Voffetablissemanget är inte så noga med om deras sanning baseras på forskningsfusk och manipulerade studier.

Aktieutdelning och bonusar till ägare och chefer är det enda övergripande som i dag styr Big Pharma & Big Food (Astra Zenecas vd Pascal Soriot lön 2019 var 14,3 miljoner pund ca 171 miljoner kr. Hans nya lön för 2021 är 177 miljoner. Han tycker ”det är irriterande att vara underbetald jämfört med kollegor i motsvarande position” Mycket stor del av dessa 177 miljoner kr är skattepengar). Därför tvingas Big Pharma att ständigt komma ut med nya patenterbara läkemedel (tex gm att enbart byta ut någon molekyl, ungefär som en ny årsmodell av Volvo) för att till varje pris skaffa nya patent för att hålla vinsterna och bonusarna uppe. Tex så har det visat sig att utav alla hundratals nya cancermediciner så har hälften inte någon förbättrad effekt – men däremot ett avsevärt högre pris.

Big Pharma girighet
Big Pharma girighet

Big Pharma skyr inga medel när det gäller att ta hjälp av bedrägliga studier och köpta professorer (de måste ju också leva o Big Pharma får valuta för pengarna) för att visa ”det nya” preparatets förträfflighet. Ett mått på detta beteende är alla böter som världens mest korrupta bransch – läkemedelsindustrin – drabbas av i USA. Big Pharma leder ligan.

Därför kan man nu för tiden inte utan vidare lita på en enda så kallad ”Vetenskaplig studie” eller expertutlåtande då det mycket ofta rör sig om bedrägliga rapporter i marknadsföringssyfte.  Läkemedelsföretag är inte intresserade av att publicera studier och resultat som inte är bra ur marknadsföringssynpunkt. Idag har vi en skattefinansierad sjukvård som egentligen är en gigantisk försäljningsorganisation där Voffläkare agerar som säljare för läkemedelsindustrin storsäljare som tex statiner, blodtryckssänkare, insulin, vaccin, cancermedicin och antidepressiva. Övriga Voffare är i detta sammanhang Big Pharmas nyttiga idioter, lakejer och marknadsförare.

Voffläkare- försäljare
Voffläkare- försäljare

Forskningsfusk och manipulerade studier.

Vad är det då för något i en studie som Voffetablissemanget (Voffläkare, Vofforskare, Voffprofessorer, Voffmedia och övriga Voffare blundar för? Jo, faktagranskning/källkritik och granskningsstyrka/publikationsbias. Vem ligger bakom studien? (Om det finns det pengar att tjäna ökar risken ofantligt mycket för fusk!) Har studien granskats av några ojäviga, betrodda, kunniga, opartiska granskare/referensgranskare? Är det en köpt professor, heders/gästförfattare, spökskrivare eller forskare som fått betalt för att endast uttala sig eller bara sätta sitt namn på rapporten/studien utan att ha medverkat i den? Det borde vara lag på att Voffare, Voffmedia och övriga måste redovisa/deklarera allt detta i samband med att de hänvisar till tex en studie eller faktareferens.

En känd forskare höjer trovärdigheten ytterligare. En underskrift ger forskaren en längre publikationslista och högre förtroende. För en Voffare är en publicerad vetenskaplig artikel viktig för trovärdigheten.

Har granskaren någon ekonomisk koppling till forskningen/nyhetskällan/aktörerna? ”Follow the money”. Är studien fri från fusk och manipulerande inslag – inte minst när det gäller biverkningar? En genomgång av nästan 200 publicerade studier inom vitt skilda medicinska områden visar att uppgifterna om biverkningar var undermåliga i hälften av fallen. Råder det konsensus bland forskare om trovärdigheten i resultatet?

Enligt chefredaktörer på flera kända medicinska tidskrifter så är en mycket stor del av publicerade studier manipulerade. På grund av all korrupt och bedräglig forskning så krävs det i dag en mycket omfattande faktagranskning för att kunna ta ställning till om en studie är fri från fusk och manipulation. Dr Richard Horton, chefredaktör för en av världens mest erkända medicinska tidskrifter, The Lancet, varnar för att hälften av alla medicinska studier är manipulerade och baseras på pseudovetenskap. Och chefredaktör Marcia Angell, MD- New England Journal of Medicine varnar för att ”Det är helt enkelt inte längre möjligt att tro på mycket av den kliniska forskning som publiceras, eller att förlita sig på bedömning av betrodda läkare eller auktoritativa medicinska riktlinjer.”

