Invandring

Voff-professorer och experter har under decennier tillsammans med alla riksdagsledamöter/regeringar, fört en katastrofal invandringspolitik. Har därför skickat följande brev till alla riksdagsledamöter för att upplysa dem om vad de har ställt till med. Det verkar som att de tror att de är totalt oskyldiga och utan ansvar för rådande situation.

Hej!

Det finns ett före och ett efter 14 maj 1975. Det var då som en enhällig riksdag beslutade att Sverige skulle berikas genom att bli ett mångkulturellt samhälle. Nu har vi fått det. Dvs bl.a. 61 utsatta områden/parallellsamhällen med en mycket stor del av ej självförsörjande invånare. Samhällena styrs där till mycket stor del av kriminella/40-tal klaner/maffia/islamister (varav drygt 3000 är extremister enl. Säpo)/jihadister/terrorister/narkotikasmugglare/antisemitister/imamer och inte minst av islamska antidemokratiska värderingar (som strider mot vår demokrati och yttrandefrihet) typ koranen/sharialagar/hedersregler och egna rättegångar/rättskipningar.

Klanerna/maffian styr också våra myndigheter mer och mer genom infiltratörer/mutor och hot (tex av socialsekreterare) för att kapa åt sig skattemedel. Även inom andra områden har maffian etablerat sig för gott.

Så stort GRATTIS Sverige. Och stort GRATTIS till alla ni politiker som lyckades införa och bibehålla allt detta utan debatt och över folks huvuden (som med Nato ansökan). De som var emot/kritiska till att Sverige tog emot fler än vad vi klarar av att ta hand om, tystade ni effektivt genom att rasist/nazist-stämpla dem alla. Så gjorde ni också då och nu med Göran Johanssons (f.d. S-kommunordf. i Göteborg) 24 år gamla förslag om max 30% invandrare i ett bostadsområde. På detta sätt polariserade ni också samhället och skapade SD – så GRATTIS till det. Och stort GRATTIS även till era lojala mediajournalister och alla följare/fans/PK-ister/Voffare/sektliknande grupperingar och problemförnekare, som hjälpt/stöttat er under hela denna process med att ta emot fler än vad vi klarar av att ta hand om.

Men det finns hopp. Nu vill ni politiker i stället avveckla de mångkulturella parallellsamhällena (denna gång dock utan riksdagsbeslut). Vi skall bli ett samhälle igen. Detta skall ske genom integration/omprogrammering/avislamisering/försvenskning och strängare lagar. Frågan är om berörda går med på det – att ge upp sitt klan/imam samhälle och sina styrande koranislamska värderingar och sharialagar? Tror inte det. Det skall vara ordning och reda påstår ni.

Men de som vill kan dra en lättnandes suck. Invånare i Sverige med utländsk/islamsk bakgrund kommer inte att överstiga 50% förrän tidigast 2050. Det gäller förstås inte t.ex. Botkyrka och Södertälje som redan nu har 61 respektive 57 procent invånare med utländsk bakgrund. Beräknad invandring 2022 ca 100.000 + 55.000 ukrainare. Hur många av dem som har islamska antidemokratiska och yttrandefrihetsbegränsade värderingar är dock oklart. Heja Sverige!

Dela gärna denna grattishälsning till era likasinnade.

Stora GRATTIS hälsningar.

Anders Jensen

P.S. Tillhör du SD så vänligen bortse från denna grattishälsning då du/ni inte har varit ansvariga för denna utveckling. D.S

Comments are closed.