Invandring

Grattis-hälsning till våra politiker och Sverige.

Hej!

Det finns ett före och ett efter 14 maj 1975. Det var då som en enhällig riksdag, på Socialdemokraternas initiativ, beslutade att Sverige skulle berikas genom att bli ett mångkulturellt samhälle där de invandrade med frikostiga bidrag kan ”utveckla sin ursprungliga identitet” och kultur. Nu har vi fått det. Dvs bl.a. 61 utsatta områden/parallellsamhällen med en mycket stor del av ej självförsörjande invånare. I fem av dessa är den utländska bakgrunden 90% eller högre.

Samhällena styrs där till mycket stor del av islamsk politik och värderingar som strider mot vår kultur, lag, demokrati och yttrandefrihet. Koranen utgör grund/bestämmelser/lagar för islamistisk politik, rättssystemet, levnadsregler och religionen.

Samhällena styrs där till mycket stor del av värderingar från olika källor som Koranen, Sunna (profetens exempel och ord) samt Imamer. Dessa källor innehåller regler/lagar och plikter som sträcker sig över politik, rättssystem, levnadsregler och religionen i form av sharia, den islamiska lagen. En muslim behöver därför inte tänka själv. De religiöst ledande och Imamer bestämmer

Dessa värderingar strider oftast mot våra värderingar, kultur, lag, demokrati och yttrandefrihet.

De styrande är de kriminella gängen/ett 40-tal klaner/maffia/utpressare/islamister (varav drygt 3000 är extremister enligt Säpo) (islamismen bygger även på antisemitism)/jihadister/terrorister/IS-krigare/narkotikasmugglare/antisemiter/imamer (predikar/propagera för islamism) och inte minst av koranen/sharialagar/våldskultur/hederskultur-regler/korruptionskultur/egna rättegångar/rättskipningar och synen på oss otrogna svennar. I hederskulturen ingår tvångsgifte-kusinäktenskap, oskuldskontroll etc. Ingen vågar vittna i/från dessa områden. Det offentliga rummet har erövrats av invandrarna från Mellanöstern och Afrika och deras värderingar om vad som är tillåtet och inte tillåtet gäller. Barnen utsätts för ”icke demokratisk påverkan”. Vårt samhälle håller på att raseras.

Mona Sahlin (Sveriges vice statsminister 1994-1995) tycker att Sverige inte har någon egen kultur värd namnet. Därför behövs Sverige berikas med den inspirerande mångkulturen. Feminismens framgångar torde ha lett till ett farligare och sämre samhälle. Inte minst för kvinnor.

Fredrik Reinfeldts (Sveriges statsminister 2006-2014) syn på politikernas beslut att ta emot fler än vad vi klarar av att ta hand om, ”Tack för att ni valde Sverige!

Stefan Löfvens (Sveriges statsminister 2014-2021) reaktion på allt detta hösten 2015 är ”Socialdemokraterna kommer aldrig att kritisera Islam” och ”vi bygger inga murar”. Beslutet från 1975 ligger därmed fast. I Agenda söndagen den 17 november 2019 urskuldade han sig dock med de berömda orden: ”Vi såg det inte komma”. Nästa blindhet lär bli – ”Vi såg inte islamismen komma”.

Magdalena Anderssons (Sveriges statsminister mellan 30 november 2021 och 18 oktober 2022) reaktion på allt detta vintern 2023 är ”Vi Socialdemokrater har stått för en ordnad integration – och att S traditionellt förespråkat en stram migration. En historieförfalskning och lögn i den högre skolan.

Enligt rikspolischefen Anders Thornberg/justitieminister Gunnar Strömmer  så består de kriminella nätverken/gängen (skjutningar, sprängningar, narkotika, maffiautpressning, ekonomiska bedrägerier/ välfärdsbrott etc. osv.) av ca 62 000 personer (30.000 2020) varav ca 2000 (1100 2020) gängtoppar + ca 1700 barn. Så GRATTIS till det också.

Klanerna/maffian/gängkriminella/nätverk har infiltrerat rättsväsendet, kommunerna, migrationsverket, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, polisen, advokat-branschen mer och mer. Även inom andra områden har maffian etablerat sig för gott som t.ex. genom ekonomiska bedrägeribrott mot privatpersoner/företag/banker. Myndigheterna står maktlösa. Enligt Svenskt Näringsliv nya rapport så uppgår deras andel till ca 100 miljarder/år. (Under 2022 anmäldes 195 929 bedrägeribrott). Bidrags/välfärds-brotten mot staten/skattebetalarna uppgår till lågt räknat 7 miljarder/år. Därutöver utbetalas 8 miljarder ”felaktigt”. Sverige är ett paradis för alla dessa! Vårt samhälle håller på att raseras.

