelsverket har utfärdat ett livslångt vite mot Anders Sultan (EKS tillverkare). Om han någonsin säger att EKS kan ha medicinsk effekt, måste han böta 800 000 kronor. Förmodar att detta dekret även gäller övriga företagsutövare.

Men det är fortfarande tillåtet att bland allmänheten prata om detta. Så vad är det för fel på den rekommendationen från de som prövat. Kundrecensioner är mycket viktiga för kunden. Att kalla en del av det som avhandlas vid köksbordet och en del av det som skrivs på sociala medier som typ kundrecensioner, kan kanske kallas för pseudovetenskap men är inte skäl nog för att döma ut hela produkten.

Tvärtom. Om det är många som påstår att EKS har hjälpt mot dessa infektioner så kanske man tar till sig detta. Speciellt också när det är ett läkemedelsföretag som påstått detta. Andra anekdotiska påståenden kanske man avfärdar. Det är upptill var och en att göra en samlad bedömning av all information från alla håll. Är det många som har samma positiva erfarenhet och någon dokumenterar detta systematiskt så kan man rent av påstå att det är vetenskap presenterad genom ”Beprövad erfarenhet med systematisk dokumentation”. En sådan evidens kan vara lika stark som för studier utförda enligt den gängse ”vetenskapliga metoden”. För visst måste det finnas någon form av vetenskaplig dokumentation för hälsopåverkande påståenden.

Men man kan inte som Larhammar i tid och otid avfärda allt som inte passar honom för pseudovetenskap. Det är oschyst. Men det är så Larhammar jobbar för att få stopp på försäljningen. Kan tom vara oredlig rapportering av vetenskap om det finns ”beprövad erfarenhet med vetenskaplig dokumentation” som stöder påståendet? Då är det in faktum vetenskap som han oredligt klassar som pseudovetenskap. Evidensstyrkan får avgöra styrkan i det vetenskapliga påståendet.

Lite historia och fakta

Silver har använts i 1000-tals år för dess antimikrobiella effekt. Romarna skulle tex lägga silvermynt i vattenfat för att hålla vattnet sterilt. De gamla grekerna strödde bland annat silverpulver i infekterade sår. Det lär vara läkekonstens fader Hippokrates som spred detta användningsområde. Kolloidalt silver i olika former var fram till 1950-talet en godkänd medicin. På de svenska apoteken fanns då ett 25-tal olika mediciner som innehöll silver (sök i FASS på ordet ”silver”). De starkaste av dessa med flera 100.000-tals ppm silver kunde orsaka argyria (Dock inga kända fall i Sverige). Dessa produkter, som på den tiden var klassat som läkemedel, användes och ordinerades av läkare till såväl invärtes som utvärtes användning. Produkterna försvann när sulfapreparaten och den patenterbara antibiotikan lanserades. Var dessa mediciner också pseudovetenskap – frågar sig vän av ordningen?  

När den moderna formen av kolloidalt silver EKS 10 ppm introducerades i Sverige 2001 såldes det som ett kosttillskott, men från och med den 1 januari 2010 förbjöds EKS som kosttillskott i Sverige.

Beslutet baserades på en genomgång av studier, som den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, gjort. Efsa ansåg att det saknades säkerhetsdata om såväl silver som ett 30-tal andra spårämnen och mineraler i kosttillskott. Därför ströks de från listan över godkända ämnen.

Livsmedelsverket verkställde beslutet, och kolloidalt silver klassades om till en produkt för att desinficera vatten och hamnade därmed under Kemikalieinspektionens ansvarsområde.

Efter att EKS förbjudits som kosttillskott uppstod en livlig debatt och strid experter och användare emellan. Men samtidigt så är silver tillåtet som tillsatser i mat tex E 174 som återfinns i ICA:s silverkulor. Och dricksvattnet som finns i våra kranar innehåller silver liksom den mat vi äter.

Larhammars framgångsrika indoktrinering.

Larhammars/VoF:s skrämselpropaganda/folkbildning att man kan bli gråblå av EKS har indoktrinerat stora delar av forskarsamhället, universitet, universitetssjukhus, högskolor, akademiker, ledamöter i olika organisationer, media, myndigheter och allmänheten så till den milda grad att det har blivit till en sanning i stora delar av samhället. Inte minst hos ledamöter hos Kungliga Vetenskapsakademien och Uppsala universitet, där Larhammar verkar för ”att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället”.