Konsekvensen blir att många vacciner och läkemedel gränsar till kvacksalveri. Voffetablissemanget bryr sig inte så mycket om sådana petitesser – de är hjärntvättade av läkemedelsbolagen och tjänstgör som dess lakejer och nyttiga idioter.

Tekniken att trixa med statistik är ytterst sofistikerad för att kunna presentera framgångar inom skolmedicinen i allmänhet och för farmaceutiska kemikalier i synnerhet där de inte finns. Ett typexempel på manipulation av forskningsresultat i studier är följande:

Låt oss säga att vi i en studie sätter 1000 patienter på ett preparat och 1000 andra på placebo. När studien avslutats visar det sig att en patient som stått på preparatet och två som bara stått på placebo dött av den aktuella sjukdomen. Den relativa risken att dö av sjukdomen får man genom att jämföra antalet döda mellan de två grupperna. I detta fall är skillnaden mellan de två grupperna en respektive två döda, alltså en 50% lägre risk att dö i behandlingsgruppen. Det låter ju som en väldigt signifikant skillnad.

Den absoluta risken beräknar man genom att räkna hur många som inte dött av sjukdomen. I gruppen som fått preparatet är det 999 och i placebogruppen är det 998. Skillnaden mellan de två grupperna är alltså mycket nära 0,1%. Så medan den relativt minskade risken var 50% så är den absolut minskade risken bara 0,1%, en enorm skillnad med andra ord. En risk på 0,1% är så liten att den kan vara helt slumpartad, varför den inte säger ett skvatt om preparatet. Den ligger med råge inom mätfelmarginalen.

När läkemedelsindustrin presenterar sina studier är det oftast så att man anger den relativa skillnaden, eftersom det ser mer övertygande ut. Men bakom de vackra siffrorna kan det absoluta utfallet för preparatet vara helt in signifikant till direkt missvisande. Det går att fuska, manipulera och trixa på hundratals sätt. Tyvärr är det få inom skolmedicinen som kan svara på skillnaden mellan relativa och absoluta effekter.

Forskningsfusk statestik

”Enligt” Lars Bern. ”När hypoteserna inte stämmer med observationerna förfalskas historiskt observerade data för att stämma med hypoteserna. Vi har fört en livsmedelspolitik som bygger på hypoteser utan stöd i faktiska observationer. Även på det området har den viktigaste hypotesen underbyggts med förfalskade observationer. Vi bedriver en sjukvård styrd av pillerindustrin som utgår från hypoteser utan god förankring i faktiska observationer. På detta sätt är det lätt att visa att vårt till synes högutvecklade samhälle på en rad livsviktiga områden saknar förankring i riktig vetenskap och beprövad erfarenhet”. 

Exempel på forskningsfusk, manipulerade och bedrägliga studier – se:

 • Peter Götzsches bok ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” Hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården
 • Ralf Sundbergs bok ”Forskningsfusket” Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin.
 • Ralf Sundbergs bok ”Forskningsfusket bara fortsätter” Macchiariniskandalen & Karolinska institutet : de ekonomiska och politiska drivkrafterna.
 • Lars Berns bok ”Den Metabola Pandemin” Det största hotet mot en hållbar framtid.
 • Här är flera olika fuskknep som forskare kan ta till enl. bl.a. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering
 • Om möjligheten att köpa en professor.
 • Och här lite från SVT nyheter
 • Möjligt att köpa professorstitlar Omkring 650 av Sveriges nästan 4900 professorer är det som kallas adjungerade professorer. Deras löner betalas av företag eller av någon annan utomstående. Systemet gör det i praktiken möjligt att köpa professorstitlar, visar SvD:s granskning.
 • Forskningsfusket satt i system inom Big Pharma
 • Forskningsfusket har blivit så utbrett att regeringen nödgats inrätta en ny myndighet för att försöka stävja detta.
 • Osv, osv, osv, osv, osv

Är det någon som fortfarande undrar varför man nu för tiden inte kan lita på studier, vetenskap, experter och professorer – speciellt när ekonomiska vinster hägrar.

Kommentera här – facebook-gruppen ”Voffaren”

Dela det här:

Dela detta:

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required