Så stort GRATTIS Sverige. Och stort GRATTIS till alla ni politiker som lyckades införa och bibehålla allt detta utan debatt och över folks huvuden (som med Nato ansökan). De som var emot/kritiska till att Sverige tog emot fler än vad vi klarar av att ta hand om, tystade ni effektivt genom att rasist/nazist/facist-stämpla dem alla. Så gjorde ni också då och nu med Göran Johanssons (f.d. S-kommunordf. i Göteborg) 24 år gamla förslag om max 30% invandrare i ett bostadsområde (26 år senare 2023-11-01 erkänner S sveket – se rapport). På detta sätt polariserade ni också samhället och skapade SD – så GRATTIS till det. Och stort GRATTIS även till era lojala mediajournalister (som t.ex. Expojournalisten/shariaförespråkaren Bilan Osman) och alla följare/fans/PK-ister/Voffprofessorer/sektliknande grupperingar och problemförnekare, som hjälpt/stöttat er under hela denna process med att ta emot fler än vad vi klarar av att ta hand om.

Men det finns hopp. Nu vill ni politiker i stället avveckla de mångkulturella parallellsamhällena (denna gång dock utan riksdagsbeslut). Vi skall bli ett samhälle igen. Detta skall ske genom integration/omprogrammering/avislamisering/försvenskning och strängare lagar. Frågan är om berörda går med på det – att ge upp sin identitet – sitt klan/imam/kriminella samhälle och sina styrande koranislamska, antidemokratiska värderingar och sharialagar? Tror inte det! Det är nog kört – ni har svikit oss! Men det skall vara ordning och reda påstår ni nu. Även Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer – tidigare invandringsvurmare – befarar nu att ”Sverige kan gå förlorat”.

Den 2023-11-01 kom S-rapporten där de erkänner sina försyndelser. Rapporten listar många problem men fortfarande tyst om det största problemet – stor del av invandrarna styrs av islamska/islamistiska värderingar som inte går att kombinera med svenska.

Och nu har det tillkommit nya problem. Totalitära islamistiska regimer utövar utpressning mot Sverige. ”Stoppa brännandet av koraner – annars terror och döda svenskar” – och mycket riktigt, den 2023-10-16 dödades två svenskar i en terrorattack i Bryssel, enbart för att de var svenskar. Och rädsla vet vi ju alla är grunden för att få folk att bli lydiga och följsamma. Skall Sverige betala genom att ge efter och kapitulera? Ett mycket svårt val. Man vet inte om förövarna nöjer sig, eller kommer att kräva mer underkastelse. Förmodligen mer. Sveriges imamer och dess troende aktiva muslimer protesterar inte mot denna utpressning. Tvärtom vill de också se ett förbud. Det verkar som att Sverige inte är skapat för islam och att islam är inte skapat för Sverige?

Samma svåra val hade även Borås stads kulturchef Ida Burén om att stoppa eller tillåta visningen av ett konstverk som kritiserar den iranska regimens kvinnoförtryck. Detta med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige skulle orsaka en otrygg situation kopplat till visningen. Hon valde att – som Magdalena Andersson – sätta ”svenska folkets säkerhet främst” och därmed förbjuda visningen. Däremot tycks Magdalena Andersson inte ha några säkerhetsproblem med att hennes islam-väljare går ut och fira mördandet av en folkgrupp/judar/Israel.

Men de som vill kan dra en lättnandes suck. Invånare i Sverige med utländsk/islamsk bakgrund och kultur kommer inte att överstiga 50% förrän tidigast 2050. Det gäller förstås inte t.ex. Botkyrka och Södertälje som redan nu har 61 respektive 57 procent invånare med utländsk bakgrund. Det tycker dock Magdalena Andersson inte är något problem, för så fort de blir svenska medborgare så är de som vanliga svenskar med svenska värderingar. Därför sker heller inget ”folkutbyte”. Beviljade uppehållstillstånd 2022 var 94.613 +ca 55.000 ukrainare. För 2023 var siffran 91.139. Hur många av dem som har islamska antidemokratiska och yttrandefrihetsbegränsande värderingar är dock oklart. Heja Sverige!

Tystnad/likgiltighet är medskyldighet.

Dela gärna denna grattishälsning till era likasinnade.

Stora GRATTIS hälsningar.

Fd. socialdemokrat Anders Jensen

P.S. Tillhör du SD så vänligen bortse från denna grattishälsning då du/ni inte har varit ansvariga för denna utveckling. D.S

Comments are closed.