Exempel på forskningsfusk som stöds av ett faktaresistent Voff-etablissemang.

En förfalskad studie som lanserats och blivit accepterad går ej att backa i Voff-etablissemanget utan den blir till en sanning. Voffarna håller sig fanatiskt fast som en fjärrstyrd Zoombie vid det framfuskade resultatet och sprider den på alla upptänkliga sätt. Voffare är Kunskaps/faktaresistenta.

En Voffare vill inte bli störd utav motbevisande fakta då han redan har bestämt sig för sin sanning. En sanning som alltid stödjer läkemedel och livsmedelsindustrin. En Voffare bemöter sådana ”påhopp” med tystnad – maktens språk.

forskningsfusk lakemedelsindustrin
Forskningsfusk

Århundradets mest betydelsefullaste forskningsfusk.

Exempel på ett av tidernas mest betydelsefulla forskningsfusk är när USA:s ledande nutritionist Ancel Keys 1954 visade att ju högre fett/kolesterol konsumtion desto fler hjärtinfarkter. Men Keys hade bara valt ut 6 av 20 länder där statistiken stödde hans tes. När fler länder togs med försvann sambandet. Men skadan var redan skedd. USA:s och hela västvärlden inkl. Sveriges officiella kostråd blev 1977 att minska på animaliska fetter i maten. Fettet blev ersatt av socker/kolhydrater och raffinerade omega 6 stinna vegetabiliska oljor. Processad industrimat o lightprodukter introducerades i stor skala. Det har sedermera visat sig att Keys fick god draghjälp av sockerindustrin som betalade forskare för att framhålla att det var fettet som gav fetma och hjärtkärlproblem.

Följden blev att den metabola sjukligheten omkring 1980 accelererar markant, och den utvecklingen fortsätter. Idag, efter Ancel Keys forskningsfusk-segertåg över världen så har idag 30% av befolkningen redan drabbats av metabol sjuklighet eller början till det dvs bl.a. åderförkalkning, fetma, diabets-2, inflammationer, högt blodtryck, cancer, demens, Alzheimer m.m. Minst 35% är överviktiga (i vissa länder över 50%), (11 % har diabetes/sockersjuka enl. Internationella Diabetesfederations (IDF) kartläggning). Fuskets efterlevnad skördar idag globalt 40 miljoner förtida dödsfall per år (ca. hälften av alla dödsfall) och nästan halva jordens befolkning är mer eller mindre sjuka.

Läkemedelsindustrin – Big Pharma – hakade på med statiner som sänker kolesterolet i blodet trots att människor med ett måttligt förhöjt blodkolesterol är de som lever längst (Kolesterolet är mycket viktigt för immunsystemet). Big Pharma hakade även på med insulinpreparat.

Dessa preparat kom med tiden att bli historiens mest sålda och lönsammaste. Idag lär 900 000 svenskar stå på statiner. Patentet på statiner har nu gått ut. Därför lanserar nu Big Pharma en ”ny och effektivare” kolesterolsänkare PCSK9-hämmare till ett pris av ca 47 000 kronor/år och patient. Nu gäller det att förmå läkarna att skriva ut denna nya medicin så att ägarna kan få sin aktieutdelning och cheferna sina höga löner och bonusar.

Ett faktaresistent Voff etablissemang

Voffare och forskningsfusk
Voffare – forskningsfusk

Forskare har under lång tid visat att metabol sjuklighet främst orsakas av för mycket socker/kolhydrater och raffinerade omega 6 stinna vegetabiliska oljor. Dessa forskare har allt sedan dess blivit mobbade och utfrysta av Voffarna. Ett exempel är när Voffarna gav årets förvillarpris 2009 till LCHF doktorn Annika Dahlqvist med motiveringen att eftersom hon ”under året uttalat sig på ett särskilt ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost och sjukdom”. Ett annat exempel är tex denna metaanalys av randomiserade studier och observationsstudier som är publicerad i Journal of American College of Cardiology. Studien visar att det finns inga fördelaktiga effekter av minskat mättat fettintag på hjärt-kärlsjukdom (CVD) och total mortalitet, utan fann i stället skyddande effekter mot stroke. Livsmedelsverket och dess Vofflakejer fortsätter dock med sin propaganda att mättat fett är skadligt för vår hälsa och avråder tex skolorna från att servera mättat fett/smör. Det finns dock en och annan skola som vågar gå emot livsmedelsverket efter att föräldrar protesterat som tex i Varberg. Voffarna är helt kunskap/faktaresistenta och fortsätter med en åsnas envishet att hävda att kolesterol och fet kost i form av animaliskt fett är ett hot mot vår hälsa – “fettfobin” lever vidare.

Kommentera här – facebook-gruppen ”Voffaren”

Dela det här:

Dela detta:

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required