För varje gång Larhammar och VoF sprider lögnen att man kan bli gråblå av EKS så blir det till slut en sanning

Ett par exempel på denna indoktrinering

 • Åsa Melhus överläkare och professor i klinisk mikrobiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon håller här ett föredrag för Läkarsällskapet och påstår att man kan bli blågrå av EKS. Därmed har det också blivit en sanning för en stor del av läkarkåren.
 • Livsmedelsverket påstår på sin hemsida att det finns risk att bli gråblå av EKS. Detta gör de trots att produkten inte ligger inom deras ansvarsområde. Ansvaret ligger hos kemikalieinspektionen. Men bensin och aceton har Livsmedelsverket inga synpunkter på.
 • Wikipedia (dvs VoF) påstår att man riskerar att bli blågrå av EKS.
 • Deltagarna i TV-programmet som refereras till i denna anmälan är alla övertygade om att man kan bli gråblå av EKS.
 • Sveriges Radios Vetenskapsradion under rubriken ”Farligt silver (man kan bli gråblå) säljs som kosttillskott”. Efter kritik från användarna ändrade Sveriges Radio rubriken till ”Förbjudet silver säljs som kosttillskott”.
 • I Rapport, på bästa sändningstid i november 2007 så kritiserade Rapport och Livsmedelsverket felaktigt företaget Ion Silvers produkt Ionosil under rubriken ”Farligt för hälsan och miljön”. Man påstod att man kunde bli blå av produkten, att den kunde skada inre organ och kunde framkalla antibiotikaresistens.
 • Indoktrinerade journalister som sympatiserar med Larhammar/VoF och som är medlemmar i VoF:s facebooksgrupp eller som på annat sätt har kopplingar till VoF, startar med jämna mellanrum mediadrev där de påstår att man kan bli gråblå av EKS. Detta påverkar försäljningen får man anta.

Larhammar/VoF:s uppsåt att få stopp på försäljningen av EKS har till viss del lyckats.

Här följer några exempel:

 • Larhammar/VoF utsåg Life-kedjan som har över 400 butiker i Sverige, Norge och Finland till ”Årets förvillare 2017” med bl.a. följande osanna motivering. ”Kolloidalt silver: De senaste årens storsäljare inom kvacksalveri marknadsförs som ett undermedel mot allt möjligt. I själva verket saknas dokumentation för effekt vid invärtes bruk. Vid långvarigt intag av höga doser är silver skadligt (man kan bli gråblå). Dessutom kan användning av kolloidalt silver leda till resistensutveckling hos bakterier”. Vem vill bli kallad för kvacksalvare så därför stoppar Life den lagliga försäljningen av EKS.
 • Apoteksgruppen Meds stoppar också försäljningen. De hade kategoriserat EKS under fel varugrupp på deras hemsida. Mediadrevs-anklagelsen blev då att de har sålt EKS olagligt som ett kosttillskott. Detta trots att det uttryckligen stod att EKS är ett desinfektionsmedel för vattenrening. Men vem vill framstå som en brottsling därför stoppar Meds den lagliga försäljningen av EKS.
 • Aller Media vägrar ta in en 100% laglig EKS annons. Allers fick mejl från en Larhammar/VoF-sympatisör som är medlem i VoF:s facebookgrupp, som menade att annonseringen var olaglig. Vem vill framstå som en brottsling. Därför stoppar Aller annonsen för EKS.

Orsaker till anmälan.

Larhammar undergräver den vetenskapliga trovärdigheten. Han solkar ner vetenskapens rykte som vi alla måste värna om.

Det är för magstarkt att höra Larhammar säga att man skall tro på honom pga. av att han är professor, expert och vetenskapsman. Gör man inte det så kan det ”få ödesdigra konsekvenser”. Då kan man bli gråblå om man intar EKS.

Larhammar säger i programmet att de som inte tror på honom och vetenskapen ”kan ha blivit vilseledda, felinformerade och kan ha fått en partisk och ofullständig information så det behöver inte vara deras eget fel utan det är dom som har försökt tuta i dom den här felaktiga informationen (silver har använts under tusentals år) som är det stora bekymret och som man då vill hjälpa (det okunniga, inskränkta och obildade folket (Larhammar/VoF:s benämning)) till att komma på bättre tankar och då måste man försöka erbjuda en hedersam reträttväg” och ”Dom aggressiva reaktionerna från andra sidan bottnar nog mer i en frustration över att det inte går att få personen till att ta till sig dom vetenskapliga argumenten (för risken att bli gråblå) och då infinner sig en uppgivenhet och frustration som kan leda till dom här mycket olyckliga aggressiva utbrotten” och ”Det är ganska vanligt att sådana här pseudovetenskapliga utsagor är startade av en Guru, en självutnämnd profet som anhängarna sen följer och sen inte vill eller vågar kritisera så det blir en sektliknande verksamhet”.

Min anm: Den som startade dessa ” pseudovetenskapliga läror” tycks vara hans företrädare och hans egen bransch – läkemedelsföretaget/apotekcentralen Vitrum. EKS är en apoteksprodukt– se ovan..

Att i Larhammars meriter också läsa att han i olika sammanhang gjort forskningsfuskbedömningar gör inte saken bättre.

 • Dan Larhammar är eller har varit ämnesrepresentanter i Vetenskapsrådets expertgrupp för frågor om oredlighet i forskningen (BF 2002-30/6 2006, DL 2002-).
 • Dan Larhammar är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin och är för närvarande 2016 aktiv i akademins arbetsgrupp med inriktning på oredlighet inom forskning.
 • Ämnesrepresentant i expertkommittén för KAM-utredningen.

Jag hoppas jag nu har besvarat frågan ”Varför litar vi inte på vetenskapen?”

P.S. Naturligtvis har jag inga större förhoppningar om att denna anmälan skall bifallas. Etablissemanget är alldeles för sammansvetsat för att något sådant skulle tillåtas ske. D.S

Är du intresserad av att läsa hur det går med denna oredlighetsanmälan mot Kungliga Vetenskapsakademiens f.d. ordförande professor Dan Larhammar så kan du göra det här: Överklagandet till Förvaltningsrätten Målnummer 5447-22 .

Överklagan handlar om att Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) har avvisat anmälan och gör allt för att slippa döma sin bransch-kollega professor Larhammar för oredlig rapportering av forskning. Det är i alla fall min uppfattning.  Larhammar själv jobbar/har jobbat med bedömning av oredlighet i forskning. För att undanta kollegan Larhammar från att omfattas av lagen har nämnden infört nya begränsande definitioner för ”Vad är forskning” och ”Vem räknas som forskare” och hur kan/får ”Rapportering av vetenskap/forskning” ske, och vad räknas som ”systematiska litteraturstudier”. Här kan ni läsa om alla dessa begränsningar i min inlaga till Förvaltningsrätten som de nu har att ta ställning till.

Förvaltningsrätten avvisade överklagandet som ej överklagningsbart. Håller därför nu på med att överklaga till kammarrätten. Är du intresserad av att läsa överklagandet så kan du göra det här.

Dela detta:

You may also like...

One thought on “Dan Larhammar anmäld för oredlig fabricering och rapportering av vetenskap/forskning

 1. […] Här ytterligare ett exempel på hur professor Dan Larhammar f.d. ordförande för Kungliga Vetenskapsakademien och f.d. ordf. för VoF (Vetenskap och Folkbildning), solkar ner den vetenskapliga trovärdigheten/förtroendet, samt drar vanära över vetenskapen genom förföljelse/mobbing av oliktänkare till VoF. Larhammar är även anmäld för forskningsfusk. Läs här. […]

  Permalink  ⋅ Svara
 2. M. Carlstedt

  oktober 8, 2021 at 1:53e m

  Förmodligen har Dan Larhammar, tittat på ”Smurfarna”.
  Högst beklämmande när en ”Professor” smutsar ner sig själv och en yrkeskår. Som med ”högre” utbildning/lära ska belysa och vara intresserad av sanning. Tragiskt!

  Permalink  ⋅ Svara

Your email will not be published. Name and Email fields are required